Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/12/2017 11 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
2 25/11/2017 8 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
3 17/11/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
4 12/11/2017 38 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
5 05/10/2017 4 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
6 01/10/2017 19 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
7 12/09/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
8 11/09/2017 38 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
9 04/08/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
10 03/08/2017 40 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
11 24/06/2017 3 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
12 21/06/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
13 20/06/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
14 31/05/2017 9 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
15 22/05/2017 17 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
16 05/05/2017 2 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
17 03/05/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
18 02/05/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
19 01/05/2017 15 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
20 16/04/2017 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
21 10/04/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
22 05/04/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
23 04/04/2017 36 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
24 27/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi codiendika
25 26/02/2017 20 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
26 06/02/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
27 05/02/2017 27 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
28 09/01/2017 5 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
29 04/01/2017 1 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
30 03/01/2017 14 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
31 20/12/2016 6 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
32 14/12/2016 8 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
33 06/12/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
34 05/12/2016 42 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
35 24/10/2016 9 ngày 715.000 ₫ Giảm 535.000 VNĐ huynhlaielectric
36 15/10/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
37 14/10/2016 8 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 350.000 VNĐ codiengiathinh
38 06/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
39 05/10/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
40 04/10/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
41 19/09/2016 10 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
42 09/09/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
43 08/09/2016 15 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
44 24/08/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
45 22/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
46 21/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
47 20/08/2016 11 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
48 09/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
49 08/08/2016 5 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
50 03/08/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
51 02/08/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
52 01/08/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
53 28/07/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
54 27/07/2016 6 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
55 21/07/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
56 20/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
57 16/07/2016 4 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
58 12/07/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
59 05/07/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
60 27/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
61 25/06/2016 14 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
62 11/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
63 09/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
64 08/06/2016 2 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
65 06/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
66 05/06/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
67 04/06/2016 11 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
68 24/05/2016 6 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
69 18/05/2016 14 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
70 04/05/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
71 03/05/2016 5 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
72 28/04/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
73 26/04/2016 12 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
74 14/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
75 13/04/2016 1 ngày 900.000 ₫ Giá không đổi goovn
76 12/04/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
77 05/04/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
78 04/04/2016 10 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
79 25/03/2016 1 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
80 24/03/2016 20 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
81 04/03/2016 2 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
82 02/03/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
83 01/03/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
84 28/02/2016 13 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
85 15/02/2016 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ dienchaua
86 14/02/2016 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
87 13/02/2016 9 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 535.000 VNĐ codiengiathinh
88 04/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
89 03/02/2016 1 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
90 02/02/2016 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
91 25/01/2016 16 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
92 09/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
93 07/01/2016 2 ngày 651.000 ₫ Giảm 249.000 VNĐ dienchaua
94 05/01/2016 7 ngày 900.000 ₫ Tăng 249.000 VNĐ goovn
95 29/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
96 28/12/2015 3 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
97 25/12/2015 2 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
98 23/12/2015 6 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
99 17/12/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giảm 64.000 VNĐ dienchaua
100 09/12/2015 7 ngày 715.000 ₫ Tăng 64.000 VNĐ huynhlaielectric
101 02/12/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
102 01/12/2015 51 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
103 11/10/2015 4 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
104 07/10/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
105 06/10/2015 28 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi dienchaua
106 08/09/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
107 07/09/2015 10 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
108 28/08/2015 26 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
109 02/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
110 01/08/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
111 31/07/2015 15 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 599.000 VNĐ codiengiathinh
112 16/07/2015 8 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
113 08/07/2015 1 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
114 07/07/2015 25 ngày 651.000 ₫ Giá không đổi huynhlaielectric
115 12/06/2015 30 ngày 651.000 ₫ Giảm 599.000 VNĐ huynhlaielectric
116 13/05/2015 16 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
117 27/04/2015 24 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
118 03/04/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
119 02/04/2015 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
120 28/02/2015 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
121 26/02/2015 27 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
122 30/01/2015 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
123 29/01/2015 78 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
124 12/11/2014 18 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
125 25/10/2014 19 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
126 06/10/2014 2 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
127 04/10/2014 71 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
128 25/07/2014 1 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
129 24/07/2014 33 ngày 1.250.000 ₫ Giá không đổi codiengiathinh
130 21/06/2014 137 ngày 1.250.000 ₫ Tăng 390.000 VNĐ codiengiathinh
131 04/02/2014 112 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
132 15/10/2013 1 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
133 14/10/2013 15 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
134 29/09/2013 157 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi phuonglai
135 25/04/2013 66 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
136 18/02/2013 37 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
137 12/01/2013 17 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
138 26/12/2012 31 ngày 860.000 ₫ Giá không đổi dongbacconstruction
139 25/11/2012 860.000 ₫ dongbacconstruction
Có tổng cộng 139 thay đổi giá của sản phẩm Mikro MX200 (Relay bảo vệ quá áp thiếu áp) đã được hệ thống ghi lại.