Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Cách hiển thị file ẩn trong win7 ultimate ?

jdhgjfg 08/05/2010 - 11:05

Mình đang dùng win7 ultimate nhưng mà nó ẩn mất file rồi bạn nào biết cách cho nó hiển thị thì chỉ mình với nhé tks nhìu nhìu!
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
163.339
Trả lời (9)
Bình luận bằng Facebook (9) | Bình luận bằng ID Vatgia (9)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

thuy linh

08/05/2010 - 11:06

- Mở Windows Explorer lên và bấm phím Alt.
- Xong rồi đó !
Nếu bạn muốn nó luôn hiện thì bấm vào nút Organize > chọn Layout và bấm vào Menu bar.
Sau khi hiện menu File, bạn có thể dễ dàng truy cập vào Tools > Folder Options > chọn thẻ View > chọn mục Show hidden files hoặc bỏ chọn luôn 3 mục Hide bên dưới để hiện file ẩn, đồng thời hiện luôn những file ẩn của hệ thống.nếu máy tính bị nhiễm virus thì cho dù có chỉnh ở đây thì cũng như không
bạn phải vào regedit mới lấy lại được.

Đọc thêm
4 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Vũ Mạnh Tuấn

08/09/2011 - 11:23

hay..thank

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

phongpro

08/09/2011 - 12:12

- Mở Computer lên, vào Organize và chọn Folder and search options
- Ở cửa sổ hiện ra, chọn thẻ View và chọn Don't show hidden files, folders, or drives
- Chọn Apply và OK

2 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

the anh

08/02/2012 - 18:33

bạn dell trả lời tốt quá. Tks bạn nhé!!!

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Kim Anh Thiện

08/02/2012 - 19:12

Bạn có thể nhấn phím như sau:

- Nhấn phím Alt -> T -> O

- Cửa sổ xuất hiện, bạn chọn thẻ Folder Option

- Chọn vào phần Show hidden file and folder

Thế là OK!

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Trần Thị Mộng Vi

24/05/2012 - 10:22

Nếu bạn làm các cách trên không được thì bạn vào star=> all programs=> Accessibility => mờ file notepad

Coppy mấy cái này vào notepad nha:

Message = "De co hieu qua ngay, Script nay se" & vbCR

Message = Message & "Close & Restart Windows Explorer." & vbCR

Message = Message & "Se khong anh huong gi toi SYSTEM." & vbCR & vbCR

Message = Message & "Continue?"

X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

If X = 6 Then

On Error Resume Next

On Error Resume Next

Dim WSHShell, n, p, p1, p2, p3, itemtype, MyBox

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

p = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHidden"

p1 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHideFileExt"

p2 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedSuperHidden"

p3 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedShowSuperHidden"

itemtype = "REG_DWORD"

n = WSHShell.RegRead (p)

errnum = Err.Number

if errnum <> 1 then

WSHShell.RegWrite p, 2, itemtype

End If

If n = 2 Then

WSHShell.RegWrite p1, 0, itemtype

WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p3, 1, itemtype

WshShell.RegWrite p, 1, itemtype

MyBox = MsgBox("Da ENABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files and Folders")

End If

If n = 1 Then

WSHShell.RegWrite p1, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p3, 2, itemtype

WshShell.Regwrite p, 2, itemtype

MyBox = MsgBox("Da DISABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files and Folders")

End If

Set WshShell = Nothing

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegDelete "HKCRlnkfileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRDocShortcutNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRInternetShortcutNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRpiffileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRSHCmdFileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRShellScrapNeverShowExt"

On Error GoTo 0

For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _

ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")

Process.terminate(0)

Next

MsgBox "See u again :D." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "Done"

Else

MsgBox "Lenh da duoc huy bo :)." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "User Cancelled"

End If

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

VisitVNPOWER

Sub VisitVNPOWER

If MsgBox("Script nay den tu Lang khach_VNPOWER.ORG forums" & vbCRLF & vbCRLF & "Ban co muon ghe tham Forums chung toi khong?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "Visit VNPOWER") =6 Then

wshshell.Run "http://vnpower.org/forums"

End If

End Sub

Rồi bạn save với tên ShowAllHidden_Enable_Disable.vbs rồi coppy vào phần bạn muốn mở ẩn. lưu ý khi ấn vào nó sẽ thoát thư mục bạn vào lại thư mục đó là thấy ẩn ngay.

Đọc thêm
1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Nguyễn Xuân Phú

20/03/2013 - 16:37

thanks

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Ninh Đức Hùng

28/04/2014 - 14:26

Có một cách đơn giản nhất mà mình vừa dùng là tải phần mềm Unhide ve, kích 3 cái chuột là bao nhiêu file ẩn hiện lên hết.

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Đình Hậu

11/04/2015 - 15:59

Bạn xem video này nhé rất hay đó https://www.youtube.com/watch?v=N2kaOgsuv-A

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm