• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
55 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 6 / Hành trình (mm): 35 / Tốc độ (hành trình / phút): 170 / Chiều cao đóng (mm): 120 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều ...
35.000.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 3    Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 10 / Hành trình (mm): 45 / Tốc độ (hành trình / phút): 145 / Chiều cao đóng (mm): 100 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều...
43.500.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 16 / Hành trình (mm): 0 / Tốc độ (hành trình / phút): 150 / Chiều cao đóng (mm): 200 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều ...
69.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 25 / Hành trình (mm): 0 / Tốc độ (hành trình / phút): 70 / Chiều cao đóng (mm): 200 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều c...
99.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 40 / Hành trình (mm): 0 / Tốc độ (hành trình / phút): 50 / Chiều cao đóng (mm): 230 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều c...
148.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 63 / Hành trình (mm): 0 / Tốc độ (hành trình / phút): 50 / Chiều cao đóng (mm): 250 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều c...
182.500.000 ₫
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 200 / Hành trình (mm): 145 / Tốc độ (hành trình / phút): 32 / Chiều cao đóng (mm): 380 / Lỗ con trượt (mm): 65 / Độ đi...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 315 / Hành trình (mm): 150 / Tốc độ (hành trình / phút): 25 / Chiều cao đóng (mm): 430 / Lỗ con trượt (mm): 65 / Độ đi...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Đơn / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 350 / Áp lực ép (tấn): 1600 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 82000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 250 / Hành trình (mm): 145 / Tốc độ (hành trình / phút): 30 / Chiều cao đóng (mm): 330 / Lỗ con trượt (mm): 65 / Độ đi...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 160 / Áp lực ép (tấn): 2.5 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 350 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 350 / Áp lực ép (tấn): 16 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 400 / Áp lực ép (tấn): 40 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 2500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 500 / Áp lực ép (tấn): 63 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 3500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 500 / Áp lực ép (tấn): 100 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  >