Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Luxman SQ-38U

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/11/2017 79 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
2 17/08/2017 9 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
3 08/08/2017 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
4 06/08/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
5 05/08/2017 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi TrungChinh
6 03/08/2017 17 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
7 17/07/2017 20 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
8 27/06/2017 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
9 26/06/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
10 25/06/2017 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
11 20/06/2017 18 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
12 02/06/2017 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi TrungChinh
13 01/06/2017 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ TrungChinh
14 10/04/2017 57 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
15 12/02/2017 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
16 11/02/2017 25 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
17 17/01/2017 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
18 15/01/2017 38 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
19 08/12/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
20 06/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
21 05/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
22 04/12/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
23 02/12/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
24 01/12/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
25 30/11/2016 5 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
26 25/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
27 24/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
28 23/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
29 22/11/2016 7 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
30 15/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
31 14/11/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
32 13/11/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
33 12/11/2016 28 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
34 15/10/2016 80 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
35 27/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
36 26/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
37 25/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
38 24/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
39 23/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
40 22/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
41 21/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
42 17/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
43 13/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
44 12/07/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
45 07/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
46 06/07/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
47 05/07/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
48 04/07/2016 4 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
49 30/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
50 29/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
51 27/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
52 26/06/2016 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
53 21/06/2016 7 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
54 14/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
55 13/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
56 12/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
57 11/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
58 10/06/2016 3 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
59 07/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
60 06/06/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
61 04/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
62 03/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
63 02/06/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
64 01/06/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
65 31/05/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
66 30/05/2016 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
67 22/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
68 21/05/2016 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
69 19/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
70 17/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
71 16/05/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
72 14/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
73 13/05/2016 6 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
74 07/05/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
75 06/05/2016 36 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
76 31/03/2016 35 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
77 25/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
78 24/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
79 23/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
80 22/02/2016 3 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
81 19/02/2016 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
82 18/02/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
83 17/02/2016 25 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
84 23/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
85 22/01/2016 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
86 21/01/2016 20 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
87 01/01/2016 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
88 30/12/2015 14 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
89 16/12/2015 4 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
90 12/12/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
91 10/12/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
92 09/12/2015 19 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
93 20/11/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
94 15/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
95 14/11/2015 1 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 4.840.500 VNĐ truongnghiaaudio
96 13/11/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
97 03/11/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
98 02/11/2015 42 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 4.840.500 VNĐ tcaaudio
99 21/09/2015 2 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
100 19/09/2015 15 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
101 04/09/2015 3 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
102 01/09/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi amthanhtanviet
103 31/08/2015 16 ngày 86.505.000 ₫ Giảm 1.185.000 VNĐ amthanhtanviet
104 15/08/2015 10 ngày 87.690.000 ₫ Tăng 1.185.000 VNĐ truongnghiaaudio
105 05/08/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
106 03/08/2015 3 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
107 31/07/2015 2 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
108 29/07/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
109 28/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
110 27/07/2015 1 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 3.655.500 VNĐ truongnghiaaudio
111 26/07/2015 52 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 3.655.500 VNĐ tcaaudio
112 04/06/2015 13 ngày 86.505.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
113 22/05/2015 2 ngày 85.715.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
114 20/05/2015 52 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 2.865.500 VNĐ truongnghiaaudio
115 29/03/2015 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
116 27/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
117 26/03/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 2.865.500 VNĐ tcaaudio
118 25/03/2015 5 ngày 85.715.000 ₫ Tăng 592.500 VNĐ truongnghiaaudio
119 20/03/2015 20 ngày 85.122.500 ₫ Tăng 2.273.000 VNĐ truongnghiaaudio
120 28/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
121 27/02/2015 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
122 26/02/2015 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
123 25/02/2015 47 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
124 09/01/2015 5 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
125 04/01/2015 10 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
126 25/12/2014 3 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
127 22/12/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ tcaaudio
128 17/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
129 16/12/2014 1 ngày 84.727.500 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ truongnghiaaudio
130 15/12/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
131 14/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
132 13/12/2014 8 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
133 05/12/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
134 04/12/2014 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
135 29/11/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
136 28/11/2014 30 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
137 29/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tcaaudio
138 27/10/2014 9 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
139 18/10/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
140 16/10/2014 2 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
141 14/10/2014 22 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
142 22/09/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
143 21/09/2014 5 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
144 16/09/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
145 12/09/2014 12 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tcaaudio
146 31/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
147 30/08/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
148 27/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 200 VNĐ tcaaudio
149 26/08/2014 1 ngày 82.849.700 ₫ Giá không đổi duclongaudio
150 25/08/2014 3 ngày 82.849.700 ₫ Giảm 1.680.300 VNĐ duclongaudio
151 22/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
152 20/08/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
153 16/08/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
154 15/08/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
155 13/08/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
156 12/08/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
157 28/07/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
158 27/07/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
159 12/07/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
160 10/07/2014 10 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
161 30/06/2014 14 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
162 16/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
163 15/06/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
164 13/06/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
165 12/06/2014 15 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
166 28/05/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
167 27/05/2014 27 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
168 30/04/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.500 VNĐ truongnghiaaudio
169 29/04/2014 1 ngày 82.849.500 ₫ Giá không đổi tca_digital
170 28/04/2014 44 ngày 82.849.500 ₫ Giảm 1.680.500 VNĐ tca_digital
171 15/03/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
172 14/03/2014 1 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ AudioHuyLe
173 13/03/2014 15 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ tca_digital
174 26/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
175 25/02/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
176 24/02/2014 16 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
177 08/02/2014 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ truongnghiaaudio
178 06/02/2014 19 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 1.680.100 VNĐ VinaAudioVideo
179 18/01/2014 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi tancuongaudio
180 14/01/2014 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
181 13/01/2014 10 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
182 03/01/2014 3 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.100 VNĐ tancuongaudio
183 31/12/2013 15 ngày 82.849.900 ₫ Giảm 100 VNĐ VinaAudioVideo
184 16/12/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
185 30/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 1.680.000 VNĐ tancuongaudio
186 29/11/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.680.000 VNĐ duclongaudio
187 27/11/2013 14 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
188 13/11/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
189 12/11/2013 4 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
190 08/11/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
191 30/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
192 23/10/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
193 21/10/2013 7 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
194 14/10/2013 9 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
195 05/10/2013 13 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
196 22/09/2013 16 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
197 06/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
198 05/09/2013 1 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
199 04/09/2013 5 ngày 84.530.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
200 30/08/2013 2 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
201 28/08/2013 35 ngày 83.740.000 ₫ Giảm 1.580.000 VNĐ truongnghiaaudio
202 24/07/2013 1 ngày 85.320.000 ₫ Giá không đổi VinaAudioVideo
203 23/07/2013 17 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 2.470.000 VNĐ VinaAudioVideo
204 06/07/2013 1 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 2.470.000 VNĐ duclongaudio
205 05/07/2013 4 ngày 85.320.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
206 01/07/2013 1 ngày 84.925.000 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
207 30/06/2013 23 ngày 84.530.000 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
208 07/06/2013 2 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
209 05/06/2013 10 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
210 26/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
211 25/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
212 24/05/2013 2 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
213 22/05/2013 16 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
214 06/05/2013 1 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 1.482.500 VNĐ truongnghiaaudio
215 05/05/2013 12 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 1.482.500 VNĐ duclongaudio
216 23/04/2013 33 ngày 84.332.500 ₫ Tăng 395.000 VNĐ truongnghiaaudio
217 21/03/2013 16 ngày 83.937.500 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
218 05/03/2013 2 ngày 83.937.500 ₫ Tăng 197.500 VNĐ truongnghiaaudio
219 03/03/2013 13 ngày 83.740.000 ₫ Tăng 790.000 VNĐ truongnghiaaudio
220 18/02/2013 32 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
221 17/01/2013 3 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
222 14/01/2013 11 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
223 03/01/2013 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
224 02/01/2013 8 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
225 25/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
226 24/12/2012 9 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
227 15/12/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
228 14/12/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Tăng 1.244.000 VNĐ duclongaudio
229 13/12/2012 9 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
230 04/12/2012 17 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
231 17/11/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
232 16/11/2012 21 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
233 26/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
234 22/10/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 1.344.000 VNĐ truongnghiaaudio
235 06/10/2012 1 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
236 05/10/2012 3 ngày 81.606.000 ₫ Giá không đổi hanoiaudio
237 02/10/2012 4 ngày 81.606.000 ₫ Giảm 1.344.000 VNĐ hanoiaudio
238 28/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Giảm 22.050.000 VNĐ truongnghiaaudio
239 26/09/2012 5 ngày 105.000.000 ₫ Tăng 22.050.000 VNĐ hanoiaudio
240 21/09/2012 6 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
241 15/09/2012 2 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ truongnghiaaudio
242 13/09/2012 1 ngày 82.900.000 ₫ Giá không đổi tca_digital
243 12/09/2012 21 ngày 82.900.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ tca_digital
244 22/08/2012 16 ngày 82.950.000 ₫ Giá không đổi truongnghiaaudio
245 06/08/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
246 05/08/2012 20 ngày 82.850.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ duclongaudio
247 16/07/2012 1 ngày 82.950.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ truongnghiaaudio
248 15/07/2012 1 ngày 82.850.000 ₫ Giá không đổi duclongaudio
249 14/07/2012 82.850.000 ₫ duclongaudio
Có tổng cộng 249 thay đổi giá của sản phẩm Luxman SQ-38U đã được hệ thống ghi lại.