Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của LG Optimus L3 E405 White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/11/2017 23 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
2 14/10/2017 394 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
3 15/09/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
4 01/09/2016 5 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
5 27/08/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
6 26/08/2016 12 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
7 14/08/2016 10 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
8 04/08/2016 24 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
9 11/07/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
10 28/06/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
11 15/06/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
12 06/06/2016 16 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
13 21/05/2016 13 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
14 08/05/2016 14 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
15 24/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
16 23/04/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
17 22/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
18 20/04/2016 9 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
19 11/04/2016 2 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
20 09/04/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
21 05/04/2016 8 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
22 28/03/2016 3 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
23 25/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
24 09/03/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
25 08/03/2016 16 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
26 21/02/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
27 20/02/2016 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
28 16/02/2016 24 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
29 23/01/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
30 20/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
31 19/01/2016 1 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
32 18/01/2016 38 ngày 800.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
33 11/12/2015 1 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
34 10/12/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
35 09/12/2015 67 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
36 03/10/2015 4 ngày 800.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
37 29/09/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
38 27/09/2015 96 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
39 23/06/2015 7 ngày 800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
40 16/06/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
41 15/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
42 13/06/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
43 11/06/2015 49 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
44 23/04/2015 9 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
45 14/04/2015 11 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
46 03/04/2015 10 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
47 24/03/2015 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
48 23/03/2015 7 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
49 16/03/2015 2 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
50 14/03/2015 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
51 02/03/2015 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
52 26/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
53 25/02/2015 10 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
54 15/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
55 14/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
56 13/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
57 11/02/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
58 09/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
59 08/02/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
60 04/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
61 03/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
62 02/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
63 01/02/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
64 31/01/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
65 30/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
66 29/01/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
67 27/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
68 26/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
69 25/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
70 21/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
71 20/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
72 19/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
73 18/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
74 17/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
75 16/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
76 15/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
77 14/01/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
78 13/01/2015 2 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 755.000 VNĐ vienthinh
79 11/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
80 10/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
81 09/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
82 08/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
83 07/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
84 06/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
85 05/01/2015 2 ngày 1.045.000 ₫ Giá không đổi dcmobile
86 03/01/2015 1 ngày 1.045.000 ₫ Giảm 155.000 VNĐ dcmobile
87 02/01/2015 4 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
88 29/12/2014 9 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
89 20/12/2014 4 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
90 16/12/2014 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
91 11/12/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
92 06/12/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.480.000 VNĐ mobiletuongvy
93 05/12/2014 14 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.480.000 VNĐ CongtyGiaVu
94 21/11/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
95 20/11/2014 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
96 03/11/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
97 30/10/2014 17 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
98 13/10/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
99 12/10/2014 9 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
100 03/10/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
101 30/09/2014 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
102 29/09/2014 2 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
103 27/09/2014 8 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
104 19/09/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
105 14/09/2014 4 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ vienthinh
106 10/09/2014 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ mobiletuongvy
107 07/09/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 509.000 VNĐ vienthinh
108 06/09/2014 8 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 509.000 VNĐ tintuongvn
109 29/08/2014 20 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
110 09/08/2014 4 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.280.000 VNĐ CongtyGiaVu
111 05/08/2014 3 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
112 02/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi tv_mobile
113 01/08/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
114 31/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
115 30/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
116 29/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
117 28/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
118 27/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
119 26/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
120 25/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
121 24/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
122 21/07/2014 3 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
123 18/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
124 17/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
125 16/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
126 15/07/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
127 13/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
128 12/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
129 11/07/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
130 10/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
131 09/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
132 08/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
133 07/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
134 06/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
135 05/07/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
136 04/07/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
137 02/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
138 01/07/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
139 30/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
140 29/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
141 28/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
142 27/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
143 26/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
144 25/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
145 24/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
146 23/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
147 22/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
148 21/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
149 20/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
150 19/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
151 18/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
152 17/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
153 16/06/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ tv_mobile
154 14/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
155 13/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
156 12/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
157 11/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
158 10/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
159 09/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
160 08/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
161 07/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
162 06/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
163 05/06/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
164 04/06/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
165 03/06/2014 4 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
166 30/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
167 29/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
168 28/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
169 27/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
170 26/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
171 25/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
172 24/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
173 23/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
174 22/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ mobiletuongvy
175 21/05/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ smartphoneshop
176 20/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
177 19/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
178 18/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
179 17/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
180 16/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
181 15/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
182 14/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
183 13/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
184 12/05/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
185 10/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
186 09/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
187 08/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
188 07/05/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
189 06/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
190 05/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
191 04/05/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
192 03/05/2014 2 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
193 01/05/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
194 30/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
195 29/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
196 28/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
197 27/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
198 25/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
199 23/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
200 22/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
201 21/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
202 20/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
203 19/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ avishop
204 18/04/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
205 17/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
206 16/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
207 15/04/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
208 14/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
209 13/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
210 12/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
211 11/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
212 10/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
213 09/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
214 08/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
215 07/04/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
216 05/04/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
217 04/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
218 03/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
219 02/04/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
220 01/04/2014 4 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.299.000 VNĐ mobiletuongvy
221 28/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 1.299.000 VNĐ avishop
222 27/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
223 26/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ mobiletuongvy
224 25/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ vienthinh
225 24/03/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ mobiletuongvy
226 22/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mobiletuongvy
227 21/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ vienthinh
228 20/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
229 19/03/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 389.000 VNĐ smartphoneshop
230 18/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
231 17/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 499.000 VNĐ vienthinh
232 16/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Giá không đổi avishop
233 15/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 499.000 VNĐ avishop
234 14/03/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 480.000 VNĐ vienthinh
235 13/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
236 12/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
237 11/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ CongtyGiaVu
238 10/03/2014 1 ngày 2.699.000 ₫ Tăng 19.000 VNĐ avishop
239 09/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
240 08/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
241 07/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
242 06/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
243 05/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
244 04/03/2014 2 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
245 02/03/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
246 01/03/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
247 28/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.080.000 VNĐ CongtyGiaVu
248 27/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
249 26/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ mobiletuongvy
250 25/02/2014 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
251 24/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
252 23/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
253 22/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
254 21/02/2014 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ truyenthongmobile
255 20/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ mobiletuongvy
256 19/02/2014 2 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
257 17/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
258 16/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 269.000 VNĐ Lazada
259 15/02/2014 1 ngày 2.310.000 ₫ Giảm 269.000 VNĐ smartphoneshop
260 14/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
261 13/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 979.000 VNĐ Lazada
262 12/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
263 11/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
264 10/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
265 09/02/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi mobiletuongvy
266 08/02/2014 3 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ mobiletuongvy
267 05/02/2014 2 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
268 03/02/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
269 02/02/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
270 31/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
271 30/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
272 29/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
273 28/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
274 27/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
275 25/01/2014 10 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
276 15/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
277 14/01/2014 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
278 09/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
279 08/01/2014 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
280 06/01/2014 2 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
281 04/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
282 03/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
283 02/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
284 01/01/2014 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
285 31/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
286 30/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
287 29/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
288 28/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
289 27/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
290 26/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
291 25/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
292 24/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
293 23/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
294 22/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
295 21/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
296 20/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
297 19/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
298 18/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
299 17/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 789.000 VNĐ Lazada
300 16/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
301 15/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
302 14/12/2013 1 ngày 1.790.000 ₫ Giảm 789.000 VNĐ diemsangviet
303 13/12/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
304 12/12/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
305 10/12/2013 13 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
306 27/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
307 26/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
308 25/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 379.000 VNĐ Lazada
309 24/11/2013 8 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 379.000 VNĐ vienthinh
310 16/11/2013 1 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
311 15/11/2013 2 ngày 2.579.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
312 13/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
313 12/11/2013 6 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
314 06/11/2013 5 ngày 2.579.000 ₫ Giá không đổi Lazada
315 01/11/2013 10 ngày 2.579.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Lazada
316 22/10/2013 5 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
317 17/10/2013 2 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
318 15/10/2013 6 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
319 09/10/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 479.000 VNĐ vienthinh
320 08/10/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Tăng 1.209.000 VNĐ tintuongvn
321 07/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
322 06/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
323 05/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
324 04/10/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
325 03/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
326 02/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
327 01/10/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
328 30/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
329 29/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
330 28/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
331 27/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
332 26/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
333 25/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
334 24/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ binhduongmobile
335 23/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
336 22/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
337 21/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
338 20/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
339 19/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
340 18/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.180.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
341 17/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
342 16/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
343 15/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
344 14/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
345 13/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
346 12/09/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ smartphoneshop
347 11/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
348 10/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
349 09/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
350 08/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
351 07/09/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
352 06/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
353 05/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 730.000 VNĐ binhduongmobile
354 04/09/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Tăng 730.000 VNĐ vienthinh
355 03/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
356 02/09/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
357 01/09/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
358 31/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
359 30/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 1.179.000 VNĐ Lazada
360 29/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
361 28/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
362 27/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Tăng 49.000 VNĐ Lazada
363 26/08/2013 2 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi smartphoneshop
364 24/08/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ smartphoneshop
365 23/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
366 22/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
367 21/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
368 20/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
369 19/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
370 18/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
371 17/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
372 16/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
373 15/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giá không đổi Lazada
374 14/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Lazada
375 13/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
376 12/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
377 11/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 1.180.000 VNĐ CongtyGiaVu
378 10/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi BinhduongmobileHCM
379 09/08/2013 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.179.000 VNĐ BinhduongmobileHCM
380 08/08/2013 1 ngày 2.679.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ Lazada
381 07/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
382 06/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
383 05/08/2013 2 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
384 03/08/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
385 02/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
386 01/08/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
387 31/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
388 30/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
389 29/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
390 28/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ CongtyGiaVu
391 27/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
392 26/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
393 25/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
394 24/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 459.000 VNĐ Lazada
395 23/07/2013 1 ngày 2.230.000 ₫ Giảm 459.000 VNĐ vienthinh
396 22/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
397 21/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Giá không đổi Lazada
398 20/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 59.000 VNĐ Lazada
399 19/07/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 59.000 VNĐ smartphoneshop
400 18/07/2013 1 ngày 2.689.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ Lazada
401 17/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
402 16/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
403 15/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi Lazada
404 14/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
405 13/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
406 11/07/2013 5 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
407 06/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
408 05/07/2013 2 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
409 03/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 270.000 VNĐ Lazada
410 02/07/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 270.000 VNĐ CongtyGiaVu
411 01/07/2013 6 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.351.000 VNĐ Lazada
412 25/06/2013 5 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 760.000 VNĐ Lazada
413 20/06/2013 1 ngày 2.359.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ Lazada
414 19/06/2013 4 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
415 15/06/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
416 14/06/2013 3 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 119.000 VNĐ Lazada
417 11/06/2013 6 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 119.000 VNĐ CongtyGiaVu
418 05/06/2013 5 ngày 2.799.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ Lazada
419 31/05/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Lazada
420 19/05/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ minhphumobile
421 17/05/2013 2 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
422 15/05/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ Lazada
423 14/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
424 13/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
425 12/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
426 11/05/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 809.000 VNĐ Lazada
427 10/05/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ CongtyGiaVu
428 09/05/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
429 07/05/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
430 04/05/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
431 02/05/2013 6 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
432 26/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
433 25/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
434 23/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
435 21/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
436 20/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
437 19/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
438 18/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
439 17/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
440 15/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
441 14/04/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
442 13/04/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
443 11/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
444 10/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
445 08/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
446 07/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
447 06/04/2013 2 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
448 04/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
449 03/04/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
450 02/04/2013 3 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
451 30/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
452 29/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
453 28/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
454 27/03/2013 2 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
455 25/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
456 24/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
457 23/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
458 22/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
459 21/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
460 20/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
461 19/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
462 18/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
463 17/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 1.099.000 VNĐ Lazada
464 16/03/2013 1 ngày 2.390.000 ₫ Giảm 1.099.000 VNĐ vienthinh
465 15/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
466 14/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
467 13/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
468 12/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
469 11/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Giá không đổi Lazada
470 10/03/2013 1 ngày 3.489.000 ₫ Tăng 780.000 VNĐ Lazada
471 09/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giá không đổi tintuongvn
472 08/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
473 07/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
474 06/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
475 05/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 1.490.000 VNĐ Lazada
476 04/03/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.490.000 VNĐ truongthinh_mobile
477 03/03/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 781.000 VNĐ Lazada
478 02/03/2013 1 ngày 2.709.000 ₫ Giảm 781.000 VNĐ tintuongvn
479 01/03/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
480 27/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
481 26/02/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
482 25/02/2013 2 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 691.000 VNĐ Lazada
483 23/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
484 22/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
485 21/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
486 20/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
487 19/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
488 18/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
489 16/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 799.000 VNĐ Lazada
490 15/02/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 799.000 VNĐ bvtmobile
491 13/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
492 12/02/2013 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ vienthinh
493 10/02/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
494 08/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
495 07/02/2013 3 ngày 2.560.000 ₫ Giảm 239.000 VNĐ vienthinh
496 04/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
497 03/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
498 02/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
499 01/02/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
500 31/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
501 29/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
502 28/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
503 26/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
504 25/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
505 24/01/2013 2 ngày 2.799.000 ₫ Giá không đổi Lazada
506 22/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
507 21/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ tamagift
508 20/01/2013 1 ngày 2.799.000 ₫ Tăng 169.000 VNĐ Lazada
509 19/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
510 18/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
511 17/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giá không đổi tamagift
512 16/01/2013 1 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 19.000 VNĐ tamagift
513 15/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
514 14/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
515 13/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
516 12/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
517 11/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
518 10/01/2013 1 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ Lazada
519 09/01/2013 1 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ Lazada
520 08/01/2013 3 ngày 2.630.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tamagift
521 05/01/2013 2 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
522 03/01/2013 9 ngày 2.725.000 ₫ Giá không đổi Lazada
523 25/12/2012 4 ngày 2.725.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ Lazada
524 21/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
525 20/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
526 19/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
527 18/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
528 17/12/2012 2 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
529 15/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
530 14/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
531 13/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
532 12/12/2012 1 ngày 2.649.000 ₫ Giá không đổi Lazada
533 11/12/2012 6 ngày 2.649.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ Lazada
534 05/12/2012 7 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 339.000 VNĐ Lazada
535 28/11/2012 1 ngày 3.289.000 ₫ Tăng 639.000 VNĐ Lazada
536 27/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
537 26/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
538 25/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
539 24/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
540 23/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
541 22/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 349.000 VNĐ Lazada
542 21/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
543 20/11/2012 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 349.000 VNĐ truyenthongmobile
544 19/11/2012 3 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
545 16/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
546 15/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
547 14/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
548 13/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
549 12/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
550 11/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
551 10/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
552 09/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
553 08/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ truyenthongmobile
554 07/11/2012 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
555 06/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
556 05/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
557 04/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
558 03/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
559 02/11/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ truyenthongmobile
560 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ Lazada
561 31/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
562 29/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
563 27/10/2012 1 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
564 26/10/2012 2 ngày 2.690.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
565 24/10/2012 4 ngày 2.690.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ truyenthongmobile
566 20/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truyenthongmobile
567 19/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
568 18/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
569 17/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi truyenthongmobile
570 16/10/2012 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ truyenthongmobile
571 15/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
572 14/10/2012 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ truyenthongmobile
573 13/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi Lazada
574 12/10/2012 1 ngày 3.490.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ Lazada
575 11/10/2012 2.850.000 ₫ truyenthongmobile
Có tổng cộng 575 thay đổi giá của sản phẩm LG Optimus L3 E405 White đã được hệ thống ghi lại.