Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Yamaha YUS

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/11/2017 4 ngày 46.190.000 ₫ Giảm 5.810.000 VNĐ GoodPiano
2 19/11/2017 5 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi tongkhopianonhatban
3 14/11/2017 15 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ tongkhopianonhatban
4 30/10/2017 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 17.000.000 VNĐ dannguyenpiano
5 29/10/2017 56 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.810.000 VNĐ Pianohanoi
6 03/09/2017 7 ngày 46.190.000 ₫ Giảm 22.810.000 VNĐ GoodPiano
7 27/08/2017 3 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 22.810.000 VNĐ dannguyenpiano
8 24/08/2017 2 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
9 22/08/2017 4 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
10 18/08/2017 3 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
11 15/08/2017 1 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
12 14/08/2017 27 ngày 46.190.000 ₫ Giá không đổi GoodPiano
13 18/07/2017 3 ngày 46.190.000 ₫ Tăng 5.200.000 VNĐ goodpiano
14 15/07/2017 7 ngày 40.990.000 ₫ Giảm 1.010.000 VNĐ goodpiano
15 08/07/2017 8 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
16 30/06/2017 3 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
17 27/06/2017 1 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
18 26/06/2017 1 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
19 25/06/2017 1 ngày 42.000.000 ₫ Giá không đổi epianohn
20 24/06/2017 10 ngày 42.000.000 ₫ Giảm 27.000.000 VNĐ epianohn
21 14/06/2017 2 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
22 12/06/2017 2 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 17.500.000 VNĐ dannguyenpiano
23 10/06/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
24 09/06/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
25 08/06/2017 2 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
26 06/06/2017 39 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
27 28/04/2017 2 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
28 26/04/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
29 25/04/2017 2 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
30 23/04/2017 11 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
31 12/04/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
32 11/04/2017 1 ngày 51.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
33 10/04/2017 15 ngày 51.500.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ GrandPIANO
34 26/03/2017 12 ngày 52.500.000 ₫ Giảm 16.500.000 VNĐ GrandPIANO
35 14/03/2017 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
36 13/03/2017 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ dannguyenpiano
37 12/03/2017 1 ngày 52.500.000 ₫ Giá không đổi GrandPIANO
38 11/03/2017 93 ngày 52.500.000 ₫ Giảm 16.500.000 VNĐ GrandPIANO
39 08/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
40 07/12/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
41 06/12/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
42 05/12/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 15.500.000 VNĐ musicstar
43 02/12/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
44 30/11/2016 19 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
45 11/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
46 10/11/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
47 09/11/2016 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
48 06/11/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
49 05/11/2016 2 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
50 03/11/2016 8 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
51 26/10/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
52 20/10/2016 5 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
53 15/10/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
54 30/09/2016 6 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
55 24/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
56 23/09/2016 1 ngày 69.000.000 ₫ Giá không đổi dannguyenpiano
57 22/09/2016 6 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
58 16/09/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
59 15/09/2016 22 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
60 24/08/2016 15 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
61 09/08/2016 4 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 17.000.000 VNĐ Pianohanoi
62 05/08/2016 4 ngày 69.000.000 ₫ Tăng 15.500.000 VNĐ dannguyenpiano
63 01/08/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
64 28/07/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
65 27/07/2016 5 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 9.201.000 VNĐ piano25haonam
66 22/07/2016 27 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
67 25/06/2016 9 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
68 16/06/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
69 14/06/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
70 13/06/2016 14 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
71 30/05/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
72 29/05/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
73 26/05/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
74 22/05/2016 15 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
75 07/05/2016 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
76 04/05/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
77 20/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
78 19/04/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
79 18/04/2016 2 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
80 16/04/2016 13 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
81 03/04/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
82 02/04/2016 6 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 2.500.000 VNĐ musicstar
83 27/03/2016 1 ngày 56.000.000 ₫ Tăng 2.500.000 VNĐ piano25haonam
84 26/03/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
85 25/03/2016 14 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ musicstar
86 11/03/2016 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
87 10/03/2016 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Pianohanoi
88 03/03/2016 5 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
89 27/02/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
90 26/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
91 24/02/2016 4 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
92 20/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
93 19/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
94 18/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi tcaaudio
95 17/02/2016 1 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 6.701.000 VNĐ tcaaudio
96 16/02/2016 3 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
97 13/02/2016 2 ngày 53.500.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ musicstar
98 11/02/2016 2 ngày 58.100.000 ₫ Giá không đổi piano25haonam
99 09/02/2016 17 ngày 58.100.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ piano25haonam
100 23/01/2016 1 ngày 53.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
101 22/01/2016 20 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.701.000 VNĐ musicstar
102 02/01/2016 2 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 23.201.000 VNĐ tcaaudio
103 31/12/2015 10 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
104 21/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
105 19/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
106 18/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
107 17/12/2015 1 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
108 16/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
109 14/12/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
110 12/12/2015 17 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
111 25/11/2015 5 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
112 20/11/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
113 18/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
114 13/11/2015 2 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
115 11/11/2015 5 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 12.000.000 VNĐ sovacojsc
116 06/11/2015 15 ngày 58.000.000 ₫ Giảm 12.000.000 VNĐ amnhacmozart
117 22/10/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
118 21/10/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 16.500.000 VNĐ sovacojsc
119 19/10/2015 6 ngày 53.500.000 ₫ Tăng 6.000.000 VNĐ musicstar
120 13/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
121 12/10/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
122 11/10/2015 9 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
123 02/10/2015 66 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
124 28/07/2015 32 ngày 47.500.000 ₫ Giảm 22.500.000 VNĐ musicstar
125 26/06/2015 6 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 18.000.000 VNĐ sovacojsc
126 20/06/2015 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
127 18/06/2015 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ Pianohanoi
128 11/06/2015 1 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
129 10/06/2015 9 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ sovacojsc
130 01/06/2015 3 ngày 59.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ thienniempiano
131 29/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
132 27/05/2015 4 ngày 70.000.000 ₫ Tăng 25.550.000 VNĐ sovacojsc
133 23/05/2015 15 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 25.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
134 08/05/2015 2 ngày 70.000.000 ₫ Giảm 18.000.000 VNĐ sovacojsc
135 06/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
136 05/05/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
137 04/05/2015 5 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
138 29/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
139 28/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
140 27/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
141 26/04/2015 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
142 25/04/2015 13 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
143 12/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
144 11/04/2015 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
145 10/04/2015 44 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
146 25/02/2015 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 40.500.000 VNĐ sovacojsc
147 22/02/2015 1 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
148 21/02/2015 4 ngày 47.500.000 ₫ Giá không đổi musicstar
149 17/02/2015 8 ngày 47.500.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ musicstar
150 09/02/2015 34 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
151 06/01/2015 6 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
152 31/12/2014 3 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
153 28/12/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
154 27/12/2014 13 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 43.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
155 14/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
156 13/12/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
157 12/12/2014 2 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
158 10/12/2014 14 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
159 26/11/2014 30 ngày 88.000.000 ₫ Giá không đổi sovacojsc
160 27/10/2014 7 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 36.000.000 VNĐ sovacojsc
161 20/10/2014 9 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
162 11/10/2014 17 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 36.000.000 VNĐ Pianohanoi
163 24/09/2014 1 ngày 88.000.000 ₫ Tăng 43.550.000 VNĐ sovacojsc
164 23/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
165 22/09/2014 4 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
166 18/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
167 17/09/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ amnhacbinhminh
168 16/09/2014 9 ngày 44.500.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pianobay
169 07/09/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 23.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
170 05/09/2014 9 ngày 68.000.000 ₫ Tăng 16.000.000 VNĐ sovacojsc
171 27/08/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
172 26/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
173 24/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
174 22/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
175 20/08/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.550.000 VNĐ Pianohanoi
176 18/08/2014 2 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
177 16/08/2014 1 ngày 44.450.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
178 15/08/2014 3 ngày 44.450.000 ₫ Giảm 7.550.000 VNĐ amnhacbinhminh
179 12/08/2014 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
180 30/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
181 29/07/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
182 28/07/2014 4 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
183 24/07/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 38.701.000 VNĐ tca_digital
184 16/07/2014 4 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
185 12/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
186 11/07/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
187 10/07/2014 16 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
188 24/06/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
189 19/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
190 18/06/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
191 15/06/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
192 14/06/2014 12 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
193 02/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
194 01/06/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
195 31/05/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
196 30/05/2014 7 ngày 52.000.000 ₫ Giảm 33.500.000 VNĐ Pianohanoi
197 23/05/2014 1 ngày 85.500.000 ₫ Giá không đổi toyopianovietnam
198 22/05/2014 5 ngày 85.500.000 ₫ Tăng 33.500.000 VNĐ toyopianovietnam
199 17/05/2014 4 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
200 13/05/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
201 12/05/2014 27 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
202 15/04/2014 5 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
203 10/04/2014 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
204 08/04/2014 11 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ duclongaudio
205 28/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
206 27/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
207 26/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
208 25/03/2014 14 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
209 11/03/2014 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
210 10/03/2014 9 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
211 01/03/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
212 28/02/2014 18 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 7.500.000 VNĐ pianobay
213 10/02/2014 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
214 08/02/2014 8 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
215 31/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
216 28/01/2014 3 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
217 25/01/2014 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
218 24/01/2014 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 7.500.000 VNĐ Pianohanoi
219 05/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
220 04/01/2014 1 ngày 44.500.000 ₫ Giá không đổi pianobay
221 03/01/2014 3 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 2.299.000 VNĐ pianobay
222 31/12/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Tăng 2.299.000 VNĐ tca_digital
223 30/12/2013 4 ngày 44.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ pianobay
224 26/12/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
225 16/12/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
226 15/12/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
227 12/12/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
228 11/12/2013 8 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
229 03/12/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
230 29/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
231 26/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
232 25/11/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
233 22/11/2013 13 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
234 09/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
235 08/11/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
236 07/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
237 04/11/2013 3 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ amnhacmozart
238 01/11/2013 9 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
239 23/10/2013 5 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
240 18/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
241 16/10/2013 2 ngày 48.000.000 ₫ Tăng 1.201.000 VNĐ amnhacmozart
242 14/10/2013 5 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ tca_digital
243 09/10/2013 11 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 4.000.000 VNĐ Pianohanoi
244 28/09/2013 1 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
245 27/09/2013 4 ngày 48.000.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
246 23/09/2013 10 ngày 48.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ amnhacmozart
247 13/09/2013 1 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
248 12/09/2013 5 ngày 48.500.000 ₫ Tăng 1.702.000 VNĐ amnhacmozart
249 07/09/2013 6 ngày 46.798.000 ₫ Giảm 1.702.000 VNĐ tca_digital
250 01/09/2013 9 ngày 48.500.000 ₫ Giá không đổi amnhacmozart
251 23/08/2013 6 ngày 48.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ amnhacmozart
252 17/08/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
253 16/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
254 03/08/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
255 21/07/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
256 19/07/2013 18 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
257 01/07/2013 17 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
258 14/06/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
259 13/06/2013 6 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
260 07/06/2013 13 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
261 25/05/2013 1 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
262 24/05/2013 1 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
263 23/05/2013 15 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
264 08/05/2013 2 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
265 06/05/2013 14 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 5.201.000 VNĐ duclongaudio
266 22/04/2013 2 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 5.201.000 VNĐ Pianohanoi
267 20/04/2013 3 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
268 17/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
269 10/04/2013 7 ngày 46.799.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ duclongaudio
270 03/04/2013 2 ngày 46.800.000 ₫ Giảm 4.156.000 VNĐ amnhacbinhminh
271 01/04/2013 5 ngày 50.956.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ duclongaudio
272 27/03/2013 15 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
273 12/03/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
274 10/03/2013 5 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
275 05/03/2013 14 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
276 19/02/2013 1 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
277 18/02/2013 19 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
278 30/01/2013 16 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
279 14/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
280 11/01/2013 3 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
281 08/01/2013 2 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
282 06/01/2013 27 ngày 52.000.000 ₫ Tăng 1.040.000 VNĐ Pianohanoi
283 10/12/2012 11 ngày 50.960.000 ₫ Giá không đổi amnhacbinhminh
284 29/11/2012 24 ngày 50.960.000 ₫ Giảm 1.040.000 VNĐ amnhacbinhminh
285 05/11/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
286 11/10/2012 25 ngày 52.000.000 ₫ Giá không đổi Pianohanoi
287 16/09/2012 52.000.000 ₫ Pianohanoi
Có tổng cộng 287 thay đổi giá của sản phẩm Yamaha YUS đã được hệ thống ghi lại.