Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Hyundai R200W-7

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/10/2016 121 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
2 14/06/2016 63 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
3 12/04/2016 4 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
4 08/04/2016 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
5 07/04/2016 45 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
6 22/02/2016 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
7 17/02/2016 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
8 16/02/2016 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
9 24/01/2016 59 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
10 26/11/2015 18 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
11 08/11/2015 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
12 20/10/2015 30 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
13 20/09/2015 18 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
14 02/09/2015 22 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
15 11/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
16 10/08/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
17 09/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
18 08/08/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
19 07/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
20 05/08/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
21 01/08/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
22 30/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
23 29/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
24 27/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
25 26/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
26 25/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
27 24/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
28 23/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
29 21/07/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
30 14/07/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
31 12/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
32 11/07/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
33 10/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
34 09/07/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
35 08/07/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
36 06/07/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
37 03/07/2015 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
38 16/06/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
39 14/06/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
40 13/06/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
41 10/06/2015 4 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
42 06/06/2015 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
43 29/05/2015 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
44 27/05/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
45 26/05/2015 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
46 18/05/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
47 15/05/2015 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
48 08/05/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
49 07/05/2015 21 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
50 16/04/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
51 15/04/2015 6 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
52 09/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
53 06/04/2015 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
54 03/04/2015 11 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
55 23/03/2015 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
56 21/03/2015 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maycongnghiep_online
57 20/03/2015 12 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maycongnghiep_online
58 08/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
59 07/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
60 06/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
61 05/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
62 04/03/2015 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
63 03/03/2015 65 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
64 28/12/2014 40 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
65 18/11/2014 33 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
66 16/10/2014 41 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
67 05/09/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
68 31/08/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
69 29/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
70 28/08/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 439.000.000 VNĐ daewoo_anphu
71 27/08/2014 7 ngày 2.629.000.000 ₫ Tăng 439.000.000 VNĐ tano
72 20/08/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
73 12/08/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Tăng 200.000.000 VNĐ daewoo_anphu
74 09/08/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
75 07/08/2014 12 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
76 26/07/2014 1 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
77 25/07/2014 2 ngày 1.990.000.000 ₫ Giá không đổi buitung234
78 23/07/2014 6 ngày 1.990.000.000 ₫ Giảm 200.000.000 VNĐ buitung234
79 17/07/2014 10 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
80 07/07/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
81 06/07/2014 1 ngày 2.630.000.000 ₫ Giá không đổi quoctevietauto
82 05/07/2014 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
83 01/07/2014 11 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
84 20/06/2014 8 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
85 12/06/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
86 11/06/2014 7 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
87 04/06/2014 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
88 01/06/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
89 25/05/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
90 23/05/2014 16 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
91 07/05/2014 12 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
92 25/04/2014 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
93 23/04/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
94 22/04/2014 23 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
95 30/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
96 29/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
97 24/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
98 23/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
99 22/03/2014 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
100 14/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
101 13/03/2014 5 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
102 08/03/2014 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
103 07/03/2014 24 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
104 11/02/2014 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
105 04/02/2014 17 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
106 18/01/2014 19 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
107 30/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
108 29/12/2013 3 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
109 26/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
110 25/12/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
111 24/12/2013 15 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
112 09/12/2013 20 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
113 19/11/2013 19 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
114 31/10/2013 9 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
115 22/10/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
116 21/10/2013 104 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
117 09/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
118 08/07/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
119 07/07/2013 41 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
120 27/05/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
121 26/05/2013 76 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
122 11/03/2013 1 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
123 10/03/2013 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
124 03/03/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
125 01/03/2013 16 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
126 13/02/2013 14 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
127 30/01/2013 7 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
128 23/01/2013 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
129 14/01/2013 2 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 440.000.000 VNĐ daewoo_anphu
130 12/01/2013 4 ngày 2.630.000.000 ₫ Tăng 440.000.000 VNĐ quoctevietauto
131 08/01/2013 3 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
132 05/01/2013 1 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
133 04/01/2013 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 450.000.000 VNĐ maybienapvnn
134 05/12/2012 9 ngày 2.190.000.000 ₫ Giảm 450.000.000 VNĐ daewoo_anphu
135 26/11/2012 2 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
136 24/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
137 19/11/2012 5 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
138 14/11/2012 9 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ daewoo_anphu
139 05/11/2012 5 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
140 31/10/2012 7 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ maybienapvnn
141 24/10/2012 29 ngày 2.629.000.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ tano
142 25/09/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi maybienapvnn
143 26/08/2012 8 ngày 2.640.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ maybienapvnn
144 18/08/2012 22 ngày 2.630.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ quoctevietauto
145 27/07/2012 30 ngày 2.640.000.000 ₫ Giá không đổi daewoo_anphu
146 27/06/2012 2.640.000.000 ₫ daewoo_anphu
Có tổng cộng 146 thay đổi giá của sản phẩm Hyundai R200W-7 đã được hệ thống ghi lại.