Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/05/2017 53 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
2 17/03/2017 16 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ xuanmaimobile
3 01/03/2017 15 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ benmobile
4 14/02/2017 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
5 13/02/2017 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
6 01/02/2017 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
7 31/01/2017 2 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ xuanmaimobile
8 29/01/2017 76 ngày 1.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ scmobile
9 14/11/2016 4 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
10 10/11/2016 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
11 09/11/2016 12 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
12 28/10/2016 6 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
13 22/10/2016 24 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
14 28/09/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
15 27/09/2016 3 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
16 24/09/2016 12 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
17 12/09/2016 3 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
18 09/09/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
19 08/09/2016 65 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
20 05/07/2016 1 ngày 1.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
21 04/07/2016 2 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ xuanmaimobile
22 02/07/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ didongthanhdat
23 29/06/2016 15 ngày 1.000.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ xuanmaimobile
24 14/06/2016 21 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ SmartMobile
25 24/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
26 23/05/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
27 20/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
28 19/05/2016 13 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
29 06/05/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
30 05/05/2016 15 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ laptopgroup
31 20/04/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ SmartMobile
32 15/04/2016 8 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ laptopgroup
33 07/04/2016 2 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ atinguyen
34 05/04/2016 19 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
35 17/03/2016 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
36 16/03/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ laptopgroup
37 14/03/2016 2 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ xuanmaimobile
38 12/03/2016 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhnguyenmobile
39 09/03/2016 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ xuanmaimobile
40 08/03/2016 11 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
41 26/02/2016 10 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
42 16/02/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
43 15/02/2016 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
44 14/02/2016 3 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
45 11/02/2016 2 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ laptopgroup
46 09/02/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
47 01/02/2016 7 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
48 25/01/2016 1 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
49 24/01/2016 5 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
50 19/01/2016 8 ngày 1.200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
51 11/01/2016 2 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
52 09/01/2016 5 ngày 1.240.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ minhchienmobile
53 04/01/2016 12 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ SmartMobile
54 23/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
55 22/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
56 21/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
57 20/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
58 19/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
59 18/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
60 17/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
61 16/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
62 15/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
63 14/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
64 13/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
65 12/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ Appstore
66 11/12/2015 1 ngày 1.240.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ minhchienmobile
67 10/12/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ Appstore
68 09/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ SmartMobile
69 08/12/2015 3 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ benmobile
70 05/12/2015 2 ngày 1.150.000 ₫ Giá không đổi SmartMobile
71 03/12/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ SmartMobile
72 02/12/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ xelanyte
73 01/12/2015 3 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ SmartMobile
74 28/11/2015 5 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ az_shop
75 23/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ ctywalton
76 22/11/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
77 20/11/2015 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
78 03/11/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
79 02/11/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ didong_pro
80 31/10/2015 1 ngày 1.150.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Thuan_mobile
81 30/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ didong_pro
82 29/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiHanQuocchinhhang
83 28/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaiHanQuocchinhhang
84 27/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
85 26/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonegiare198
86 25/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didongxachtaygiare
87 24/10/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ smartphonegiare198
88 23/10/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ smartphoneHan
89 22/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
90 21/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 550.000 VNĐ alo_hot
91 20/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhnguyenmobile
92 19/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ xelanyte
93 18/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
94 17/10/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi thanhnguyenmobile
95 16/10/2015 3 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ thanhsonmobile
96 13/10/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
97 12/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
98 11/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
99 10/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
100 09/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
101 08/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
102 07/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
103 06/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
104 05/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ alo_hot
105 04/10/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
106 03/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
107 02/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
108 01/10/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ alo_hot
109 30/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
110 29/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
111 28/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
112 27/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
113 26/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
114 25/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
115 24/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ smartphoneHan
116 23/09/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ smartphonegiare198
117 22/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
118 21/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
119 20/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
120 19/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
121 18/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
122 17/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
123 16/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
124 15/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
125 14/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
126 13/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
127 12/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
128 11/09/2015 1 ngày 1.300.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
129 10/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
130 09/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
131 08/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
132 07/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
133 06/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
134 05/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
135 04/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ alo_hot
136 03/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
137 02/09/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ xuanthuymobile
138 01/09/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphoneHan
139 31/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
140 30/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
141 29/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
142 28/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
143 27/08/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ xuanthuymobile
144 26/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
145 25/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
146 24/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
147 23/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
148 22/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
149 21/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
150 20/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giá không đổi smartphonegiare198
151 19/08/2015 1 ngày 1.340.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ smartphonegiare198
152 18/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
153 17/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
154 16/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
155 15/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
156 14/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
157 13/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
158 12/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
159 11/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
160 10/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ didong_pro
161 09/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
162 08/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
163 07/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
164 06/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanquocgiare
165 05/08/2015 1 ngày 1.349.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ dienthoaihanquocgiare
166 04/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ chuyenbandienthoai
167 03/08/2015 1 ngày 1.390.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ smartphoneHan
168 02/08/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ xelanyte
169 01/08/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
170 31/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
171 30/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
172 29/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
173 28/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ smartphoneHan
174 27/07/2015 1 ngày 1.800.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ didongthanhdat
175 26/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi smartphoneHan
176 25/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
177 24/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ smartphoneHan
178 23/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
179 22/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
180 21/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ Sky_Lg_giare
181 20/07/2015 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ kopitemobile
182 19/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
183 18/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
184 17/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
185 16/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
186 15/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
187 14/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
188 13/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
189 12/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
190 11/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
191 10/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
192 09/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
193 08/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
194 07/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
195 06/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
196 05/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
197 04/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
198 03/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
199 02/07/2015 1 ngày 1.350.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Sky_Lg_giare
200 01/07/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
201 30/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
202 29/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
203 28/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
204 27/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
205 26/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
206 25/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
207 24/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
208 23/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
209 22/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
210 21/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
211 20/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
212 19/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
213 18/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
214 17/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
215 16/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
216 15/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
217 14/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
218 13/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
219 12/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
220 11/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
221 10/06/2015 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
222 09/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
223 08/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
224 07/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
225 06/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
226 05/06/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ didong_pro
227 04/06/2015 4 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 950.000 VNĐ nouvo29_smartphone
228 31/05/2015 4 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 49.000 VNĐ didong_pro
229 27/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
230 26/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 791.000 VNĐ skygiare
231 25/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
232 24/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
233 23/05/2015 2 ngày 2.290.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
234 21/05/2015 1 ngày 2.290.000 ₫ Tăng 791.000 VNĐ B_Nmobile
235 20/05/2015 2 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
236 18/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
237 17/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
238 16/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
239 15/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
240 14/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
241 13/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giá không đổi skygiare
242 12/05/2015 1 ngày 1.499.000 ₫ Giảm 169.000 VNĐ skygiare
243 11/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
244 10/05/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
245 09/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
246 08/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
247 07/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
248 06/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
249 05/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
250 04/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
251 03/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
252 02/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
253 01/05/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ alo_hot
254 30/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
255 29/04/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
256 28/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
257 27/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
258 26/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
259 25/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ alo_hot
260 24/04/2015 2 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
261 22/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
262 21/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
263 20/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
264 19/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
265 18/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
266 17/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
267 16/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
268 15/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
269 14/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
270 13/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
271 12/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
272 11/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi huyhangmobile
273 10/04/2015 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ huyhangmobile
274 09/04/2015 2 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
275 07/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
276 06/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
277 05/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
278 04/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
279 03/04/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
280 02/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
281 01/04/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
282 31/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
283 30/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thuduc_skygiare
284 29/03/2015 1 ngày 1.790.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ baothymobile
285 28/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
286 27/03/2015 1 ngày 1.490.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ thuduc_skygiare
287 26/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
288 25/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
289 24/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
290 23/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
291 22/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
292 21/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
293 20/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
294 19/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
295 18/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
296 17/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
297 16/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
298 15/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
299 14/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
300 13/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
301 12/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ 47xuanthuymobile
302 11/03/2015 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ korea_smart
303 10/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
304 09/03/2015 1 ngày 1.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ 47xuanthuymobile
305 08/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi techzonevn
306 07/03/2015 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 18.000 VNĐ techzonevn
307 06/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
308 05/03/2015 1 ngày 1.668.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
309 04/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
310 03/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
311 02/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
312 01/03/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
313 28/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ skygiare
314 27/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ Appstore
315 26/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
316 25/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
317 24/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
318 23/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
319 22/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
320 21/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
321 20/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
322 19/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
323 18/02/2015 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ skygiare
324 15/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
325 14/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
326 13/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
327 12/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
328 11/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
329 10/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
330 09/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
331 08/02/2015 1 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 99.600 VNĐ skygiare
332 07/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 1.289.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
333 06/02/2015 1 ngày 2.890.000 ₫ Tăng 1.289.600 VNĐ Appstore
334 05/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
335 03/02/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 267.600 VNĐ baotuyetmobile
336 02/02/2015 1 ngày 1.600.400 ₫ Giá không đổi dien_thoai_sinh_vien
337 01/02/2015 2 ngày 1.600.400 ₫ Giảm 267.600 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
338 30/01/2015 1 ngày 1.868.000 ₫ Tăng 278.000 VNĐ baotuyetmobile
339 29/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
340 28/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
341 27/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
342 26/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
343 25/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
344 24/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
345 23/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
346 22/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
347 21/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
348 20/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
349 19/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
350 18/01/2015 3 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
351 15/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi hanquocmobile6688
352 14/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
353 13/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ skygiare
354 12/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
355 11/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
356 10/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi sieuthihangcongnghe
357 09/01/2015 1 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ sieuthihangcongnghe
358 08/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
359 07/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
360 06/01/2015 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
361 05/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
362 04/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
363 03/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
364 02/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
365 01/01/2015 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
366 31/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
367 30/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
368 29/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
369 28/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
370 27/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
371 26/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
372 25/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
373 24/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
374 23/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
375 22/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ skygiare
376 21/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
377 20/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
378 19/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
379 18/12/2014 1 ngày 2.168.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
380 17/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
381 16/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
382 15/12/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ alo_hot
383 14/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
384 13/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
385 12/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
386 11/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
387 10/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
388 09/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
389 08/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
390 07/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
391 06/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
392 05/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
393 04/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
394 03/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giá không đổi skygiare
395 02/12/2014 1 ngày 1.550.000 ₫ Giảm 950.000 VNĐ skygiare
396 01/12/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giá không đổi korea_smart
397 30/11/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 901.000 VNĐ korea_smart
398 29/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
399 28/11/2014 1 ngày 1.599.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Sky_Lg_giare
400 27/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
401 26/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
402 25/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
403 24/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
404 23/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
405 22/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
406 21/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
407 20/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
408 19/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
409 18/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
410 17/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 688.000 VNĐ thuduc_skygiare
411 16/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 688.000 VNĐ baotuyetmobile
412 15/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
413 14/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
414 13/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
415 12/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
416 11/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
417 10/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
418 09/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
419 08/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
420 07/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
421 06/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
422 05/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
423 04/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi thuduc_skygiare
424 03/11/2014 1 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ thuduc_skygiare
425 02/11/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 638.000 VNĐ Sky_Lg_giare
426 01/11/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 638.000 VNĐ baotuyetmobile
427 31/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
428 30/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
429 29/10/2014 1 ngày 1.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
430 28/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
431 27/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi skygiare
432 26/10/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ skygiare
433 25/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
434 24/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
435 23/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
436 22/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
437 21/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
438 20/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
439 19/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
440 18/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
441 17/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ tanthanhgroup
442 16/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
443 15/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
444 14/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ huyhangmobile
445 13/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
446 12/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
447 11/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
448 10/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
449 09/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
450 08/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
451 07/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
452 06/10/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ tanthanhgroup
453 05/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
454 04/10/2014 1 ngày 1.850.000 ₫ Giảm 438.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
455 03/10/2014 1 ngày 2.288.000 ₫ Tăng 388.000 VNĐ baotuyetmobile
456 02/10/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ benmobile
457 01/10/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
458 30/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ Sky_Lg_giare
459 29/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ tanthanhgroup
460 28/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
461 27/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
462 26/09/2014 1 ngày 1.800.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ Sky_Lg_giare
463 25/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
464 24/09/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
465 23/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ benmobile
466 22/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
467 21/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Giảm 912.000 VNĐ baotuyetmobile
468 20/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
469 19/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 698.000 VNĐ baotuyetmobile
470 18/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giá không đổi viethas
471 17/09/2014 1 ngày 1.990.000 ₫ Giảm 698.000 VNĐ viethas
472 16/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
473 15/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
474 14/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
475 13/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ benmobile
476 12/09/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ bichngocmobile
477 11/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 788.000 VNĐ benmobile
478 10/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
479 09/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
480 08/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
481 07/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
482 06/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 912.000 VNĐ tanthanhgroup
483 05/09/2014 1 ngày 2.688.000 ₫ Tăng 788.000 VNĐ baotuyetmobile
484 04/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
485 03/09/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
486 02/09/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ tanthanhgroup
487 01/09/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ CongtyGiaVu
488 31/08/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ vithecuongg
489 30/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
490 29/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ tanthanhgroup
491 28/08/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ viettablet
492 27/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ MNO2
493 26/08/2014 1 ngày 2.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ korea_smart
494 25/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
495 24/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
496 23/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
497 22/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
498 21/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
499 20/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
500 19/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ tanthanhgroup
501 18/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ MNO2
502 17/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
503 16/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ tanthanhgroup
504 15/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ benmobile
505 14/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
506 13/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
507 12/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
508 11/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
509 10/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
510 09/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
511 08/08/2014 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanthanhgroup
512 07/08/2014 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
513 06/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
514 05/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
515 04/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
516 03/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
517 02/08/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
518 01/08/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
519 31/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
520 30/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
521 29/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
522 28/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
523 27/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MNO2
524 26/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi benmobile
525 25/07/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ benmobile
526 24/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
527 23/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi alo_hot
528 22/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
529 21/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
530 20/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
531 19/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
532 18/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
533 17/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ alo_hot
534 16/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
535 15/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
536 14/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
537 13/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ alo_hot
538 12/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
539 11/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ TranNamMobile
540 10/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giảm 410.000 VNĐ MNO2
541 09/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 410.000 VNĐ ismartphone
542 08/07/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.690.000 VNĐ MNO2
543 07/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
544 06/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi LuongMobile
545 05/07/2014 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ LuongMobile
546 04/07/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ TranNamMobile
547 03/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
548 02/07/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
549 01/07/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
550 30/06/2014 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 1.690.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
551 29/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
552 28/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
553 27/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ Sky_Lg_giare
554 26/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.022.000 VNĐ MNO2
555 25/06/2014 1 ngày 2.668.000 ₫ Tăng 568.000 VNĐ baotuyetmobile
556 24/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 2.199.000 VNĐ Sky_Lg_giare
557 23/06/2014 1 ngày 4.299.000 ₫ Tăng 609.000 VNĐ hotphonevn
558 22/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.590.000 VNĐ MNO2
559 21/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
560 20/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
561 19/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
562 18/06/2014 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ Sky_Lg_giare
563 17/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 810.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
564 16/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi ta_mobile
565 15/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 810.000 VNĐ ta_mobile
566 14/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giá không đổi trungtamsmartphonesg
567 13/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
568 12/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Giá không đổi MNO2
569 11/06/2014 1 ngày 3.690.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ MNO2
570 10/06/2014 1 ngày 2.190.000 ₫ Giảm 778.000 VNĐ trungtamsmartphonesg
571 09/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 32.000 VNĐ baotuyetmobile
572 08/06/2014 1 ngày 3.000.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ ta_mobile
573 07/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
574 06/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
575 05/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
576 04/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi mobishop
577 03/06/2014 1 ngày 2.999.000 ₫ Tăng 31.000 VNĐ mobishop
578 02/06/2014 1 ngày 2.968.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
579 01/06/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
580 31/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 2.250.000 VNĐ viettablet
581 30/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
582 29/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giá không đổi hoiandroidhanquoc367
583 28/05/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hoiandroidhanquoc367
584 27/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
585 26/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.601.000 VNĐ xsmobile
586 25/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
587 24/05/2014 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ xperiashop
588 23/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giá không đổi digiphone
589 22/05/2014 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ digiphone
590 21/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ xperiashop
591 20/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ koreahotmobile
592 19/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
593 18/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
594 17/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
595 16/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
596 15/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
597 14/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi ismartphone
598 13/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
599 12/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giá không đổi xsmobile
600 11/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
601 10/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ ismartphone
602 09/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 2.301.000 VNĐ xsmobile
603 08/05/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ viettablet
604 07/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
605 06/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ TranNamMobile
606 05/05/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
607 04/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
608 03/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
609 02/05/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
610 01/05/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ koreahotmobile
611 30/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ TranNamMobile
612 29/04/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 1.268.000 VNĐ koreahotmobile
613 28/04/2014 1 ngày 3.568.000 ₫ Tăng 1.668.000 VNĐ baotuyetmobile
614 27/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
615 26/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
616 25/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
617 24/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
618 23/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
619 22/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi mobilelanvy
620 21/04/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 1.199.000 VNĐ mobilelanvy
621 20/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
622 19/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giá không đổi mobishop
623 18/04/2014 1 ngày 3.099.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ mobishop
624 17/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 2.150.000 VNĐ TranNamMobile
625 16/04/2014 1 ngày 1.950.000 ₫ Giảm 2.150.000 VNĐ Sky_Lg_giare
626 15/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
627 14/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.032.000 VNĐ TranNamMobile
628 13/04/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 232.000 VNĐ baotuyetmobile
629 12/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
630 11/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
631 10/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Giá không đổi CuongThinhmobile298
632 09/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
633 08/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ toantammobile
634 07/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
635 06/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
636 05/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
637 04/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ttmobiletwuh
638 03/04/2014 1 ngày 3.300.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ CuongThinhmobile298
639 02/04/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ toantammobile
640 01/04/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
641 31/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
642 30/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ toantammobile
643 29/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
644 28/03/2014 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ Ngockimanh
645 27/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.901.000 VNĐ digiphone
646 26/03/2014 1 ngày 2.199.000 ₫ Giảm 1.901.000 VNĐ xsmobile
647 25/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi digiphone
648 24/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thoitrangmobile
649 23/03/2014 1 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ thoitrangmobile
650 22/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
651 21/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ tienltt01
652 20/03/2014 1 ngày 2.250.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
653 19/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
654 18/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ toantammobile
655 17/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
656 16/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi viettablet
657 15/03/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ viettablet
658 14/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
659 13/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
660 12/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
661 11/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
662 10/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
663 09/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi xperiashop
664 08/03/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.232.000 VNĐ xperiashop
665 07/03/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
666 06/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi koreahotmobile
667 05/03/2014 1 ngày 2.300.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ koreahotmobile
668 04/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi tienltt01
669 03/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
670 02/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi didongsaigon24h
671 01/03/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ didongsaigon24h
672 28/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
673 27/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
674 26/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
675 25/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
676 24/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
677 23/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
678 22/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
679 21/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
680 20/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
681 19/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
682 18/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
683 17/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
684 16/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
685 15/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
686 14/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
687 13/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
688 12/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
689 11/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
690 10/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
691 09/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ androidhanoi
692 08/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
693 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
694 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
695 05/02/2014 2 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ nouvo_mobile
696 03/02/2014 1 ngày 2.600.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ androidhanoi
697 02/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaionline
698 01/02/2014 1 ngày 2.350.000 ₫ Giảm 1.840.000 VNĐ dienthoaionline
699 31/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ phonedep
700 30/01/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ didongthanhdat
701 29/01/2014 1 ngày 4.190.000 ₫ Tăng 1.122.000 VNĐ phonedep
702 28/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Tăng 78.000 VNĐ baotuyetmobile
703 27/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
704 26/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
705 25/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
706 24/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
707 23/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
708 22/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
709 21/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
710 20/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
711 19/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
712 18/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
713 17/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
714 16/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
715 15/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ nouvo_mobile
716 14/01/2014 1 ngày 2.790.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ tuanphatmobile
717 13/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 78.000 VNĐ nouvo_mobile
718 12/01/2014 1 ngày 3.068.000 ₫ Giảm 1.432.000 VNĐ baotuyetmobile
719 11/01/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ viettablet
720 10/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi digiphone
721 09/01/2014 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.210.000 VNĐ digiphone
722 08/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
723 07/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
724 06/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
725 05/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
726 04/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
727 03/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
728 02/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
729 01/01/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
730 31/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
731 30/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
732 29/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
733 28/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
734 27/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
735 26/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
736 25/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ nouvo_mobile
737 24/12/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
738 23/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.312.000 VNĐ Audongmobile
739 22/12/2013 1 ngày 3.188.000 ₫ Giảm 1.312.000 VNĐ baotuyetmobile
740 21/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ Audongmobile
741 20/12/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
742 19/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ nouvo_mobile
743 18/12/2013 1 ngày 2.680.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ baothymobile
744 17/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
745 16/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ nouvo_mobile
746 15/12/2013 1 ngày 2.890.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ baothymobile
747 14/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
748 13/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
749 12/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
750 11/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
751 10/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
752 09/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
753 08/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
754 07/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
755 06/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
756 05/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.510.000 VNĐ nouvo_mobile
757 04/12/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.510.000 VNĐ Ngockimanh
758 03/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
759 02/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
760 01/12/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ nouvo_mobile
761 30/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 140.000 VNĐ nouvo29_mobile
762 29/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
763 28/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
764 27/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi nouvo_mobile
765 26/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ thegioisieuso
766 25/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.440.000 VNĐ phonedep
767 24/11/2013 1 ngày 2.850.000 ₫ Giảm 1.350.000 VNĐ nouvo29_mobile
768 23/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
769 22/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
770 21/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
771 20/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ vinhvumobile
772 19/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ digiphone
773 18/11/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ vinhvumobile
774 17/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
775 16/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ dhmobile
776 15/11/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ nouvo_mobile
777 14/11/2013 1 ngày 4.390.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ digiphone
778 13/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
779 12/11/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ bkcvn
780 11/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
781 10/11/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ TranNamMobile
782 09/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
783 08/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
784 07/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
785 06/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
786 05/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
787 04/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dhmobile
788 03/11/2013 1 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tuanphatmobile
789 02/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
790 01/11/2013 1 ngày 4.290.000 ₫ Tăng 1.002.000 VNĐ dhmobile
791 31/10/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Tăng 589.000 VNĐ baotuyetmobile
792 30/10/2013 1 ngày 2.699.000 ₫ Giảm 1.801.000 VNĐ krtech_alo
793 29/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
794 28/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi Ngockimanh
795 27/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ Ngockimanh
796 26/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giá không đổi tanthanhgroup
797 25/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ tanthanhgroup
798 24/10/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ dienthoaiskyvn
799 23/10/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ bichngocmobile
800 22/10/2013 1 ngày 3.600.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ tanthanhgroup
801 21/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
802 20/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
803 19/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giá không đổi androidhanoi
804 18/10/2013 1 ngày 2.600.000 ₫ Giảm 3.090.000 VNĐ androidhanoi
805 17/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
806 16/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
807 15/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
808 14/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
809 13/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Giá không đổi bkcvn
810 12/10/2013 1 ngày 5.690.000 ₫ Tăng 3.040.000 VNĐ bkcvn
811 11/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giá không đổi 367mobile
812 10/10/2013 1 ngày 2.650.000 ₫ Giảm 2.050.000 VNĐ 367mobile
813 09/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
814 08/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
815 07/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ minhvietmobile
816 06/10/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ TranNamMobile
817 05/10/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ minhvietmobile
818 04/10/2013 1 ngày 4.590.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ dienthoaionline
819 03/10/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 909.000 VNĐ hungmobile_vn
820 02/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
821 01/10/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
822 30/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.009.000 VNĐ hungmobile_vn
823 29/09/2013 1 ngày 3.390.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ svmobile
824 28/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giá không đổi daiphuminh
825 27/09/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 909.000 VNĐ daiphuminh
826 26/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
827 25/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
828 24/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
829 23/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Giá không đổi hungmobile_vn
830 22/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.049.000 VNĐ hungmobile_vn
831 21/09/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CuongThinhmobile298
832 20/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
833 19/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
834 18/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
835 17/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ digicenter
836 16/09/2013 1 ngày 4.399.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ hungmobile_vn
837 15/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
838 14/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
839 13/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.150.000 VNĐ digicenter
840 12/09/2013 1 ngày 4.499.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ thoitrangmobile
841 11/09/2013 1 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ dienthoaiskyvn
842 10/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 241.000 VNĐ digicenter
843 09/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giá không đổi topphone
844 08/09/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Tăng 302.000 VNĐ topphone
845 07/09/2013 1 ngày 3.288.000 ₫ Giảm 61.000 VNĐ baotuyetmobile
846 06/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
847 05/09/2013 2 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
848 03/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
849 02/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
850 01/09/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
851 31/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
852 30/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
853 29/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
854 28/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
855 27/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
856 26/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
857 25/08/2013 13 ngày 3.349.000 ₫ Giá không đổi digicenter
858 12/08/2013 1 ngày 3.349.000 ₫ Giảm 1.151.000 VNĐ digicenter
859 11/08/2013 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphonehanoi
860 10/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi digicenter
861 09/08/2013 1 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ digicenter
862 08/08/2013 1 ngày 4.490.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ digicenter
863 07/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ GiaHuymobile
864 06/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
865 05/08/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ digicenter
866 04/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
867 03/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ tienphongmobile
868 02/08/2013 1 ngày 3.590.000 ₫ Giảm 110.000 VNĐ thaihamobile
869 01/08/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
870 31/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
871 30/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
872 29/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
873 28/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
874 27/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi tienphongmobile
875 26/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
876 25/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ digicenter
877 24/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tienphongmobile
878 23/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
879 22/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi digicenter
880 21/07/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ digicenter
881 20/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
882 19/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
883 18/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi socmobile
884 17/07/2013 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ socmobile
885 16/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
886 15/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 932.000 VNĐ baotuyetmobile
887 14/07/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 932.000 VNĐ vinhvumobile
888 13/07/2013 1 ngày 3.368.000 ₫ Giảm 1.232.000 VNĐ baotuyetmobile
889 12/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
890 11/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ digiphonehanoi
891 10/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
892 09/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ bichngocmobile
893 08/07/2013 1 ngày 3.990.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ dienthoaionline
894 07/07/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ TranNamMobile
895 06/07/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ ngocmobile
896 05/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
897 04/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
898 03/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
899 02/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giá không đổi didongdep
900 01/07/2013 1 ngày 3.700.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didongdep
901 30/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
902 29/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi vinhvumobile
903 28/06/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vinhvumobile
904 27/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ TranNamMobile
905 26/06/2013 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ bomkorea
906 25/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
907 24/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
908 23/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
909 22/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
910 21/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi TranNamMobile
911 20/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
912 19/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ Cuongluamobile
913 18/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ TranNamMobile
914 17/06/2013 1 ngày 3.300.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ smartphonehanquoc
915 16/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ smartphonehanquoc
916 15/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi digiphone
917 14/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ digiphone
918 13/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
919 12/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giá không đổi ngocmobile
920 11/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ ngocmobile
921 10/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
922 09/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
923 08/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
924 07/06/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ bichngocmobile
925 06/06/2013 1 ngày 3.350.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ ngocmobile
926 05/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
927 04/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
928 03/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
929 02/06/2013 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ ShopVN123
930 01/06/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ digiphone
931 31/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi digiphonehanoi
932 30/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ digiphonehanoi
933 29/05/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ digiphone
934 28/05/2013 1 ngày 3.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ngocmobile
935 27/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
936 26/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
937 25/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ thegioiblackberryvn
938 24/05/2013 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ ngocthanh_mobile
939 23/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ thegioiblackberryvn
940 22/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
941 21/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ tannamduong
942 20/05/2013 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ digiphonehanoi
943 19/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
944 18/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ tannamduong
945 17/05/2013 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ ngocthanh_mobile
946 16/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi tannamduong
947 15/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
948 14/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
949 13/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
950 12/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
951 11/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ tannamduong
952 10/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi quanglongmobile
953 09/05/2013 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ quanglongmobile
954 08/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
955 07/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ ttmobiletwuh
956 06/05/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ binhduongmobile
957 05/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
958 04/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
959 03/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
960 02/05/2013 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ ttmobiletwuh
961 01/05/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ ngocthanh_mobile
962 30/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
963 29/04/2013 1 ngày 3.900.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ binhduongmobile
964 28/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
965 27/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
966 26/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
967 25/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
968 24/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
969 23/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 1.750.000 VNĐ chokorea
970 22/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
971 21/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
972 20/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi ngocthanh_mobile
973 19/04/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.750.000 VNĐ ngocthanh_mobile
974 18/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giá không đổi chokorea
975 17/04/2013 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ chokorea
976 16/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
977 15/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
978 14/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ TranNamMobile
979 13/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi thegioiblackberryvn
980 12/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
981 11/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
982 10/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioiblackberryvn
983 09/04/2013 1 ngày 5.300.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ digiphone
984 08/04/2013 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ thaihamobile
985 07/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
986 06/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi digiphone
987 05/04/2013 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ digiphone
988 04/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
989 03/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
990 02/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
991 01/04/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
992 31/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
993 30/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giá không đổi digiphone
994 29/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Tăng 1.451.000 VNĐ digiphone
995 28/03/2013 1 ngày 4.199.000 ₫ Giảm 1.451.000 VNĐ tanthanhgroup
996 27/03/2013 1 ngày 5.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ digiphone
997 26/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
998 25/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
999 24/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thegioi2tech
1000 23/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1001 22/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1002 21/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1003 20/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1004 19/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1005 18/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1006 17/03/2013 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ digiphone
1007 16/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1008 15/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi digiphone
1009 14/03/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ digiphone
1010 13/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1011 12/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1012 11/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1013 10/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1014 09/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1015 08/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1016 07/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1017 06/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1018 05/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1019 04/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ binhduongmobile
1020 03/03/2013 1 ngày 6.200.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ digiphone
1021 02/03/2013 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi binhduongmobile
1022 01/03/2013 7 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ binhduongmobile
1023 22/02/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
1024 19/02/2013 1 ngày 4.650.000 ₫ Giá không đổi ttmobiletwuh
1025 18/02/2013 5 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ ttmobiletwuh
1026 13/02/2013 15 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
1027 29/01/2013 3 ngày 4.650.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ tienphongmobile
1028 26/01/2013 4 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 1.080.000 VNĐ dien_thoai_sinh_vien
1029 22/01/2013 5.980.000 ₫ dienthoaitrungquoc
Có tổng cộng 1.029 thay đổi giá của sản phẩm Pantech SKY VEGA Racer 2 IM-A830K White đã được hệ thống ghi lại.