Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Lenovo S560

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/10/2017 541 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
2 26/04/2016 2 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
3 24/04/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
4 23/04/2016 3 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
5 20/04/2016 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
6 13/04/2016 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
7 11/04/2016 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
8 10/04/2016 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
9 08/04/2016 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
10 07/04/2016 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
11 06/04/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
12 05/04/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
13 04/04/2016 25 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
14 10/03/2016 9 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ phukienvienthinh
15 01/03/2016 2 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ vienthinh
16 28/02/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
17 27/02/2016 7 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
18 20/02/2016 4 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
19 16/02/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
20 15/02/2016 13 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
21 02/02/2016 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
22 01/02/2016 5 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
23 27/01/2016 8 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
24 19/01/2016 1 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
25 18/01/2016 25 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi tamma
26 24/12/2015 8 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
27 16/12/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ phukienvienthinh
28 09/12/2015 133 ngày 2.650.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tamma
29 29/07/2015 46 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
30 13/06/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
31 12/06/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
32 11/06/2015 43 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
33 29/04/2015 15 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
34 14/04/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
35 13/04/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
36 11/04/2015 11 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
37 31/03/2015 1 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
38 30/03/2015 5 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
39 25/03/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
40 18/03/2015 6 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ phukienvienthinh
41 12/03/2015 8 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
42 04/03/2015 5 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ tamma
43 27/02/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
44 25/02/2015 7 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
45 18/02/2015 2 ngày 2.450.000 ₫ Giá không đổi phukienvienthinh
46 16/02/2015 13 ngày 2.450.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ phukienvienthinh
47 03/02/2015 5 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tamma
48 29/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 845.000 VNĐ tamma
49 26/01/2015 2 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
50 24/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
51 23/01/2015 8 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
52 15/01/2015 7 ngày 1.955.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
53 08/01/2015 1 ngày 1.955.000 ₫ Giảm 845.000 VNĐ diemsangviet
54 07/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi tamma
55 04/01/2015 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
56 20/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
57 19/12/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
58 17/12/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
59 14/12/2014 6 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
60 08/12/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
61 06/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
62 05/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
63 04/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
64 03/12/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ ehanam
65 02/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ tamma
66 01/12/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ vienthinh
67 29/11/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ tamma
68 28/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 26/11/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ tamma
70 22/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
71 21/11/2014 4 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
72 17/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
73 16/11/2014 2 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
74 14/11/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
75 11/11/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 360.000 VNĐ ehanam
76 09/11/2014 2 ngày 2.850.000 ₫ Tăng 360.000 VNĐ tamma
77 07/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
78 06/11/2014 5 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
79 01/11/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
80 31/10/2014 6 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
81 25/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ ehanam
82 24/10/2014 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ trungtamsmartphone
83 22/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
84 21/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 560.000 VNĐ ehanam
85 20/10/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 560.000 VNĐ toan_minhhieu
86 19/10/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
87 18/10/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
88 16/10/2014 13 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
89 03/10/2014 3 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
90 30/09/2014 8 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
91 22/09/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
92 21/09/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ tamma
93 20/09/2014 12 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
94 08/09/2014 11 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
95 28/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
96 27/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
97 26/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
98 25/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
99 24/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
100 23/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ ehanam
101 22/08/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.580.000 VNĐ vftrader
102 21/08/2014 2 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
103 19/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
104 18/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
105 17/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
106 16/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
107 15/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giá không đổi ehanam
108 14/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ ehanam
109 13/08/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ CongtyGiaVu
110 12/08/2014 1 ngày 2.490.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ ehanam
111 11/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
112 10/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
113 09/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
114 08/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
115 07/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
116 06/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
117 05/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
118 04/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
119 03/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
120 02/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
121 01/08/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
122 31/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
123 30/07/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
124 29/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
125 28/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
126 27/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
127 26/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
128 25/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
129 24/07/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
130 23/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
131 22/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
132 21/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
133 20/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
134 19/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
135 18/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
136 17/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
137 16/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
138 15/07/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
139 14/07/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
140 10/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
141 09/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
142 08/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
143 07/07/2014 3 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
144 04/07/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ tamma
145 03/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
146 02/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
147 01/07/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
148 30/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
149 29/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
150 28/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
151 27/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
152 26/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
153 25/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
154 24/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
155 23/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
156 22/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
157 21/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
158 20/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
159 19/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
160 18/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
161 17/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
162 16/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
163 15/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ toan_minhhieu
164 14/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
165 13/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
166 12/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
167 11/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giá không đổi diemsangviet
168 10/06/2014 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 160.000 VNĐ diemsangviet
169 09/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
170 08/06/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
171 07/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
172 06/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
173 05/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
174 04/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
175 03/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
176 02/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
177 01/06/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
178 31/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ tamma
179 30/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
180 29/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
181 28/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
182 27/05/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
183 26/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
184 24/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ vienthinh
185 22/05/2014 4 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
186 18/05/2014 2 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
187 16/05/2014 6 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
188 10/05/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.020.000 VNĐ vftrader
189 09/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
190 08/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi toan_minhhieu
191 07/05/2014 1 ngày 3.050.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ toan_minhhieu
192 06/05/2014 4 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
193 02/05/2014 3 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
194 29/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
195 28/04/2014 2 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
196 26/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
197 25/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
198 24/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
199 23/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
200 22/04/2014 3 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
201 19/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
202 18/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
203 17/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
204 16/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
205 15/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
206 14/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
207 13/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
208 12/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
209 11/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
210 10/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
211 09/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
212 08/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.140.000 VNĐ manhthangpro78
213 07/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
214 06/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
215 05/04/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
216 04/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
217 03/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
218 02/04/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
219 01/04/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
220 31/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
221 30/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
222 29/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
223 28/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
224 27/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
225 26/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
226 25/03/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.140.000 VNĐ tamma
227 24/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
228 23/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
229 22/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
230 21/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
231 20/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
232 19/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ manhthangpro78
233 18/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
234 17/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
235 16/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
236 15/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
237 14/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
238 13/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
239 12/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 2.270.000 VNĐ manhthangpro78
240 11/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
241 10/03/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 2.270.000 VNĐ vftrader
242 09/03/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ manhthangpro78
243 08/03/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ CongtyGiaVu
244 07/03/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhthangpro78
245 06/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
246 05/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
247 04/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
248 03/03/2014 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ ducminhmobile
249 02/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
250 01/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
251 28/02/2014 2 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ducminhmobile
252 26/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
253 25/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
254 24/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
255 23/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi dienthoaididonghanquoc
256 22/02/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ dienthoaididonghanquoc
257 21/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
258 20/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
259 19/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
260 18/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
261 17/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
262 16/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
263 15/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
264 14/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
265 13/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
266 12/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
267 11/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
268 10/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
269 09/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
270 08/02/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
271 07/02/2014 2 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
272 05/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
273 04/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
274 03/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
275 02/02/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
276 01/02/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
277 31/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ vienthinh
278 30/01/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 510.000 VNĐ diemsangviet
279 29/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
280 28/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ vienthinh
281 27/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
282 26/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
283 25/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
284 24/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
285 23/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
286 22/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ tamma
287 21/01/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ CongtyGiaVu
288 20/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
289 19/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
290 18/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
291 17/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
292 16/01/2014 1 ngày 2.940.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ vienthinh
293 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
294 14/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 2.170.000 VNĐ AnVat_Mobile
295 13/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
296 12/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
297 11/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
298 10/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
299 09/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
300 08/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
301 07/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
302 06/01/2014 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.170.000 VNĐ vftrader
303 05/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
304 04/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
305 03/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
306 02/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
307 01/01/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ tamma
308 31/12/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ khanhduymobile
309 30/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
310 29/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
311 28/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
312 27/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
313 26/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
314 25/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
315 24/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
316 23/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi tamma
317 22/12/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.170.000 VNĐ tamma
318 21/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
319 20/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
320 19/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
321 18/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
322 17/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
323 16/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
324 15/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
325 14/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
326 13/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
327 12/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
328 11/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 1.571.000 VNĐ fptshop
329 10/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
330 09/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
331 08/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.571.000 VNĐ vftrader
332 07/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
333 06/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giá không đổi fptshop
334 05/12/2013 1 ngày 2.499.000 ₫ Giảm 441.000 VNĐ fptshop
335 04/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
336 03/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ vienthinh
337 02/12/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
338 01/12/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
339 30/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
340 29/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
341 28/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
342 27/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
343 26/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
344 25/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
345 24/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
346 23/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
347 22/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
348 21/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
349 20/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
350 19/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
351 18/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
352 17/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
353 16/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 720.000 VNĐ vftrader
354 15/11/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 720.000 VNĐ ducminhmobile
355 14/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
356 13/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
357 12/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
358 11/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
359 10/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.130.000 VNĐ vftrader
360 09/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
361 08/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giá không đổi tamma
362 07/11/2013 1 ngày 2.940.000 ₫ Giảm 1.130.000 VNĐ tamma
363 06/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
364 05/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Giá không đổi vftrader
365 04/11/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
366 03/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
367 02/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
368 01/11/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
369 31/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
370 30/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
371 29/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
372 28/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
373 27/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
374 26/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
375 25/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
376 24/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
377 23/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
378 22/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
379 21/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
380 20/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
381 19/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
382 18/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
383 17/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 1.120.000 VNĐ vienthinh
384 16/10/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 1.120.000 VNĐ vftrader
385 15/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
386 14/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
387 13/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
388 12/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
389 11/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
390 10/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
391 09/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
392 08/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
393 07/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
394 06/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
395 05/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
396 04/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
397 03/10/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 640.000 VNĐ khanhduymobile
398 02/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
399 01/10/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
400 30/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
401 29/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
402 28/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
403 27/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
404 26/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
405 25/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
406 24/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
407 23/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
408 22/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
409 21/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
410 20/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
411 19/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
412 18/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
413 17/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
414 16/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
415 15/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
416 14/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
417 13/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
418 12/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
419 11/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
420 10/09/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
421 09/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
422 08/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
423 07/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
424 06/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
425 05/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
426 04/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
427 03/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
428 02/09/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 470.000 VNĐ vienthinh
429 01/09/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 470.000 VNĐ so8mobile
430 31/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
431 30/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
432 29/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
433 28/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
434 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
435 26/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
436 25/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ hoanlongcomputer
437 24/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 241.000 VNĐ khanhduymobile
438 23/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
439 22/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
440 21/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
441 20/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
442 19/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
443 18/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
444 17/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
445 16/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi hoanlongcomputer
446 15/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
447 14/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
448 13/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
449 12/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
450 11/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
451 10/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
452 09/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ vienthinh
453 08/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ hoanlongcomputer
454 07/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
455 06/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
456 05/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 640.000 VNĐ vienthinh
457 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ khanhduymobile
458 03/08/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
459 02/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
460 01/08/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ vienthinh
461 31/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ CongtyGiaVu
462 30/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
463 29/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
464 28/07/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
465 27/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
466 26/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ vienthinh
467 25/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
468 24/07/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ CongtyGiaVu
469 23/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
470 22/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
471 21/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
472 20/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
473 19/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
474 18/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
475 17/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
476 16/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
477 15/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
478 14/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 540.000 VNĐ vienthinh
479 13/07/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 540.000 VNĐ khanhduymobile
480 12/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
481 11/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
482 10/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
483 09/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
484 08/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
485 07/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
486 06/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
487 05/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
488 04/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
489 03/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
490 02/07/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
491 01/07/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
492 30/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 370.000 VNĐ vienthinh
493 29/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
494 28/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
495 27/06/2013 1 ngày 3.420.000 ₫ Tăng 370.000 VNĐ ducminhmobile
496 26/06/2013 1 ngày 3.050.000 ₫ Giảm 1.020.000 VNĐ vienthinh
497 25/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 880.000 VNĐ vftrader
498 24/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
499 23/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
500 22/06/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ vienthinh
501 21/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
502 20/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 670.000 VNĐ CongtyGiaVu
503 19/06/2013 1 ngày 4.070.000 ₫ Tăng 670.000 VNĐ vftrader
504 18/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
505 17/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
506 16/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
507 15/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
508 14/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
509 13/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
510 12/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
511 11/06/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
512 10/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
513 09/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
514 08/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
515 07/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
516 06/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
517 05/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
518 04/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
519 03/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
520 02/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
521 01/06/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
522 31/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
523 30/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
524 29/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
525 28/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
526 27/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
527 26/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ vienthinh
528 25/05/2013 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ CongtyGiaVu
529 24/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
530 23/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
531 22/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
532 21/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
533 20/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
534 19/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
535 18/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
536 17/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
537 16/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
538 15/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
539 14/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
540 13/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
541 12/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
542 11/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
543 10/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
544 09/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
545 08/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
546 07/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
547 06/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
548 05/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
549 04/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
550 03/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
551 02/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
552 01/05/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
553 30/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
554 29/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
555 28/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
556 27/04/2013 2 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
557 25/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
558 24/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
559 23/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
560 22/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
561 21/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
562 20/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
563 19/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
564 18/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
565 17/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
566 16/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
567 15/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
568 14/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
569 13/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
570 12/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
571 11/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
572 10/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
573 09/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
574 08/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 6.229.000 VNĐ vienthinh
575 07/04/2013 1 ngày 9.499.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
576 06/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
577 05/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
578 04/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
579 03/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
580 02/04/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
581 01/04/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
582 31/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
583 30/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
584 29/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
585 28/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
586 27/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
587 26/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
588 25/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
589 24/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
590 23/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
591 22/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
592 21/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
593 20/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
594 19/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
595 18/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
596 17/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
597 16/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
598 15/03/2013 1 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
599 14/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
600 13/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
601 12/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Tăng 3.080.000 VNĐ vienthinh
602 11/03/2013 4 ngày 190.000 ₫ Giảm 3.080.000 VNĐ thegioikts
603 07/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
604 06/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
605 05/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
606 04/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
607 03/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
608 02/03/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
609 01/03/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
610 28/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
611 27/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
612 26/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
613 25/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
614 24/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
615 23/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
616 22/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
617 21/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
618 20/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
619 19/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
620 18/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
621 15/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
622 14/02/2013 3 ngày 3.270.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
623 11/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
624 10/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
625 09/02/2013 2 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
626 07/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
627 06/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 820.000 VNĐ minhhieumobile
628 05/02/2013 1 ngày 3.270.000 ₫ Giảm 820.000 VNĐ vienthinh
629 04/02/2013 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
630 03/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
631 02/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
632 01/02/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
633 31/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
634 30/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
635 29/01/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ Lazada
636 28/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
637 27/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
638 26/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
639 25/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
640 24/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
641 23/01/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ Lazada
642 22/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
643 21/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
644 20/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
645 19/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
646 18/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
647 17/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
648 16/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi trannamsan
649 15/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
650 14/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
651 13/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
652 12/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
653 11/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
654 10/01/2013 2 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
655 08/01/2013 5 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
656 03/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
657 02/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
658 01/01/2013 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
659 31/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
660 30/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
661 29/12/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ Lazada
662 28/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giá không đổi ducminhmobile
663 27/12/2012 1 ngày 3.890.000 ₫ Giảm 189.000 VNĐ diemsangviet
664 26/12/2012 1 ngày 4.079.000 ₫ Giảm 220.000 VNĐ Lazada
665 25/12/2012 4 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Lazada
666 21/12/2012 1 ngày 3.799.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
667 20/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
668 19/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
669 18/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
670 17/12/2012 4 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ thegioikts
671 13/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
672 12/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
673 11/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
674 10/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
675 09/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
676 08/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
677 07/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
678 06/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
679 05/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
680 04/12/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
681 03/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
682 02/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
683 01/12/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 209.000 VNĐ minhhieumobile
684 30/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
685 29/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
686 28/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
687 27/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ minhhieumobile
688 26/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Tăng 69.000 VNĐ Lazada
689 25/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
690 24/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
691 23/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Giảm 69.000 VNĐ CongtyGiaVu
692 22/11/2012 1 ngày 3.999.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ Lazada
693 21/11/2012 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 209.000 VNĐ Lazada
694 20/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 160.000 VNĐ minhhieumobile
695 19/11/2012 1 ngày 3.930.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
696 18/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
697 17/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
698 16/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
699 15/11/2012 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vienthinh
700 14/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
701 13/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
702 12/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
703 11/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
704 10/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
705 09/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ vienthinh
706 08/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
707 07/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
708 06/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
709 05/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
710 04/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
711 03/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
712 02/11/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
713 01/11/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
714 31/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
715 30/10/2012 2 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
716 28/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
717 27/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
718 26/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
719 25/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi muahangtructuyen
720 24/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
721 23/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
722 22/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
723 21/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
724 20/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhhieumobile
725 19/10/2012 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ muahangtructuyen
726 18/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
727 17/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
728 16/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
729 15/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
730 14/10/2012 1 ngày 4.090.000 ₫ Giá không đổi minhhieumobile
731 13/10/2012 4.090.000 ₫ minhhieumobile
Có tổng cộng 731 thay đổi giá của sản phẩm Lenovo S560 đã được hệ thống ghi lại.