Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/09/2015 20 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
2 27/08/2015 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
3 25/08/2015 19 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
4 06/08/2015 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
5 04/08/2015 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
6 03/08/2015 125 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
7 31/03/2015 64 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
8 26/01/2015 17 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
9 09/01/2015 38 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
10 02/12/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
11 01/12/2014 16 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
12 15/11/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
13 14/11/2014 29 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
14 16/10/2014 93 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
15 15/07/2014 47 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
16 29/05/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
17 28/05/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
18 27/05/2014 19 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
19 08/05/2014 65 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
20 04/03/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
21 03/03/2014 53 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
22 09/01/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
23 08/01/2014 66 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
24 03/11/2013 20 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
25 14/10/2013 19 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
26 25/09/2013 21 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
27 04/09/2013 14 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
28 21/08/2013 5 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
29 16/08/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
30 14/08/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
31 11/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
32 09/08/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
33 08/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
34 07/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
35 05/08/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
36 04/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
37 03/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
38 02/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
39 31/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
40 28/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
41 27/07/2013 4 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
42 23/07/2013 4 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
43 19/07/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CongtyGiaVu
44 18/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
45 15/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
46 14/07/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
47 12/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
48 11/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
49 08/07/2013 4 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
50 04/07/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
51 03/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
52 30/06/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
53 29/06/2013 12 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
54 17/06/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
55 14/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
56 12/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
57 10/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khonggianmobile
58 08/06/2013 9 ngày 11.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
59 30/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
60 28/05/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
61 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
62 24/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
63 23/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
64 22/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
65 21/05/2013 7 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
66 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
67 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
68 12/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
69 11/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
70 09/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
71 08/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
72 07/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
73 06/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
74 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
75 03/05/2013 9 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
76 24/04/2013 5 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
77 19/04/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
78 06/04/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
79 04/04/2013 12 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
80 23/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
81 21/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
82 20/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
83 19/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
84 18/03/2013 4 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
85 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
86 13/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
87 12/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
88 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
89 10/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
90 09/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
91 08/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
92 07/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
93 06/03/2013 7 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
94 27/02/2013 6 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
95 21/02/2013 8 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
96 13/02/2013 6 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
97 07/02/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
98 06/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
99 05/02/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
100 03/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
101 02/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
102 01/02/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
103 30/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
104 29/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
105 28/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
106 27/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
107 26/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
108 25/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
109 24/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
110 23/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
111 22/01/2013 14 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
112 08/01/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
113 05/01/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
114 31/12/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
115 27/12/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
116 26/12/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
117 25/12/2012 4 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
118 21/12/2012 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
119 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
120 08/12/2012 9 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
121 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
122 28/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
123 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
124 18/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
125 15/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
126 14/11/2012 3 ngày 107.000.000 ₫ Tăng 95.500.000 VNĐ khonggianmobile
127 11/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
128 10/11/2012 11 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
129 30/10/2012 35 ngày 107.000.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
130 25/09/2012 61 ngày 107.000.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
131 26/07/2012 107.000.000 ₫ khonggianmobile
Có tổng cộng 131 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold đã được hệ thống ghi lại.