• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
31 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: - / Volt (điện thế): 3.7V /
100.000 ₫
Trong kho: 1000
2
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: - / Volt (điện thế): Đang cập nhật /
100.000 ₫
Trong kho: 1000
3
Hãng sản xuất: Nokia / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1100mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
120.000 ₫
Trong kho: 9
4
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 950mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
120.000 ₫
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Galilio / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1450mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
120.000 ₫
Trong kho: 999
6
Hãng sản xuất: Nokia / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1020mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
120.000 ₫
Trong kho: 1000
7
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 800mAh / Volt (điện thế): Đang cập nhật /
120.000 ₫
Trong kho: 4
8
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 800mAh / Volt (điện thế): Đang cập nhật /
120.000 ₫
Trong kho: 5
9
Hãng sản xuất: Galilio / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
130.000 ₫
Trong kho: 1000
10
Hãng sản xuất: Nokia / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 1450mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: - /
130.000 ₫
Trong kho: 100
11
Hãng sản xuất: Nokia / Loại pin: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 1200mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
130.000 ₫
Trong kho: 1000
12
Hãng sản xuất: Nokia / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1320mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: - /
130.000 ₫
Trong kho: 10
13
Hãng sản xuất: JSC / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: Đang chờ cập nhật / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
14
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 2600mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
15
Hãng sản xuất: JSC / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
16
Hãng sản xuất: Nokia / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
150.000 ₫
Trong kho: 10
17
Hãng sản xuất: LG / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1830mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
18
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
19
Hãng sản xuất: Nokia / Chất liệu: Li-Pol / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
20
Hãng sản xuất: Galilio / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1120mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
150.000 ₫
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 2400mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
22
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 2500mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
23
Hãng sản xuất: Nokia / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 1000mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
160.000 ₫
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: LG / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: - / Volt (điện thế): 3.7V /
170.000 ₫
Trong kho: 1000
25
Hãng sản xuất: LG / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 2150mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
170.000 ₫
Trong kho: 1000
26
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Li-Pol / Dung lượng Pin: 1400mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
170.000 ₫
Trong kho: 100
27
Hãng sản xuất: LG / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 2100mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
200.000 ₫
Trong kho: 1000
28
Hãng sản xuất: Koracell / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 450mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
250.000 ₫
Trong kho: 101
29
Hãng sản xuất: SSK / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 4400mAh / Volt (điện thế): 5V / Xuất xứ: China /
330.000 ₫
Trong kho: 1000
30
Hãng sản xuất: Pisen / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 5000mAh / Volt (điện thế): 5V / Xuất xứ: - /
600.000 ₫
Trong kho: 1000
31
Hãng sản xuất: SSK / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 11000mAh / Volt (điện thế): 5V /
630.000 ₫
Trong kho: 1000