• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
7 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Pansino / Hành trình băng trượt chính (trước/sau): 0 / Hành trình băng trượt phụ trước(mm): 0 / Hành trình của băng trượt phụ sau: 0 / Đườ...
38.500.000 ₫
Ngày đăng: 15/01/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Anhui / Hành trình băng trượt chính (trước/sau): 420 / Hành trình băng trượt phụ trước(mm): 0 / Hành trình của băng trượt phụ sau: 40 / Đư...
36.000.000 ₫
Ngày đăng: 11/01/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Hành trình băng trượt chính (trước/sau): 0 / Hành trình băng trượt phụ trước(mm): 0 / Hành trình của băng trượt phụ sau: 0...
12.800.000 ₫
Ngày đăng: 11/01/2018    Số lượng trong kho: 10    Mua hàng
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Pansino / Hành trình băng trượt chính (trước/sau): 500 / Hành trình băng trượt phụ trước(mm): 130 / Hành trình của băng trượt phụ sau: 60 ...
30.500.000 ₫
Ngày đăng: 11/01/2018    Số lượng trong kho: 10    Mua hàng
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Anhui / Hành trình băng trượt chính (trước/sau): 310 / Hành trình băng trượt phụ trước(mm): 0 / Hành trình của băng trượt phụ sau: 0 / Đườ...
12.300.000 ₫
Ngày đăng: 05/01/2018    Số lượng trong kho: 38    Mua hàng
Xuất xứ: Trung Quốc / Hành trình băng trượt chính (trước/sau): 0 / Hành trình băng trượt phụ trước(mm): 0 / Hành trình của băng trượt phụ sau: 0 / Đường kính bệ đỡ sau: 0 / Hà...
12.800.000 ₫
Ngày đăng: 03/01/2018    Số lượng trong kho: 10    Mua hàng
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Hành trình băng trượt chính (trước/sau): 500 / Hành trình băng trượt phụ trước(mm): 115 / Hành trình của băng trượt phụ sa...
20.900.000 ₫
Ngày đăng: 03/01/2018    Số lượng trong kho: 3    Mua hàng