• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
17 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 1.5 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: - /
80.000 ₫
Trong kho: 1000
2
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0.05 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: - /
110.000 ₫
Trong kho: 1000
3
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 3 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: China /
120.000 ₫
Trong kho: 1000
4
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0.1 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: - /
150.000 ₫
Trong kho: 1000
5
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Độ dài (m): 0.2 / Cổng kết nối: Micro HDMI ra VGA / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
160.000 ₫
Trong kho: 10
6
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Độ dài (m): 0.2 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
165.000 ₫
Trong kho: 10
7
Hãng sản xuất: BNL / Độ dài (m): 10 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
170.000 ₫
Trong kho: 1000
8
Hãng sản xuất: MHL / Độ dài (m): 2 / Cổng kết nối: Micro USB ~ HDMI / Xuất xứ: - /
200.000 ₫
Trong kho: 1000
9
Hãng sản xuất: MHL / Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: Micro USB ~ HDMI / Xuất xứ: - /
200.000 ₫
Trong kho: 1000
10
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 20 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
220.000 ₫
Trong kho: 10
11
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 20 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: - /
225.000 ₫
Trong kho: 10
12
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
300.000 ₫
Trong kho: 1000
13
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: - /
300.000 ₫
Trong kho: 10
14
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: - /
325.000 ₫
Trong kho: 5
15
Hãng sản xuất: APPLE / Độ dài (m): 0 / Xuất xứ: China /
350.000 ₫
Trong kho: 1000
16
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 20 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: Taiwan /
350.000 ₫
Trong kho: 10
17
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0.2 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
400.000 ₫
Trong kho: 1000