Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Pantech Sky Vega S IM-A730S Black

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/02/2016 1 ngày 1.290.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
2 24/02/2016 37 ngày 1.290.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
3 18/01/2016 96 ngày 1.290.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
4 14/10/2015 37 ngày 1.290.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
5 07/09/2015 3 ngày 1.290.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
6 04/09/2015 16 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
7 19/08/2015 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ skygiare
8 14/08/2015 2 ngày 950.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ skygiare
9 12/08/2015 2 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
10 10/08/2015 54 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
11 17/06/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
12 16/06/2015 25 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi Sky_Lg_giare
13 22/05/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
14 21/05/2015 7 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
15 14/05/2015 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ didong_pro
16 12/05/2015 19 ngày 850.000 ₫ Giá không đổi dienthoaithongminhgiare
17 23/04/2015 1 ngày 850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
18 22/04/2015 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Sky_Lg_giare
19 17/04/2015 11 ngày 850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ dienthoaithongminhgiare
20 06/04/2015 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi didong_pro
21 05/04/2015 20 ngày 900.000 ₫ Giảm 790.000 VNĐ didong_pro
22 16/03/2015 18 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
23 26/02/2015 8 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
24 18/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
25 17/02/2015 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
26 16/02/2015 12 ngày 1.690.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ dhmobile
27 04/02/2015 1 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
28 03/02/2015 10 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
29 24/01/2015 15 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
30 09/01/2015 6 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
31 03/01/2015 5 ngày 1.600.000 ₫ Giá không đổi dienthoaibaoan
32 29/12/2014 9 ngày 1.600.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ dienthoaibaoan
33 20/12/2014 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
34 19/12/2014 39 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
35 10/11/2014 26 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
36 15/10/2014 29 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
37 16/09/2014 98 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
38 10/06/2014 28 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
39 13/05/2014 15 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ dhmobile
40 28/04/2014 5 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dienthoaihanoi
41 23/04/2014 10 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi dhmobile
42 13/04/2014 5 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ dhmobile
43 08/04/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
44 03/04/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
45 31/03/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ Audongmobile
46 29/03/2014 2 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
47 27/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoi
48 26/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
49 25/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
50 24/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
51 23/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
52 22/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
53 21/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
54 20/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
55 19/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
56 18/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
57 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
58 16/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ dienthoaihanoi
59 15/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
60 14/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
61 13/03/2014 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ dienthoaihanoi
62 12/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
63 11/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
64 10/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
65 09/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
66 08/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
67 07/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
68 06/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
69 05/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
70 04/03/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
71 03/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
72 02/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
73 01/03/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
74 27/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
75 26/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
76 25/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
77 23/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
78 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
79 21/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
80 20/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
81 19/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
82 18/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
83 17/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
84 16/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
85 15/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
86 14/02/2014 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
87 13/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
88 12/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
89 11/02/2014 2 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
90 09/02/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
91 08/02/2014 3 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
92 05/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
93 04/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
94 03/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
95 02/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
96 01/02/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
97 31/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
98 30/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
99 29/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
100 28/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
101 27/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
102 26/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
103 25/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
104 24/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
105 23/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
106 22/01/2014 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
107 21/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
108 20/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
109 19/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
110 18/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
111 17/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
112 16/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
113 15/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
114 14/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
115 13/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
116 12/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
117 11/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
118 10/01/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
119 09/01/2014 3 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
120 06/01/2014 5 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
121 01/01/2014 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
122 31/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ dtddlehung
123 29/12/2013 3 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
124 26/12/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
125 24/12/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi Audongmobile
126 23/12/2013 5 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ Audongmobile
127 18/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ thanhstore
128 17/12/2013 2 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 5.100.000 VNĐ dtddlehung
129 15/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
130 14/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
131 13/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.300.000 VNĐ phuonguyenmobile
132 12/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi dienthoaiben
133 11/12/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 5.300.000 VNĐ dienthoaiben
134 10/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
135 09/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
136 08/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
137 07/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
138 06/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
139 05/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
140 04/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
141 03/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
142 02/12/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
143 01/12/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 5.600.000 VNĐ thanhstore
144 30/11/2013 1 ngày 7.000.000 ₫ Tăng 5.600.000 VNĐ phuonguyenmobile
145 29/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ thanhstore
146 28/11/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 7.300.000 VNĐ Audongmobile
147 27/11/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
148 26/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
149 25/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 8.100.000 VNĐ thanhstore
150 24/11/2013 3 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi phuonguyenmobile
151 21/11/2013 2 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 8.100.000 VNĐ phuonguyenmobile
152 19/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
153 18/11/2013 1 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ thanhstore
154 17/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
155 16/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
156 15/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
157 14/11/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
158 13/11/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
159 11/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ didongtot
160 10/11/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ phuonguyenmobile
161 09/11/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi didongtot
162 08/11/2013 24 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ didongtot
163 15/10/2013 3 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
164 12/10/2013 4 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ socmobile
165 08/10/2013 4 ngày 1.700.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ dienthoaiben
166 04/10/2013 2 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
167 02/10/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
168 01/10/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ socmobile
169 30/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
170 29/09/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi dtddlehung
171 28/09/2013 16 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ dtddlehung
172 12/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
173 11/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
174 10/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 409.000 VNĐ smartphone468
175 09/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
176 08/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
177 07/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giá không đổi socmobile
178 06/09/2013 1 ngày 1.690.000 ₫ Giảm 409.000 VNĐ socmobile
179 05/09/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
180 04/09/2013 9 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
181 26/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
182 25/08/2013 13 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
183 12/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
184 11/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
185 10/08/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
186 09/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
187 08/08/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
188 06/08/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
189 04/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
190 03/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giảm 199.000 VNĐ thanhstore
191 02/08/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 199.000 VNĐ smartphone468
192 01/08/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
193 31/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
194 30/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
195 29/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
196 28/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
197 27/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
198 26/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
199 25/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
200 24/07/2013 6 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
201 18/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
202 17/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
203 16/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
204 15/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
205 13/07/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ socmobile
206 11/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
207 10/07/2013 1 ngày 1.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thanhstore
208 09/07/2013 3 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
209 06/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
210 05/07/2013 2 ngày 1.999.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Tienpromobile
211 03/07/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ socmobile
212 02/07/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Tienpromobile
213 01/07/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
214 30/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
215 29/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
216 28/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ socmobile
217 27/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
218 26/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ smartphone468
219 25/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giá không đổi Tienpromobile
220 24/06/2013 1 ngày 1.999.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ Tienpromobile
221 23/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
222 22/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ socmobile
223 21/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
224 20/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
225 19/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi socmobile
226 18/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
227 17/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
228 16/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 478.000 VNĐ daidainam
229 15/06/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 478.000 VNĐ socmobile
230 14/06/2013 3 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
231 11/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
232 10/06/2013 1 ngày 2.178.000 ₫ Giá không đổi daidainam
233 09/06/2013 2 ngày 2.178.000 ₫ Tăng 79.000 VNĐ daidainam
234 07/06/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
235 05/06/2013 1 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
236 04/06/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 99.000 VNĐ smartphone468
237 03/06/2013 4 ngày 2.000.000 ₫ Giá không đổi dienthoaihanoicom
238 30/05/2013 2 ngày 2.000.000 ₫ Giảm 99.000 VNĐ dienthoaihanoicom
239 28/05/2013 3 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
240 25/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
241 24/05/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ dienthoaihanoi
242 23/05/2013 9 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
243 14/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
244 13/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Tăng 399.000 VNĐ smartphone468
245 12/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
246 11/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
247 10/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 399.000 VNĐ Cuongluamobile
248 08/05/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
249 07/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
250 06/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
251 05/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ thanhstore
252 04/05/2013 1 ngày 1.700.000 ₫ Giá không đổi Cuongluamobile
253 03/05/2013 2 ngày 1.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Cuongluamobile
254 01/05/2013 1 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
255 30/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ smartphone468
256 29/04/2013 2 ngày 2.200.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ thanhstore
257 27/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
258 25/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
259 24/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
260 23/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
261 22/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
262 21/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
263 20/04/2013 2 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
264 18/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
265 17/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
266 16/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
267 15/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
268 14/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Giá không đổi thanhstore
269 13/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
270 12/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
271 11/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ smartphone468
272 10/04/2013 1 ngày 2.300.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ thanhstore
273 09/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
274 08/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
275 07/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
276 06/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
277 05/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
278 04/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
279 03/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
280 02/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
281 01/04/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
282 31/03/2013 1 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ dienthoaihanoi
283 30/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
284 29/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giá không đổi smartphone468
285 28/03/2013 1 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 301.000 VNĐ smartphone468
286 27/03/2013 3 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 301.000 VNĐ thanhstore
287 24/03/2013 10 ngày 2.099.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ smartphone468
288 14/03/2013 1 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
289 13/03/2013 18 ngày 2.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ thanhstore
290 23/02/2013 22 ngày 2.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ smartphone468
291 01/02/2013 2.400.000 ₫ thanhstore
Có tổng cộng 291 thay đổi giá của sản phẩm Pantech Sky Vega S IM-A730S Black đã được hệ thống ghi lại.