Tôi muốn mua một chiếc xe máy tại thành phố HCM , nhưng muốn làm biển số xe ở quê ?

Tôi muốn mua một chiếc xe máy tại thành phố HCM , nhưng muốn làm biển số xe ở quê (quê tôi ở Nghệ An). Nếu tôi không về và không đưa xe máy về , Tôi chỉ gửi giấy tờ về thôi và nhờ người ở quê làm dùm thì có làm được biển số xe mang tên tôi không .cho xin ý kiến 

Thank !

Chưa có câu trả lời nào