• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
29 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 5600mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
120.000 ₫
Trong kho: 1000
2
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 28000 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
120.000 ₫
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: - / Dung lượng (mAh): 25000mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
145.000 ₫
Trong kho: 1000
4
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: - / Dung lượng (mAh): 10400 mAh / Điện thế (V): - / Xuất xứ: -- /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
5
Hãng sản xuất: Arun / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng (mAh): 10400 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
190.000 ₫
Trong kho: 1000
6
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 5600mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
200.000 ₫
Trong kho: 1000
7
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 5600mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
200.000 ₫
Trong kho: 1000
8
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 12000 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
200.000 ₫
Trong kho: 1000
9
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 12000 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
200.000 ₫
Trong kho: 1000
10
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 8400 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
220.000 ₫
Trong kho: 1000
11
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 8400 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
220.000 ₫
Trong kho: 1000
12
Hãng sản xuất: Xiaomi / Chất liệu: - / Dung lượng (mAh): 10400 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
260.000 ₫
Trong kho: 1000
13
Hãng sản xuất: Xiaomi / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 10400 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: Trung Quốc /
280.000 ₫
Trong kho: 1000
14
Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng (mAh): 10000 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: Trung Quốc /
285.000 ₫
Trong kho: 10
15
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 8800mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
300.000 ₫
Trong kho: 1000
16
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 22000mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
300.000 ₫
Trong kho: 1000
17
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 22000mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
300.000 ₫
Trong kho: 1000
18
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: - / Dung lượng (mAh): 4400mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
330.000 ₫
Trong kho: 1000
19
Hãng sản xuất: Coolcold / Chất liệu: - / Dung lượng (mAh): 4400mAh / Điện thế (V): 5.2V / Xuất xứ: Trung Quốc /
340.000 ₫
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 5200 mAh / Điện thế (V): - / Xuất xứ: Trung Quốc /
375.000 ₫
Trong kho: 1000
21
Hãng sản xuất: Coolcold / Chất liệu: - / Dung lượng (mAh): 8800mAh / Điện thế (V): - / Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000 ₫
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 9000 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: Hàn Quốc /
430.000 ₫
Trong kho: 1000
23
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng (mAh): 10400 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: -- /
450.000 ₫
Trong kho: 1000
24
Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 4000 mAh / Điện thế (V): 5V / Xuất xứ: Đài Loan /
520.000 ₫
Trong kho: 100
25
Hãng sản xuất: PowerBank / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 10400 mAh / Điện thế (V): - / Xuất xứ: Trung Quốc /
559.000 ₫
Trong kho: 1000
26
Hãng sản xuất: Yoobao / Chất liệu: Li-Po / Dung lượng (mAh): 10400 mAh / Điện thế (V): - / Xuất xứ: Trung Quốc /
560.000 ₫
Trong kho: 1000
27
Hãng sản xuất: Coolcold / Chất liệu: - / Dung lượng (mAh): 10000 mAh / Điện thế (V): - / Xuất xứ: Trung Quốc /
600.000 ₫
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 13200 mAh / Điện thế (V): - / Xuất xứ: Trung Quốc /
690.000 ₫
Trong kho: 1000
29
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng (mAh): 20000mAh / Điện thế (V): 5V /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100