• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
8 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Hãng sản xuất: AQUAPRO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: UF / Công suất lọc (lít/giờ): 90 lít/ giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xu...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: AQUAPRO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: MF / Công suất lọc (lít/giờ): 90 lít/ giờ / Trọng lượng (kg): 0 / X...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: AQUAPRO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 12 lit/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xu...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: AQUAPRO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 8 lít/ giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xu...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: AQUAPRO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O/UF / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ:...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: AQUAPRO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: UF / Công suất lọc (lít/giờ): 90 lít/ giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xu...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: AQUAPRO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 12 lit/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xu...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/01/2015    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: AQUAPRO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 8 lít/ giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xu...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/01/2015    Số lượng trong kho: 1