Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/12/2017 31 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
2 28/11/2017 16 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 1.260.000 VNĐ cameraanvanphat
3 12/11/2017 5 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.260.000 VNĐ dtnhuy
4 07/11/2017 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
5 04/11/2017 67 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 1.260.000 VNĐ cameraanvanphat
6 29/08/2017 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi dtnhuy
7 27/08/2017 16 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.210.000 VNĐ dtnhuy
8 11/08/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 10/08/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
10 09/08/2017 111 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
11 20/04/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 19/04/2017 4 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
13 15/04/2017 54 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
14 20/02/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 19/02/2017 25 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 25/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 24/01/2017 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
18 23/01/2017 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
19 20/01/2017 22 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
20 29/12/2016 86 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
21 04/10/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
22 03/10/2016 56 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
23 08/08/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 27/07/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
25 26/07/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
26 25/07/2016 7 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
27 18/07/2016 12 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
28 06/07/2016 15 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
29 21/06/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
30 16/06/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
31 15/06/2016 9 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
32 06/06/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
33 03/06/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
34 20/05/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
35 17/05/2016 3 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
36 14/05/2016 5 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
37 09/05/2016 6 ngày 5.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ cameraanvanphat
38 03/05/2016 2 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
39 01/05/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
40 30/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
41 29/04/2016 14 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
42 15/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
43 14/04/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
44 31/03/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
45 30/03/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
46 29/03/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 22/03/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
48 19/03/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
49 17/03/2016 8 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
50 09/03/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
51 04/03/2016 15 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
52 18/02/2016 16 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
53 02/02/2016 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
54 29/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
55 27/01/2016 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
56 16/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
57 14/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
58 13/01/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
59 06/01/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
60 01/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
61 31/12/2015 21 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
62 10/12/2015 14 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
63 26/11/2015 97 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
64 21/08/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
65 19/08/2015 43 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
66 07/07/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
67 06/07/2015 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
68 02/07/2015 9 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
69 23/06/2015 12 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
70 11/06/2015 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
71 04/06/2015 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
72 24/05/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
73 23/05/2015 42 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
74 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
75 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
76 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
77 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
78 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
79 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
80 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
81 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
82 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
83 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
84 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
85 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
86 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
88 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
89 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
90 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
92 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
93 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
94 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
95 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
96 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
97 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
98 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
99 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
100 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
101 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
102 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
103 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
104 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
105 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
106 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
107 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
108 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
109 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
110 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
111 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
112 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
113 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
114 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
115 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
116 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
117 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
118 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
119 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
120 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
121 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
122 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
123 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
124 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
125 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
126 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
127 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
128 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
129 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
130 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
131 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
132 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
133 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
134 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
135 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
136 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
137 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
138 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
139 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
140 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
141 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
142 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
143 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
144 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
145 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
146 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
147 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
148 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
149 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
150 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
151 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
152 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
153 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
154 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
155 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
156 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
157 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
158 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
159 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
160 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
161 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
162 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
163 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
164 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
165 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
166 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
167 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
168 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
169 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
170 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
171 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
172 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
173 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
174 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
175 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
176 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
177 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
178 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
179 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
180 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
181 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
182 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
183 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
184 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
185 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
186 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
187 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
188 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
189 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
190 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
191 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
192 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
193 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
194 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
195 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
196 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
197 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
198 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
199 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
200 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
201 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
202 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
203 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
205 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
206 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
207 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
208 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
209 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
210 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
211 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
212 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
213 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
214 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
215 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
216 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
217 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
218 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
219 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
220 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
221 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
222 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
223 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
224 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
225 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
226 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
227 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
228 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
229 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
230 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
231 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
232 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
233 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
234 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
235 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
236 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
237 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
238 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
239 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
240 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
241 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
242 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
243 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
244 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
245 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
246 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
247 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
248 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
249 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
250 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
251 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
252 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
253 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
254 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
255 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
256 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
257 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
258 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
259 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
260 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
261 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
262 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
263 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
264 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
265 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
266 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
267 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
268 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
269 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
270 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
271 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
272 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
273 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
274 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
275 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
276 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
277 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
278 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
279 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
280 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
281 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
282 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
283 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
284 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
285 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
286 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
287 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
288 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
289 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
290 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
291 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
292 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
293 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
294 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
295 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
296 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
297 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
298 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
299 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
300 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
301 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
302 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
303 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
304 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
305 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
306 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
307 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
308 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
309 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
310 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
311 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
312 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
313 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
314 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
315 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
316 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
317 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
318 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
319 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
320 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
321 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
322 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
323 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
324 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
325 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
326 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
327 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
328 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
329 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
330 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
331 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
332 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
333 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
334 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
335 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
336 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
337 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
338 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
339 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
340 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
341 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
342 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
343 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
344 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
345 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
346 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
347 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
348 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
349 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
350 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
351 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
352 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
353 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
354 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
355 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
356 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
357 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
358 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
359 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
360 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
361 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
362 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
363 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
364 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
365 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
366 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
367 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
368 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
369 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
370 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
371 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
372 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
373 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
374 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
375 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
376 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
377 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
378 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
379 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
380 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
381 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
382 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
383 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
384 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
385 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
386 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
387 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
388 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
389 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
390 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
391 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
392 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
393 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
394 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
395 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
396 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
397 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
398 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
399 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
400 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
401 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
402 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
403 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
404 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
405 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
406 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
407 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
408 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
409 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
410 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
411 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
412 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
413 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
414 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
415 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
416 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
417 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
418 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
419 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
420 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
421 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
422 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
423 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
424 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
425 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
426 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
427 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
428 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
429 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
430 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
431 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
432 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
433 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
434 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
435 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
436 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
437 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
438 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
439 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
440 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
441 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
442 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
443 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
444 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
445 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
446 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
447 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
448 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
449 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
450 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
451 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
452 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
453 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
454 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
455 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
456 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
457 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
458 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
459 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
460 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
461 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
462 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
463 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
464 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
465 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
466 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
467 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
468 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
469 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
470 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
471 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
472 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
473 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
474 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
475 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
476 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
477 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
478 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
479 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
480 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
481 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
482 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
483 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
484 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
485 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
486 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
487 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
488 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
489 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
490 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
491 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
492 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
493 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
494 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
495 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
496 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
497 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
498 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
499 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
500 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
501 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
502 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
503 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
504 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
505 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
506 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
507 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
508 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
509 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
510 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
511 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
512 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
513 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
514 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
515 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
516 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
517 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
518 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
519 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
520 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
521 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
522 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
523 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
524 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
525 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
526 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
527 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
528 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
529 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
530 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
531 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
532 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
533 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
534 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
535 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
536 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 536 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.