Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
2 thành viên trả lời
c_con_zip vietmen Trả lời cuối cùng: 29/04/2008
Thành viên tích cực nhất

Gia Hung In

2 lượt cảm ơn

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn

Dung Đặng

1 lượt cảm ơn

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX GIẤY NHIỆT PANASONIC KX- FT77CX

c_con_zip 29/04/2008 - 17:38

KHUYẾN CÁO : Để máy fax hoạt động ổn định , tránh trường hợp “KẸT GIẤY” và hư “ĐẦU IN”, công
ty chúng tôi xin trân trọng khuyến cáo đến quý khách hàng như sau :
Máy fax không nên đặt trong môi trường bụi và ẩm ướt
Nguồn điện phải ổn định
Giấy dùng để copy hay gửi fax phải sạch ,không dùng giấy đã qua sử dụng hoặc giấy đã
tẩy xoá
I.CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY, THÁNG, GIỜ, PHÚT
-Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”. Nhấn nút “Set”.
-Nhấn nút “Navigator 4” 1 lần, màn hình xuất hiện chữ “Set Date & Time”.
-Nhấn nút “Set” để cài đặt tháng/ngày/năm.
Nhập tháng (2 số có giá trị từ 01 – 12).
Nhập ngày (2 số có giá trị từ 01 – 31).
Nhập năm (2 số cuối năm).
-Nhấn nút “Set”. Nhập giờ, phút vào, rồi nhấn phím “*” để chọn “AM” (cho buổi sáng) hoặc “#” để chọn “PM” (cho
buổi chiều).
- Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
-Nhấn nút “Menu” để kết thúc chương trình.
-Trong lúc lập trình, nếu làm sai các bước trên, nhấn nút “Stop” để làm lại.
II.CÁCH CÀI ĐẶT TÊN CÔNG TY
-Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”. Nhấn nút “Set”.
-Nhấn nút “Navigator” 4 2 lần, màn hình xuất hiện chữ “Your Logo”.
-Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “Logo = “.
-Nhập tên công ty bằng các nút số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi nút số.
-Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “Your Fax No”.
-Nhấn nút “Menu” để kết thúc chương trình.
III. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ FAX CỦA CÔNG TY
-Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”. Nhấn nút “Set”.
-Nhấn nút “Navigator 4” 3 lần, màn hình xuất hiện chữ “Your Fax No”.
-Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “No. = “.
-Nhập số fax của công ty cần lưu vào.
-Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”.
-Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.
IV. LƯU TÊN & SỐ FAX CỦA CÁC CÔNG TY KHÁC VÀO BỘ NHỚ (50 BỘ NHỚ)
-Nhấn nút “Menu” cho đến khi màn hình hiện chữ “Directory Set”.
-Nhấn nút “Set ”, màn hình hiện “Name= ”.
-Nhập tên công ty bằng các nút số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi nút số (tối đa 10 ký tự).
-Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “No. =”.
-Nhập số Fax của công ty cần lưu vào.
-Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “Registered”.
-Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.
V.CÁCH SỬA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
-Nhấn nút Navigator 4, màn hình xuất hiển chữ “Directory ± “.
-Nhấn nút “ + ” hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên công ty mà bạn cần chỉnh sửa.
-Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “Edit = * Delete = #”.
-Nhấn phím “*” để chọn “Edit” sửa lại tên công ty đã lưu, bằng cách nhấn các nút số với các ký tự tương ứng ghi
trên mỗi nút số.
Đi tới ký tự kế tiếp, nhấn phím “Navigator 4”
Đi lùi lại ký tự đã ghi, nhấn phím “Navgivator 3”
Để xóa từng ký tự một, nhấn nút “Stop”.
Chèn một khoảng trống nhấn nút “Mute”.
-Nhấn nút “Set” để lưu lại số Fax của công ty cần chỉnh sửa.
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
3148
Trả lời (3)
Bình luận bằng Facebook (3) | Bình luận bằng ID Vatgia (3)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

c_con_zip

29/04/2008 - 17:38
VI. CÁCH XÓA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
-
Nhấn nút “Navigator 4”, màn hình xuất hiện chữ “Directory ±“.
-
Nhấn nút “ + ” hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên công ty mà bạn cần xóa
-
Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “Edit=* Delete=# ”.
-
Nhấn phím “#” để chọn “Delete”, màn hình xuất chữ “Delete OK ? Yes:Set/No:Stop”.
-
Nhấn nút “Set”, số Fax của công ty cần xoá đã thực hiện xong.
VII. CÁCH GỞI FAX ĐI TỪ BỘ NHỚ
-
Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ “ Standard [±] “.
-
Nhấn
nút “Navigator 4”
,
màn hình xuất hiện chữ “Directory ± “
-
Nhấn phím “ + “ hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên của Công ty mà bạn cần gọi hoặc gởi Fax.
-
Nhấn nút “Fax/Start” tài liệu cần gởi sẽ tự động gởi đi.
VIII. CÁCH GỞI FAX CÙNG MỘT NỘI DUNG ĐI ĐẾN NHIỀU NƠI (10 ĐỊA CHỈ)
Đề sử dụng được tính năng này bạn phải lưu các số fax cần gởi vào bộ nhớ theo mục IV
-
Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ “ Standard [+ -] “.
-
Nhấn nút “Broadcast” cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Entry Broad”
-
Nhấn nút “Set”
- Nhấn nút “ + “ hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên và số Fax của công ty mà bạn cần gởi.
-
Nhấn nút “Set” để lưu lại.
-
Nếu bạn tiếp tục chọn thì thao tác lại 2 bước trên (tối đa 10 địa chỉ).
-
Khi đã chọn xong, nhấn “Fax/Start”. Máy sẽ tự động gởi tài liệu đi.
VIII. CÁCH CÀI ĐẶT CÁC CHẾ ĐỘ CỦA MÁY FAX
a. Cài đặt máy Fax ở chế độ điện thoại
- Nhấn nút “Receive mode” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.
-
Khi có cuộc gọi đến, nhấc tay nghe lên hoặc nhấn nút “Digital Sp-Phone”, nếu có tín hiệu fax thì nhấn
“Fax/Start” rồi đặt tay nghe xuống.
b. Cài đặt máy Fax ở chế độ Fax Only
-
Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
-
Nhấn nút “# ,05”, màn hình xuất hiện chữ “Auto Answer”.
-
Nhấn “Set”. Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn chế độ Fax Only.
-
Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
-
Nhấn “0, 7” để chọn số hồi chuông reo trước khi nhận fax.
-
Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
-
Nhấn 2 lần “Stop” để thoát khỏi chương trình.
-
Nhấn nút “Receive mode” đến khi màn hình hiện “Fax Only mode”.
c. Cài đặt máy Fax ở chế độ Tel/Fax
-
Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
-
Nhấn “#, 05”, màn hình xuất hiện chữ “Auto Answer”.
-
Nhấn “Set”. Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn chế độ Tel/Fax.
-
Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
-
Nhấn “0, 9”, màn hình xuất hiện chữ “Tel/Fax Ring”.
-
Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn số hồi chuông reo trước khi nhận fax (tối đa 4 hồi).
-
Nhấn nút “Set” để lưu cần cài đặt.
-
Nhấn “3, 1”, dùng phím “Navigator + hoặc –“ để chọn chế độ OFF.
-
Nhấn nút “Set” để lưu cần cài đặt.
-
Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.
-
Nhấn nút “Receive mode” đến khi màn hình hiện “Tel/Fax mode”.
d. Cài đặt máy Fax ở chế độ TAD/FAX
-
Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
-
Nhấn “#, 05”, màn hình xuất hiện chữ “Auto Answer”.
-
Nhấn “Set”. Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn chế độ Tad/Fax.
-
Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
-
Nhấn”0, 6”, màn hình xuất hiện chữ “Tad/Fax Ring”.
-
Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn số hồi chuông reo trước khi ghi âm.
-
Nhấn nút “Set” để lưu cần cài đặt.
-
Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.
-
Nhấn nút “Receive mode” đến khi màn hình hiện “Tad/Fax mode”
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

c_con_zip

29/04/2008 - 17:40
IX. CÁCH COPY TÀI LIỆU
- Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống.
-
Nhấn nút “Copy”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.
X.
CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX
-
Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
-
Nhấn nút “#, 04”, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”.
-
Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn “Error / On / OFF”.
Error: khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo.
ON: lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax.
OFF: không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi.
XI. CÁCH KHOÁ CÁC CUỘC GỌI RA NGOÀI
- Khi bị khoá, bạn chỉ gọi được 3 số điện thoại đã cài đặt trước
- Nhấn “Menu” đến khi hiện “Dial Lock”.
- Nhấn “Set”, màn hình hiện “Code=”
- Nhập mật mã (4 số từ 0 đến 9). Bạn phải luôn nhớ mật mã đã nhập.
- Nhấn nút “Set” màn hình hiện “E01=”
- Nhập số điện thoại vào.
- Nhấn nút “Set” màn hình hiện “E02=”
- Nhập số điện thoại vào.
- Nhấn nút “Set” màn hình hiện “E03=”
- Nhập số điện thoại vào.
- Nhấn “Set” để lưu phần vừa cài đặt.
XIII. CÁCH MỞ KHÓA
Bạn phải nhớ mật mã mới mở được.
- Nhấn “Menu” đến khi màn hình hiện “Dial Lock”. Nhấn “Set”.
- Nhập mật mã vào. Nhấn “Set”
XV. CÁCH GHI ÂM LỜI CHÀO Ở CHẾ ĐỘ TAD/FAX VÀ TEL/FAX
1. Cách ghi âm
-
Đối với chế độ “Tad/fax” thì nhấn nút “Record” 2 lần, còn đối với chế độ “Tel/fax” thì nhấn nút “Record” 3 lần.
-
Nhấn nút “Fax/Sart”. Sau 1 tiếng bip dài bạn đọc lời chào vào.
-
Nhấn nút “Stop” để kết thúc ghi âm lời chào.
2. Nghe lại lời chào
- Nhấn nút “Receive mode” đến khi màn hình hiện “Tad/Fax mode” hoặc “Tel/Fax mode” thì máy sẽ
phát ra lời chào mà bạn đã ghi âm.
3. Xóa lời chào
-
Đối với chế độ “Tad/fax” thì nhấn nút “Erase” 2 lần, còn đối với chế độ “Tel/fax” thì nhấn nút “Erase” 3 lần.
-
Nhấn nút “Fax/Sart”, màn hình hiện “Erase Greeting? Yes: Set/ No: Stop”.
-
Nhấn “Set” để xóa.
XVI. CÁCH NGHE TIN NHẮN
Khi có tin nhắn mới thì đèn Play Message sẽ nhấp nháy.
- Nhấn nút “Play Message” để lần lượt nghe các tin nhắn mới.
- Nhấn nút “
” để nghe lại tin nhắn vừa nghe hoặc tin nhắn kế tiếp.
- Để ngưng không nghe tin nhắn thì nhấn nút “Stop”.
XVII. CÁCH XÓA TIN NHẮN
- Xoá từng tin nhắn: nhấn nút “Erase” trong khi đang nghe tin nhắn cần xoá.
- Xoá tất cả các tin nhắn:
Bạn phải nghe hết tất cảcác tin nhắn mới trong máy.
Nhấn nút “Erase”, màn hình hiện “All Message Press Start”.
Nhấn “Fax/Start”, màn hình hiện “Erase message? Yes: Set / No: Stop”.
Nhấn “Set”.
XVIII. CÁCH GHI ÂM 2 CHIỀU
- Trong khi đang đàm thoại nếu muốn ghi âmlại cuộc đàmthoại thì nhấn nút “Record”.
- Để ngừng việc ghi âm nhấn nút “Stop”.

Menu #
01:date & time
02: logo
03: fax number
04: print sending report
05: auto answer
( Fax only – Tel – Tel/fax - Tad/Fax) receive mode
06: Tad/Fax ring count
( 1…4, Toll saver, ringer off )
07: Fax ring count
( 1…4 )
09: Tel/Fax delay ring count ( 1…4 )
10: Recording time
11: Remote Tad ID
13: Dialling mode
22: Journal auto print
23: Oversea mode
30: Silent Fax recognition ring
39: LCD contrast
54: Greeting Msg Recording time
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

vietmen

30/04/2008 - 01:40
Bác có hướng dẫn sử dụng máy fax panasonic KX-FC238 ko? mình đang cần gấp thank!
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Tin rao vặt liên quan