Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/12/2017 15 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
2 18/11/2017 31 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
3 18/10/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
4 15/10/2017 10 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
5 05/10/2017 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
6 03/10/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
7 30/09/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
8 29/09/2017 2 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
9 27/09/2017 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
10 26/09/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
11 25/09/2017 2 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
12 23/09/2017 5 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
13 18/09/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
14 17/09/2017 6 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
15 11/09/2017 8 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
16 03/09/2017 2 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
17 01/09/2017 1 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
18 31/08/2017 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
19 30/08/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
20 27/08/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
21 24/08/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
22 21/08/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
23 20/08/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
24 19/08/2017 3 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
25 16/08/2017 31 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
26 16/07/2017 1 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
27 15/07/2017 2 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
28 13/07/2017 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
29 12/07/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
30 11/07/2017 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
31 09/07/2017 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
32 07/07/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
33 04/07/2017 1 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
34 03/07/2017 4 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
35 29/06/2017 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
36 27/06/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
37 26/06/2017 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
38 22/06/2017 6 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
39 16/06/2017 5 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
40 11/06/2017 3 ngày 90.000 ₫ Giá không đổi voaumobile
41 08/06/2017 6 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
42 02/06/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
43 01/06/2017 7 ngày 70.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
44 25/05/2017 67 ngày 90.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ voaumobile
45 19/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
46 18/03/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
47 16/03/2017 3 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
48 13/03/2017 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
49 10/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
50 09/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
51 08/03/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
52 07/03/2017 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
53 04/03/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
54 02/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
55 01/03/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
56 28/02/2017 6 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
57 22/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
58 21/02/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
59 20/02/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
60 18/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
61 17/02/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
62 15/02/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
63 14/02/2017 5 ngày 70.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
64 09/02/2017 17 ngày 165.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ cameraanvanphat
65 23/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
66 22/01/2017 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
67 20/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
68 19/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
69 18/01/2017 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
70 16/01/2017 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
71 05/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
72 04/01/2017 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
73 03/01/2017 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
74 02/01/2017 6 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
75 27/12/2016 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
76 24/12/2016 6 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
77 18/12/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
78 17/12/2016 8 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
79 09/12/2016 13 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
80 26/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ xuanthuymobile
81 25/11/2016 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
82 18/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
83 17/11/2016 10 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
84 07/11/2016 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
85 02/11/2016 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
86 01/11/2016 2 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
87 30/10/2016 83 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ tammobile
88 08/08/2016 167 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi tammobile
89 23/02/2016 35 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
90 19/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
91 18/01/2016 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
92 17/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
93 16/01/2016 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
94 14/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
95 13/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
96 12/01/2016 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
97 11/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
98 09/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
99 01/01/2016 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
100 31/12/2015 6 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
101 25/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
102 24/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
103 23/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
104 22/12/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
105 20/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
106 19/12/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
107 18/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
108 17/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
109 15/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
110 14/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
111 12/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
112 11/12/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
113 08/12/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
114 06/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
115 05/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
116 04/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
117 03/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
118 02/12/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
119 01/12/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
120 30/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
121 27/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
122 26/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
123 25/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
124 24/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
125 23/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
126 22/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
127 21/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
128 20/11/2015 3 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
129 17/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hatung319
130 16/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ hatung319
131 15/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
132 14/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
133 13/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ xuanthuymobile
134 12/11/2015 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
135 11/11/2015 2 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
136 09/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
137 08/11/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
138 07/11/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ cameraanvanphat
139 06/11/2015 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ hatung319
140 04/11/2015 4 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
141 31/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
142 30/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
143 28/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
144 27/10/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
145 26/10/2015 6 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
146 20/10/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
147 16/10/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ Phuonglemart
148 14/10/2015 4 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
149 10/10/2015 3 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ vienthinh
150 07/10/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
151 06/10/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
152 04/10/2015 21 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
153 13/09/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
154 10/09/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ xuanthuymobile
155 03/09/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
156 02/09/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
157 31/08/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi xuanthuymobile
158 29/08/2015 23 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
159 06/08/2015 3 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi h_shopdienthoai
160 03/08/2015 6 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ h_shopdienthoai
161 28/07/2015 7 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
162 21/07/2015 1 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi PhuPhone
163 20/07/2015 7 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
164 13/07/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
165 09/07/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
166 08/07/2015 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
167 03/07/2015 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 70.000 VNĐ Phuonglemart
168 22/06/2015 23 ngày 60.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ PhuPhone
169 30/05/2015 17 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
170 13/05/2015 4 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
171 09/05/2015 5 ngày 70.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
172 04/05/2015 15 ngày 60.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ PhuPhone
173 19/04/2015 4 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
174 15/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
175 14/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
176 13/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
177 12/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
178 11/04/2015 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
179 04/04/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
180 03/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
181 02/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
182 01/04/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
183 31/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
184 30/03/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
185 28/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
186 25/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
187 24/03/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
188 22/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
189 21/03/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
190 20/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
191 19/03/2015 15 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
192 04/03/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
193 01/03/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
194 28/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
195 27/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
196 26/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
197 25/02/2015 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
198 21/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
199 20/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
200 18/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ tammobile
201 17/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
202 15/02/2015 3 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
203 12/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
204 11/02/2015 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
205 10/02/2015 2 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ cameraanvanphat
206 08/02/2015 1 ngày 70.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ tammobile
207 07/02/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ vienthinh
208 06/02/2015 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
209 04/02/2015 11 ngày 70.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ 47xuanthuymobile
210 24/01/2015 1 ngày 65.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ cameraanvanphat
211 23/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
212 22/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
213 21/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
214 20/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
215 19/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
216 18/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
217 17/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
218 16/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
219 15/01/2015 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
220 14/01/2015 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
221 11/01/2015 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
222 09/01/2015 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
223 08/01/2015 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
224 06/01/2015 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
225 31/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ Phuonglemart
226 25/12/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
227 24/12/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
228 23/12/2014 6 ngày 130.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ vuaphukienso
229 17/12/2014 5 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
230 12/12/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
231 11/12/2014 10 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ tammobile
232 01/12/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
233 30/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
234 29/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
235 28/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
236 27/11/2014 5 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
237 22/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
238 21/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
239 20/11/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
240 19/11/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
241 18/11/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
242 15/11/2014 11 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
243 04/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
244 03/11/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
245 01/11/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
246 31/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
247 30/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
248 29/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
249 28/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
250 27/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
251 26/10/2014 8 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
252 18/10/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
253 15/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
254 14/10/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
255 12/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
256 11/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
257 10/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
258 09/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
259 08/10/2014 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
260 06/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
261 05/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
262 04/10/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
263 03/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
264 02/10/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
265 01/10/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
266 30/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
267 29/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
268 28/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
269 27/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
270 26/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
271 25/09/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
272 19/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
273 18/09/2014 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
274 17/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
275 16/09/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
276 15/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
277 12/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
278 11/09/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
279 08/09/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
280 07/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
281 05/09/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
282 03/09/2014 7 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
283 27/08/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
284 24/08/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
285 23/08/2014 7 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
286 16/08/2014 15 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
287 01/08/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
288 30/07/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
289 23/07/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
290 21/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
291 20/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
292 19/07/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
293 16/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
294 15/07/2014 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
295 10/07/2014 3 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
296 07/07/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
297 06/07/2014 12 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
298 24/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
299 23/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
300 21/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
301 20/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
302 19/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ tammobile
303 18/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
304 17/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
305 15/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
306 14/06/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
307 11/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
308 09/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
309 07/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ 47xuanthuymobile
310 06/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
311 05/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
312 04/06/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
313 03/06/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
314 01/06/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
315 31/05/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ 47xuanthuymobile
316 30/05/2014 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
317 29/05/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ CongtyGiaVu
318 23/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
319 22/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
320 21/05/2014 4 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
321 17/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
322 16/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
323 15/05/2014 2 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
324 13/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
325 12/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
326 11/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
327 10/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
328 09/05/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ cameraanvanphat
329 08/05/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
330 07/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
331 05/05/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
332 03/05/2014 4 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
333 29/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
334 28/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
335 27/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
336 26/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
337 25/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ vienthinh
338 24/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi 47xuanthuymobile
339 23/04/2014 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ 47xuanthuymobile
340 22/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Giá không đổi thaoduyiphone
341 21/04/2014 1 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
342 20/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
343 19/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ vienthinh
344 18/04/2014 3 ngày 109.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ thaoduyiphone
345 15/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
346 14/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
347 13/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
348 11/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
349 10/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
350 09/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
351 08/04/2014 2 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
352 06/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
353 05/04/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
354 04/04/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
355 03/04/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
356 28/03/2014 5 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
357 23/03/2014 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
358 20/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
359 19/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
360 18/03/2014 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
361 12/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
362 11/03/2014 3 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
363 08/03/2014 4 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
364 04/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
365 03/03/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
366 01/03/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
367 28/02/2014 3 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
368 25/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
369 24/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ vienthinh
370 23/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
371 21/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
372 20/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
373 19/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
374 18/02/2014 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
375 16/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
376 15/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
377 14/02/2014 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
378 13/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
379 06/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
380 05/02/2014 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
381 03/02/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
382 02/02/2014 7 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
383 26/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ cameraanvanphat
384 25/01/2014 6 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
385 19/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ vienthinh
386 18/01/2014 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
387 17/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
388 16/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
389 15/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ AnVat_Mobile
390 14/01/2014 3 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
391 11/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
392 10/01/2014 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
393 09/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
394 08/01/2014 5 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
395 03/01/2014 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
396 01/01/2014 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
397 31/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
398 30/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
399 29/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
400 28/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
401 27/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
402 26/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
403 25/12/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ cameraanvanphat
404 24/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
405 23/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
406 22/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ AnVat_Mobile
407 20/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
408 19/12/2013 11 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
409 08/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
410 07/12/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
411 06/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
412 05/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
413 04/12/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
414 03/12/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
415 01/12/2013 2 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
416 29/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
417 28/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
418 27/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
419 26/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ tammobile
420 25/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
421 24/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
422 23/11/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
423 22/11/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vuaphukienso
424 19/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
425 18/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
426 16/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ tammobile
427 15/11/2013 2 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
428 13/11/2013 6 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
429 07/11/2013 4 ngày 45.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ cameraanvanphat
430 03/11/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
431 02/11/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
432 31/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
433 29/10/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
434 24/10/2013 2 ngày 30.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
435 22/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
436 21/10/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
437 18/10/2013 6 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
438 12/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
439 11/10/2013 2 ngày 40.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
440 09/10/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ tammobile
441 08/10/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
442 06/10/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ tammobile
443 05/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ tammobile
444 04/10/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
445 03/10/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
446 02/10/2013 1 ngày 90.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ tammobile
447 01/10/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giá không đổi tammobile
448 30/09/2013 2 ngày 35.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
449 28/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
450 27/09/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vienthinh
451 26/09/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
452 25/09/2013 3 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
453 22/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
454 20/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
455 18/09/2013 2 ngày 60.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
456 16/09/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
457 15/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
458 14/09/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
459 13/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giá không đổi tammobile
460 12/09/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
461 11/09/2013 3 ngày 80.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
462 08/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ CongtyGiaVu
463 07/09/2013 1 ngày 50.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
464 06/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
465 05/09/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
466 04/09/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
467 03/09/2013 5 ngày 100.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ vienthinh
468 29/08/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
469 25/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
470 24/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
471 23/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
472 21/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giá không đổi tammobile
473 20/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
474 19/08/2013 2 ngày 100.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ vienthinh
475 17/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ tammobile
476 16/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ CongtyGiaVu
477 15/08/2013 1 ngày 65.000 ₫ Giảm 35.000 VNĐ tammobile
478 14/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vienthinh
479 13/08/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ AnVat_Mobile
480 12/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
481 11/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Tăng 15.000 VNĐ vienthinh
482 10/08/2013 1 ngày 85.000 ₫ Giảm 15.000 VNĐ tammobile
483 09/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
484 08/08/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
485 07/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
486 06/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
487 05/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
488 04/08/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
489 03/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
490 02/08/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
491 01/08/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ vuaphukienso
492 31/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
493 30/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
494 29/07/2013 1 ngày 80.000 ₫ Tăng 35.000 VNĐ AnVat_Mobile
495 28/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giá không đổi tammobile
496 27/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
497 26/07/2013 1 ngày 50.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
498 25/07/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
499 24/07/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
500 23/07/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ vuaphukienso
501 22/07/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 75.000 VNĐ AnVat_Mobile
502 21/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
503 20/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ hatung319
504 19/07/2013 1 ngày 35.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ AnVat_Mobile
505 18/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
506 17/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
507 16/07/2013 1 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ tammobile
508 15/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
509 14/07/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
510 13/07/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ giaimadienthoai
511 10/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
512 09/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
513 08/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
514 07/07/2013 1 ngày 75.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
515 06/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
516 05/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
517 04/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
518 03/07/2013 2 ngày 70.000 ₫ Giá không đổi tammobile
519 01/07/2013 1 ngày 70.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ tammobile
520 30/06/2013 1 ngày 75.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ AnVat_Mobile
521 29/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giá không đổi tammobile
522 28/06/2013 1 ngày 80.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
523 27/06/2013 2 ngày 90.000 ₫ Tăng 71.000 VNĐ AnVat_Mobile
524 25/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
525 24/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 76.000 VNĐ AnVat_Mobile
526 23/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
527 22/06/2013 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi tammobile
528 21/06/2013 12 ngày 95.000 ₫ Tăng 76.000 VNĐ tammobile
529 09/06/2013 1 ngày 19.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ AnVat_Mobile
530 08/06/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ CongtyGiaVu
531 07/06/2013 2 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
532 05/06/2013 11 ngày 20.000 ₫ Giá không đổi tammobile
533 25/05/2013 5 ngày 20.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ tammobile
534 20/05/2013 5 ngày 30.000 ₫ Giá không đổi tammobile
535 15/05/2013 1 ngày 30.000 ₫ Giảm 70.000 VNĐ tammobile
536 14/05/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
537 13/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
538 12/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
539 10/05/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 95.000 VNĐ vuaphukienso
540 09/05/2013 3 ngày 35.000 ₫ Giảm 95.000 VNĐ tammobile
541 06/05/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ vuaphukienso
542 04/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giá không đổi tammobile
543 03/05/2013 1 ngày 40.000 ₫ Giảm 4.000 VNĐ tammobile
544 02/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
545 01/05/2013 1 ngày 44.000 ₫ Giảm 86.000 VNĐ AnVat_Mobile
546 30/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
547 29/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ CongtyGiaVu
548 28/04/2013 1 ngày 45.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ tammobile
549 27/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 82.000 VNĐ vuaphukienso
550 26/04/2013 1 ngày 48.000 ₫ Giảm 62.000 VNĐ AnVat_Mobile
551 25/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
552 24/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
553 23/04/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ CongtyGiaVu
554 22/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
555 21/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
556 20/04/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
557 18/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
558 17/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ hatung319
559 16/04/2013 4 ngày 60.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ AnVat_Mobile
560 12/04/2013 2 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
561 10/04/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
562 09/04/2013 1 ngày 90.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ AnVat_Mobile
563 08/04/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
564 07/04/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
565 06/04/2013 4 ngày 120.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ giaimadienthoai
566 02/04/2013 8 ngày 90.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
567 25/03/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ vienthinh
568 19/03/2013 10 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
569 09/03/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
570 08/03/2013 9 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
571 27/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
572 26/02/2013 5 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
573 21/02/2013 6 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
574 15/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
575 14/02/2013 1 ngày 110.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
576 13/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
577 11/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
578 09/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
579 07/02/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ vuaphukienso
580 04/02/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
581 02/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi AnVat_Mobile
582 01/02/2013 1 ngày 100.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ AnVat_Mobile
583 31/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Phuonglemart
584 29/01/2013 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ AnVat_Mobile
585 27/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
586 26/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
587 25/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
588 24/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
589 23/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ vuaphukienso
590 22/01/2013 4 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
591 18/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
592 17/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
593 16/01/2013 3 ngày 110.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ vienthinh
594 13/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
595 12/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
596 11/01/2013 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
597 08/01/2013 2 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
598 06/01/2013 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ vienthinh
599 05/01/2013 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vuaphukienso
600 04/01/2013 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vuaphukienso
601 02/01/2013 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi giaimadienthoai
602 01/01/2013 3 ngày 120.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ giaimadienthoai
603 29/12/2012 15 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
604 14/12/2012 16 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
605 28/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
606 24/11/2012 8 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
607 16/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 120.000 VNĐ vienthinh
608 15/11/2012 1 ngày 230.000 ₫ Tăng 120.000 VNĐ tinhmobile
609 14/11/2012 4 ngày 110.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
610 10/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
611 09/11/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ CongtyGiaVu
612 08/11/2012 1 ngày 110.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ vienthinh
613 07/11/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
614 03/11/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
615 02/11/2012 3 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi hatung319
616 30/10/2012 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
617 29/10/2012 4 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
618 25/10/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hatung319
619 23/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
620 22/10/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
621 21/10/2012 2 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
622 19/10/2012 5 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
623 14/10/2012 11 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
624 03/10/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi Phuonglemart
625 30/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
626 29/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi hatung319
627 28/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
628 27/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
629 26/09/2012 1 ngày 130.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ hatung319
630 25/09/2012 3 ngày 150.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ CongtyGiaVu
631 22/09/2012 2 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ hatung319
632 20/09/2012 2 ngày 120.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ giaimadienthoai
633 18/09/2012 1 ngày 150.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ CongtyGiaVu
634 17/09/2012 4 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
635 13/09/2012 3 ngày 130.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Phuonglemart
636 10/09/2012 39 ngày 120.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ giaimadienthoai
637 02/08/2012 3 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
638 30/07/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
639 10/07/2012 7 ngày 130.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
640 03/07/2012 130.000 ₫ hatung319
Có tổng cộng 640 thay đổi giá của sản phẩm Màn hình Nokia 5000/5130/5220/7210c đã được hệ thống ghi lại.