Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Motorola RAZR XT910

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/08/2017 127 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
2 29/03/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
3 28/03/2017 31 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
4 25/02/2017 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
5 23/02/2017 32 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
6 22/01/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
7 21/01/2017 16 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
8 05/01/2017 2 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
9 03/01/2017 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
10 02/01/2017 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
11 28/12/2016 43 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
12 15/11/2016 33 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
13 13/10/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
14 12/10/2016 33 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
15 09/09/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
16 01/09/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
17 30/08/2016 3 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ hoanghamobile
18 27/08/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
19 19/08/2016 15 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
20 04/08/2016 30 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
21 05/07/2016 4 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
22 01/07/2016 9 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
23 22/06/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
24 16/06/2016 41 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
25 06/05/2016 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
26 05/05/2016 14 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ tinthanhmobile
27 21/04/2016 17 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ hoanghamobile
28 04/04/2016 4 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ tinthanhmobile
29 31/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
30 30/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
31 29/03/2016 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
32 23/03/2016 11 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ tinthanhmobile
33 12/03/2016 11 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
34 01/03/2016 5 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
35 25/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi didongthanhdat
36 24/02/2016 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
37 16/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
38 15/02/2016 8 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
39 07/02/2016 1 ngày 9.200.000 ₫ Giá không đổi tamma
40 06/02/2016 11 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
41 26/01/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 5.400.000 VNĐ didongthanhdat
42 24/01/2016 19 ngày 9.200.000 ₫ Tăng 5.400.000 VNĐ tamma
43 05/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
44 04/01/2016 7 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
45 28/12/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
46 26/12/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
47 22/12/2015 10 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
48 12/12/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
49 11/12/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
50 08/12/2015 10 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
51 28/11/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
52 25/11/2015 8 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ didongthanhdat
53 17/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.300.000 VNĐ hoanghamobile
54 16/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
55 15/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
56 14/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
57 13/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
58 12/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
59 11/11/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
60 10/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
61 09/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
62 08/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
63 07/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
64 06/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
65 05/11/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ hoanghamobile
66 04/11/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xuanmaimobile
67 03/11/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ daiphuminh
68 02/11/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.200.000 VNĐ hoanghamobile
69 31/10/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
70 27/10/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
71 24/10/2015 18 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
72 06/10/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
73 30/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ daiphuminh
74 26/09/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ didongthanhdat
75 25/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
76 24/09/2015 3 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
77 21/09/2015 5 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
78 16/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
79 15/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
80 14/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
81 13/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
82 12/09/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
83 11/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
84 10/09/2015 3 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
85 07/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
86 06/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ lequanmobile
87 05/09/2015 4 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ daiphuminh
88 01/09/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
89 31/08/2015 7 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lequanmobile
90 24/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
91 22/08/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
92 21/08/2015 6 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tinthanhmobile
93 15/08/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi lequanmobile
94 14/08/2015 6 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ lequanmobile
95 08/08/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ didongthanhdat
96 07/08/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
97 03/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
98 02/08/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
99 01/08/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
100 30/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ HTCgiare
101 28/07/2015 4 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DidongVietThai
102 24/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
103 23/07/2015 6 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
104 17/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
105 16/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
106 15/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ daiphuminh
107 14/07/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
108 13/07/2015 2 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ HTCgiare
109 11/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
110 10/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
111 09/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
112 08/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
113 07/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
114 06/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
115 04/07/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
116 03/07/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
117 02/07/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
118 30/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
119 29/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
120 28/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
121 27/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
122 26/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
123 25/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi tinthanhmobile
124 24/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
125 23/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuhuynhmobile
126 22/06/2015 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ didongthanhdat
127 20/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
128 19/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ tuhuynhmobile
129 18/06/2015 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ tinthanhmobile
130 17/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
131 16/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
132 15/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
133 14/06/2015 2 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
134 12/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
135 11/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
136 10/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
137 09/06/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ DidongVietThai
138 08/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
139 07/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
140 06/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
141 05/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
142 04/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
143 03/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
144 02/06/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
145 01/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
146 31/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
147 30/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
148 29/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ tuhuynhmobile
149 27/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
150 26/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
151 25/05/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
152 24/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
153 23/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
154 22/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
155 21/05/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ DidongVietThai
156 20/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
157 19/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
158 18/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
159 16/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
160 14/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
161 13/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
162 12/05/2015 2 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
163 10/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
164 09/05/2015 3 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
165 06/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
166 05/05/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
167 03/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
168 02/05/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
169 01/05/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
170 30/04/2015 4 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
171 26/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
172 24/04/2015 5 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
173 19/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
174 18/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
175 17/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
176 16/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
177 15/04/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
178 13/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
179 12/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
180 11/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
181 10/04/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ tuhuynhmobile
182 09/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
183 08/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
184 07/04/2015 2 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
185 05/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
186 04/04/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
187 03/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
188 02/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
189 01/04/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
190 31/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
191 30/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
192 29/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
193 27/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
194 26/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
195 25/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
196 24/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
197 23/03/2015 2 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
198 21/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
199 20/03/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ tuhuynhmobile
200 19/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
201 18/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
202 17/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
203 16/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
204 15/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
205 14/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
206 13/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
207 12/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
208 11/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
209 10/03/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
210 09/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
211 08/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
212 07/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
213 06/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
214 05/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
215 04/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
216 03/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
217 02/03/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
218 01/03/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
219 28/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ didong24h
220 27/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
221 26/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
222 25/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
223 24/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
224 23/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
225 22/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
226 21/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
227 20/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ Phonecoffee
228 19/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
229 18/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
230 17/02/2015 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
231 15/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
232 14/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
233 13/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
234 12/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
235 11/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
236 10/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
237 09/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
238 08/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
239 07/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
240 06/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
241 05/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
242 04/02/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ hoanghamobile
243 03/02/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ Phonecoffee
244 02/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
245 01/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi didong24h
246 31/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
247 30/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
248 29/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
249 28/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
250 27/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
251 26/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi hoanghamobile
252 25/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ hoanghamobile
253 24/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
254 23/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ hoanghamobile
255 22/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
256 21/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 2.000.000 VNĐ didong24h
257 20/01/2015 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ tuhuynhmobile
258 19/01/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ didong24h
259 18/01/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ hoanghamobile
260 17/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
261 16/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ dienthoaitoanphat
262 15/01/2015 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
263 14/01/2015 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 2.000.000 VNĐ didongthanhdat
264 13/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
265 12/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
266 11/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
267 10/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.080.000 VNĐ dienthoaitoanphat
268 09/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
269 08/01/2015 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 2.080.000 VNĐ vienthinh
270 07/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
271 06/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
272 05/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
273 04/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
274 03/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
275 02/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
276 01/01/2015 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
277 31/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
278 30/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
279 29/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
280 28/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
281 27/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
282 26/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
283 25/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
284 24/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ Phonecoffee
285 23/12/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vienthinh
286 22/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Phonecoffee
287 21/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
288 20/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
289 19/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
290 18/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
291 17/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
292 16/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
293 15/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
294 14/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
295 13/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
296 12/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi dienthoaitoanphat
297 11/12/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dienthoaitoanphat
298 10/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
299 09/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
300 08/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
301 07/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
302 06/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
303 05/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
304 04/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
305 03/12/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
306 02/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
307 01/12/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
308 30/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
309 29/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
310 28/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
311 27/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
312 26/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
313 25/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
314 24/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
315 23/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
316 22/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
317 21/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
318 20/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
319 19/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
320 18/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
321 17/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
322 16/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ tuhuynhmobile
323 15/11/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
324 14/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ yes24vn
325 13/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
326 12/11/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ DidongVietThai
327 11/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
328 10/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
329 09/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
330 08/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
331 07/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
332 06/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
333 05/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
334 04/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
335 03/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
336 02/11/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
337 01/11/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
338 31/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
339 30/10/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ yes24vn
340 29/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
341 28/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
342 27/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
343 26/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
344 25/10/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Phonecoffee
345 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
346 23/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
347 22/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
348 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
349 20/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
350 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tuhuynhmobile
351 18/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
352 17/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
353 16/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
354 15/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
355 14/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ CORY3Mobile
356 13/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi playmobile
357 12/10/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ playmobile
358 11/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
359 10/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
360 09/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
361 08/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
362 07/10/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
363 06/10/2014 2 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ CORY3Mobile
364 04/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
365 03/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
366 02/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
367 01/10/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
368 30/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
369 29/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
370 28/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
371 27/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
372 26/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
373 25/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
374 24/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
375 23/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
376 22/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
377 21/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
378 20/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
379 19/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
380 18/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
381 17/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
382 16/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
383 15/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
384 14/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ symobile
385 13/09/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ismartphone
386 12/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
387 11/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
388 10/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
389 09/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
390 08/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
391 07/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
392 06/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
393 05/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
394 04/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
395 03/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
396 02/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
397 01/09/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
398 31/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ symobile
399 30/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ playmobile
400 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ tuhuynhmobile
401 28/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
402 27/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi symobile
403 26/08/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 980.000 VNĐ symobile
404 25/08/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 530.000 VNĐ vienthinh
405 24/08/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ playmobile
406 23/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
407 22/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
408 21/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
409 20/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
410 19/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
411 18/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
412 17/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
413 16/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
414 15/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
415 14/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
416 13/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
417 12/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
418 11/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
419 10/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
420 09/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ HTCgiare
421 08/08/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ r9mobile
422 07/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi HTCgiare
423 06/08/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ HTCgiare
424 05/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
425 04/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
426 03/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
427 02/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
428 01/08/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
429 31/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
430 30/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
431 29/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
432 28/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ CORY3Mobile
433 27/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
434 26/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
435 25/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
436 24/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
437 23/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
438 22/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
439 21/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
440 20/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
441 19/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ ismartphone
442 18/07/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ HTCgiare
443 17/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
444 16/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ ismartphone
445 15/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
446 14/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
447 13/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ r9mobile
448 12/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ ismartphone
449 11/07/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ tuhuynhmobile
450 10/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ ismartphone
451 09/07/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
452 08/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
453 07/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
454 06/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
455 05/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
456 04/07/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ symobile
457 03/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
458 02/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
459 01/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
460 30/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
461 29/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
462 28/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
463 27/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
464 26/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
465 25/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
466 24/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
467 23/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
468 22/06/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
469 21/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
470 20/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
471 19/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ manhphatmobile
472 18/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
473 17/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ symobile
474 16/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
475 15/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
476 14/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
477 13/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
478 12/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
479 11/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
480 10/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
481 09/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
482 08/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
483 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
484 06/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
485 05/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
486 04/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
487 03/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
488 02/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
489 01/06/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
490 31/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
491 30/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ r9mobile
492 29/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ tuhuynhmobile
493 28/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
494 27/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
495 26/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
496 25/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
497 24/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
498 23/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.990.000 VNĐ r9mobile
499 22/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
500 21/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
501 20/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.990.000 VNĐ manhphatmobile
502 19/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
503 18/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
504 17/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Giá không đổi r9mobile
505 16/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
506 15/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.322.000 VNĐ baotuyetmobile
507 14/05/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.322.000 VNĐ r9mobile
508 13/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
509 12/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
510 11/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
511 10/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.012.000 VNĐ baotuyetmobile
512 09/05/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 1.012.000 VNĐ vienthinh
513 08/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 732.000 VNĐ baotuyetmobile
514 07/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
515 06/05/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 732.000 VNĐ tuhuynhmobile
516 05/05/2014 1 ngày 2.868.000 ₫ Giảm 1.222.000 VNĐ baotuyetmobile
517 04/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
518 03/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
519 02/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
520 01/05/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
521 30/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
522 29/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
523 28/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
524 27/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
525 26/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
526 25/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
527 24/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
528 23/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
529 22/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ yes24vn
530 21/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
531 20/04/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tuhuynhmobile
532 19/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
533 18/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
534 17/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ symobile
535 16/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
536 15/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
537 14/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ yes24vn
538 13/04/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CORY3Mobile
539 12/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
540 11/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ vinhvumobile
541 10/04/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
542 09/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
543 08/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
544 07/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
545 06/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ digiphone
546 05/04/2014 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ yes24vn
547 04/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
548 03/04/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ xperiashop
549 02/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi digiphone
550 01/04/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ digiphone
551 31/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ xperiashop
552 30/03/2014 1 ngày 3.880.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vienthinh
553 29/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
554 28/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
555 27/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi symobile
556 26/03/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
557 25/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
558 24/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
559 23/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
560 22/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
561 21/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
562 20/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
563 19/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
564 18/03/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chungblackberry
565 17/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
566 16/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
567 15/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
568 14/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vinhvumobile
569 13/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ DidongVietThai
570 12/03/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
571 11/03/2014 5 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
572 06/03/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ tuhuynhmobile
573 05/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
574 04/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
575 03/03/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
576 02/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
577 01/03/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digiphone
578 28/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
579 27/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
580 26/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
581 25/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giá không đổi DidongVietThai
582 24/02/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ DidongVietThai
583 23/02/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ r9mobile
584 22/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ ismartphone
585 21/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ chungblackberry
586 20/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
587 19/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
588 18/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 650.000 VNĐ digiphone
589 17/02/2014 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ chungblackberry
590 16/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
591 15/02/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
592 14/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
593 13/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
594 12/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
595 11/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
596 10/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
597 09/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
598 08/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
599 07/02/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
600 06/02/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ Shgalaxy
601 05/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ CORY3Mobile
602 04/02/2014 3 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
603 01/02/2014 2 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ digiphone
604 30/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
605 29/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
606 28/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
607 27/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
608 26/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ Shgalaxy
609 25/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ digiphone
610 24/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
611 23/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
612 22/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
613 21/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
614 20/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
615 19/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
616 18/01/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ dhmobile
617 17/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
618 16/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
619 15/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
620 14/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
621 13/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
622 12/01/2014 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
623 11/01/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ vinhvumobile
624 10/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
625 09/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
626 08/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
627 07/01/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ tuhuynhmobile
628 06/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
629 05/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
630 04/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
631 03/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
632 02/01/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
633 01/01/2014 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
634 31/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
635 30/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
636 29/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
637 28/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi phonedep
638 27/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ phonedep
639 26/12/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ Shgalaxy
640 25/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
641 24/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
642 23/12/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ Shgalaxy
643 22/12/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ phonedep
644 21/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
645 20/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
646 19/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
647 18/12/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ vinhvumobile
648 17/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
649 16/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
650 15/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
651 14/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
652 13/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
653 12/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
654 11/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
655 10/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
656 09/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
657 08/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi tuhuynhmobile
658 07/12/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ tuhuynhmobile
659 06/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
660 05/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
661 04/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
662 03/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
663 02/12/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
664 01/12/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ dhmobile
665 30/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
666 29/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ koreamobileTN
667 28/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
668 27/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
669 26/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
670 25/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
671 24/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
672 23/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
673 22/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
674 21/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ DidongVietThai
675 20/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
676 19/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
677 18/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ koreamobileTN
678 17/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ zippostmobile
679 16/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
680 15/11/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ digiphone
681 14/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
682 13/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
683 12/11/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
684 11/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi Dt24vn
685 10/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Tăng 590.000 VNĐ Dt24vn
686 09/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
687 08/11/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ xuanmaimobile
688 07/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
689 06/11/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ dhmobile
690 05/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
691 04/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
692 03/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
693 02/11/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ trungmobile
694 01/11/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 2.350.000 VNĐ hoanghamobile
695 31/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
696 30/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ chungblackberry
697 29/10/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ zippostmobile
698 28/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giá không đổi chungblackberry
699 27/10/2013 1 ngày 3.150.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ chungblackberry
700 26/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi koreamobileTN
701 25/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ koreamobileTN
702 24/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
703 23/10/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ thoitrangmobile
704 22/10/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreamobileTN
705 21/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
706 20/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi digiphone
707 19/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
708 18/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
709 17/10/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
710 16/10/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
711 15/10/2013 3 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
712 12/10/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
713 11/10/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ socmobile
714 10/10/2013 4 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
715 06/10/2013 4 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
716 02/10/2013 6 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ phonedep
717 26/09/2013 1 ngày 4.099.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ socmobile
718 25/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
719 24/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
720 23/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
721 22/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
722 21/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
723 20/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
724 19/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 1.509.000 VNĐ yes24vn
725 18/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ phonedep
726 17/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ bichngocmobile
727 16/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
728 15/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
729 14/09/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 1.509.000 VNĐ phonedep
730 13/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
731 12/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
732 11/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 999.000 VNĐ digiphone
733 10/09/2013 1 ngày 5.299.000 ₫ Tăng 999.000 VNĐ yes24vn
734 09/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ B_Nmobile
735 07/09/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
736 05/09/2013 7 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
737 29/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
738 27/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ phonedep
739 26/08/2013 3 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.549.000 VNĐ ismartphone
740 23/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Giá không đổi Lazada
741 22/08/2013 1 ngày 7.149.000 ₫ Tăng 3.359.000 VNĐ Lazada
742 21/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
743 20/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
744 19/08/2013 2 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
745 17/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
746 16/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
747 15/08/2013 3 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
748 12/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
749 11/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giá không đổi phonedep
750 10/08/2013 1 ngày 3.790.000 ₫ Giảm 7.210.000 VNĐ phonedep
751 09/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.831.000 VNĐ anhduong_mobile
752 08/08/2013 1 ngày 7.169.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ Lazada
753 07/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
754 06/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
755 05/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
756 04/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
757 03/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
758 02/08/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
759 01/08/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
760 31/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
761 30/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ CORY3Mobile
762 29/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
763 28/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
764 27/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
765 26/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.639.000 VNĐ Lazada
766 25/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 2.639.000 VNĐ bichngocmobile
767 24/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
768 23/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
769 22/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Giá không đổi Lazada
770 21/07/2013 1 ngày 7.239.000 ₫ Tăng 2.939.000 VNĐ Lazada
771 20/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
772 19/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ manhphatmobile
773 18/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ trungmobile
774 17/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.955.000 VNĐ digiphone
775 16/07/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 4.955.000 VNĐ Lazada
776 15/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ digiphone
777 14/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
778 13/07/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Giảm 3.389.000 VNĐ trungmobile
779 12/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
780 11/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
781 10/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
782 09/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
783 08/07/2013 2 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
784 06/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
785 05/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
786 04/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
787 03/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
788 02/07/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
789 01/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
790 30/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
791 29/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
792 28/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Giá không đổi Lazada
793 27/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
794 26/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
795 25/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
796 24/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
797 23/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.079.000 VNĐ Lazada
798 22/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
799 21/06/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 4.079.000 VNĐ digiphone
800 20/06/2013 1 ngày 7.879.000 ₫ Tăng 4.029.000 VNĐ Lazada
801 19/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giá không đổi digiphone
802 18/06/2013 1 ngày 3.850.000 ₫ Giảm 4.029.000 VNĐ digiphone
803 17/06/2013 4 ngày 7.879.000 ₫ Giảm 876.000 VNĐ Lazada
804 13/06/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
805 12/06/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 1.056.000 VNĐ Lazada
806 11/06/2013 3 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 1.056.000 VNĐ thanhcongmobile
807 08/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
808 05/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
809 04/06/2013 1 ngày 5.590.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
810 03/06/2013 2 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 2.109.000 VNĐ vinhvumobile
811 01/06/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.109.000 VNĐ Lazada
812 29/05/2013 3 ngày 5.590.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vinhvumobile
813 26/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ vinhvumobile
814 25/05/2013 5 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Shgalaxy
815 20/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
816 19/05/2013 9 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
817 10/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 2.009.000 VNĐ vinhvumobile
818 09/05/2013 3 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 2.009.000 VNĐ Lazada
819 06/05/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
820 05/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
821 04/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
822 03/05/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ bichngocmobile
823 02/05/2013 1 ngày 7.699.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
824 01/05/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
825 30/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
826 29/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
827 28/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
828 27/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi minhphumobile
829 26/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 4.300.000 VNĐ thoitrangmobile
830 25/04/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
831 24/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
832 23/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
833 22/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 1.799.000 VNĐ thegioiphone
834 21/04/2013 1 ngày 7.799.000 ₫ Tăng 1.799.000 VNĐ Lazada
835 20/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
836 19/04/2013 3 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
837 16/04/2013 6 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
838 10/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
839 09/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
840 08/04/2013 4 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ thegioiphone
841 04/04/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ vinhvumobile
842 03/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
843 02/04/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
844 01/04/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ Lazada
845 31/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
846 30/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
847 29/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
848 28/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi thegioiphone
849 27/03/2013 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ thegioiphone
850 26/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
851 25/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ Lazada
852 24/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
853 23/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
854 22/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
855 21/03/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ bichngocmobile
856 20/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
857 19/03/2013 1 ngày 6.499.000 ₫ Giảm 3.801.000 VNĐ thoitrangmobile
858 18/03/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 2.301.000 VNĐ antuongmobile
859 17/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
860 16/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
861 15/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
862 14/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
863 13/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
864 12/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
865 11/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
866 10/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
867 09/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
868 08/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
869 07/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
870 06/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
871 05/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ B_Nmobile
872 04/03/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
873 03/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
874 02/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
875 01/03/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
876 28/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
877 27/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
878 26/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
879 25/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
880 24/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 1.499.000 VNĐ bichngocmobile
881 23/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
882 22/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
883 21/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
884 20/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
885 19/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.499.000 VNĐ Lazada
886 18/02/2013 8 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
887 10/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
888 09/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
889 08/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
890 07/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
891 06/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
892 05/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
893 04/02/2013 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ bichngocmobile
894 03/02/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
895 02/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
896 01/02/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
897 31/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
898 30/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
899 29/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
900 28/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
901 27/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
902 26/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
903 25/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
904 24/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Tăng 1.699.000 VNĐ Lazada
905 23/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
906 22/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
907 21/01/2013 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 1.699.000 VNĐ vinhvumobile
908 20/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
909 19/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
910 18/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
911 17/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
912 16/01/2013 1 ngày 7.999.000 ₫ Giảm 2.951.000 VNĐ Lazada
913 15/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
914 14/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
915 13/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
916 12/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
917 11/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
918 10/01/2013 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ Lazada
919 09/01/2013 1 ngày 10.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamagift
920 08/01/2013 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 1.545.000 VNĐ antuongmobile
921 07/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Tăng 3.255.000 VNĐ thanhcongmobile
922 06/01/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 3.255.000 VNĐ ThanhLapStore
923 05/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
924 04/01/2013 1 ngày 8.755.000 ₫ Giảm 2.245.000 VNĐ thanhcongmobile
925 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ anhduong_mobile
926 02/01/2013 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ daiphongmobile
927 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ anhduong_mobile
928 31/12/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ didonghoangphat
929 30/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
930 29/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi antuongmobile
931 28/12/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ antuongmobile
932 27/12/2012 1 ngày 10.950.000 ₫ Tăng 5.150.000 VNĐ thanhcongmobile
933 26/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 5.200.000 VNĐ didonghoangphat
934 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ anhduong_mobile
935 24/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
936 23/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
937 22/12/2012 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
938 21/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
939 20/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
940 19/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
941 18/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
942 17/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
943 16/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi didonghoangphat
944 15/12/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
945 14/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ manhphatmobile
946 13/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
947 12/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ anhduong_mobile
948 11/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
949 10/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 6.390.000 VNĐ manhphatmobile
950 09/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
951 08/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
952 07/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
953 06/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
954 05/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
955 04/12/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
956 03/12/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ didonghoangphat
957 02/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
958 01/12/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
959 30/11/2012 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 4.900.000 VNĐ manhphatmobile
960 29/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ anhduong_mobile
961 28/11/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 6.590.000 VNĐ xuanmaimobile
962 27/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
963 26/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
964 25/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ anhduong_mobile
965 24/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ antuongmobile
966 23/11/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 6.290.000 VNĐ nhatsonmobile
967 22/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ trungmobile
968 21/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
969 20/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ vinhvumobile
970 19/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Tăng 4.300.000 VNĐ antuongmobile
971 18/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ manhphatmobile
972 17/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ thoitrangmobile
973 16/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
974 15/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
975 14/11/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ nghia_mobile
976 13/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
977 12/11/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ anhduong_mobile
978 11/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
979 10/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.190.000 VNĐ trungmobile
980 09/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 6.190.000 VNĐ thoitrangmobile
981 08/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 6.490.000 VNĐ trungmobile
982 07/11/2012 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhphatmobile
983 06/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
984 05/11/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ vinhvumobile
985 04/11/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ manhphatmobile
986 03/11/2012 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ ThanhLapStore
987 02/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
988 01/11/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.990.000 VNĐ trungmobile
989 31/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
990 30/10/2012 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 5.990.000 VNĐ vinhvumobile
991 29/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.890.000 VNĐ trungmobile
992 28/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
993 27/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
994 26/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
995 25/10/2012 1 ngày 6.600.000 ₫ Giảm 5.890.000 VNĐ vinhvumobile
996 24/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungmobile
997 23/10/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ FYI
998 22/10/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.540.000 VNĐ trungmobile
999 21/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
1000 20/10/2012 1 ngày 9.950.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ thanhcongmobile
1001 19/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
1002 18/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1003 17/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ anhduong_mobile
1004 16/10/2012 1 ngày 6.200.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ xuanmaimobile
1005 15/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
1006 14/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ manhphatmobile
1007 13/10/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ anhduong_mobile
1008 12/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
1009 11/10/2012 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ manhphatmobile
1010 10/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1011 09/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1012 08/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1013 07/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1014 06/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1015 05/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1016 04/10/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ mobi9
1017 03/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1018 02/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1019 01/10/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giá không đổi nghia_mobile
1020 30/09/2012 1 ngày 10.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ nghia_mobile
1021 29/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1022 28/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1023 27/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1024 26/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1025 25/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1026 24/09/2012 2 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1027 22/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1028 21/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1029 20/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ mobi9
1030 19/09/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Tăng 3.090.000 VNĐ FYI
1031 18/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1032 17/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 2.700.000 VNĐ mobi9
1033 16/09/2012 1 ngày 13.600.000 ₫ Tăng 2.700.000 VNĐ daiphongmobile
1034 15/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1035 14/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Giá không đổi mobi9
1036 13/09/2012 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ mobi9
1037 12/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1038 11/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1039 10/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1040 09/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1041 08/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1042 07/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1043 06/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1044 05/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1045 04/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1046 03/09/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1047 02/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
1048 01/09/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1049 31/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1050 30/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1051 29/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1052 28/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1053 27/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1054 26/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1055 25/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1056 24/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.890.000 VNĐ trungmobile
1057 23/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ vinhvumobile
1058 22/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ lehieumobile
1059 21/08/2012 1 ngày 7.600.000 ₫ Giảm 4.890.000 VNĐ vinhvumobile
1060 20/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1061 19/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1062 18/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1063 17/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1064 16/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1065 15/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1066 14/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1067 13/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1068 12/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ lehieumobile
1069 11/08/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 2.690.000 VNĐ thoitrangmobile
1070 10/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1071 09/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1072 08/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1073 07/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1074 06/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1075 05/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1076 04/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1077 03/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1078 02/08/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1079 01/08/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1080 31/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1081 30/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ trungmobile
1082 29/07/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.490.000 VNĐ lehieumobile
1083 28/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1084 27/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1085 26/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1086 25/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1087 24/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1088 23/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1089 22/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1090 21/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1091 20/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1092 19/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1093 18/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ trungmobile
1094 17/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ didongviet
1095 16/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 4.690.000 VNĐ trungmobile
1096 15/07/2012 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 4.690.000 VNĐ bichngocmobile
1097 14/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1098 13/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ trungmobile
1099 12/07/2012 1 ngày 8.800.000 ₫ Giảm 3.690.000 VNĐ nmobile
1100 11/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1101 10/07/2012 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 5.690.000 VNĐ trungmobile
1102 09/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 6.090.000 VNĐ bvtmobile
1103 08/07/2012 1 ngày 12.890.000 ₫ Tăng 6.090.000 VNĐ didongviet
1104 07/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1105 06/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1106 05/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1107 04/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1108 03/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ nmobile
1109 02/07/2012 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ bvtmobile
1110 01/07/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1111 30/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1112 29/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi anhduong_mobile
1113 28/06/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ anhduong_mobile
1114 27/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi nmobile
1115 26/06/2012 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ nmobile
1116 25/06/2012 11.000.000 ₫ anhduong_mobile
Có tổng cộng 1.116 thay đổi giá của sản phẩm Motorola RAZR XT910 đã được hệ thống ghi lại.