Kinh nghiệm về sửa xe tại các HEAD honda?

Khi đi mua xe hay sửa xe hoặc thay đồ tại các HEAD của honda nên chú ý các vấn đề sau: - Trả tiền khi có biên nhận và chữ ký của nhân viên Head (do nhân viên thường bán với giá cao hơn qui định để lấy tiền của khách - điều này tôi đã gặp rồi nếu có giấy biên nhận nếu biết bị lừa sẽ đến lấy lại tiền được - việc này không phải lý do về tiền mà là lý do bị lừa bị xỏ mũi mà không biết akay) - Mua xe không nên lắp bất cứ thiết bị phụ trợ nào tại Head nếu chưa hỏi được giá (bên ngoài lắp rẻ hơn cùng chủng loại thiết bị - tôi đã kiểm nghiệm rồi lắp quây thay dầu máy thay nước làm mát cho két nước tôi lắp quây cho xe LEAD đắt mất 200K lắp chân chống mất thêm 50K đổ nước tản nhiệt mất thêm 30K v.v.. ) - Luôn cảnh giác với nhân viên sửa chữa tại head do họ chỉ chăm chăm nói giá cao hơn để lấy chênh lệch (tôi đã nghe được họ chia tiền sau khi bán đồ thay thế cho khách - mất niềm tin vào head)
đỗ thị trinh
đỗ thị trinh
Trả lời 12 năm trước

Cảm ơn thông tin có ích của bạn.