• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
55 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 6 / Hành trình (mm): 35 / Tốc độ (hành trình / phút): 170 / Chiều cao đóng (mm): 120 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều ...
35.000.000 ₫
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 3    Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 10 / Hành trình (mm): 45 / Tốc độ (hành trình / phút): 145 / Chiều cao đóng (mm): 100 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều...
43.500.000 ₫
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 16 / Hành trình (mm): 0 / Tốc độ (hành trình / phút): 150 / Chiều cao đóng (mm): 200 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều ...
69.900.000 ₫
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 25 / Hành trình (mm): 0 / Tốc độ (hành trình / phút): 70 / Chiều cao đóng (mm): 200 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều c...
99.900.000 ₫
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 40 / Hành trình (mm): 0 / Tốc độ (hành trình / phút): 50 / Chiều cao đóng (mm): 230 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều c...
148.900.000 ₫
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 63 / Hành trình (mm): 0 / Tốc độ (hành trình / phút): 50 / Chiều cao đóng (mm): 250 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều c...
182.500.000 ₫
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 300 / Áp lực ép (tấn): 10 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 500 / Áp lực ép (tấn): 160 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 6500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 500 / Áp lực ép (tấn): 250 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 8000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Đơn / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 250 / Áp lực ép (tấn): 200 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 10800 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Đơn / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 300 / Áp lực ép (tấn): 315 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 15000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Đơn / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 320 / Áp lực ép (tấn): 500 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 28000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Đơn / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 350 / Áp lực ép (tấn): 630 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 34000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Đơn / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 450 / Áp lực ép (tấn): 800 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 36000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Đơn / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 300 / Áp lực ép (tấn): 1000 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 42000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/07/2018    Số lượng trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  >