Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Thuế nhập khẩu của các loại rượu nhập ngoại hiện nay là bao nhiêu ?

Nguyen Huy Binh 18/12/2010 - 21:38

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
8971
Trả lời (2)
Bình luận bằng Facebook (2) | Bình luận bằng ID Vatgia (2)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

lu mo

20/12/2010 - 15:42

Điều 7. Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu

1. Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu là trị giá giao dịch.

Trị giá giao dịch là giá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá được bán để xuất khẩu tới Việt Nam, sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán được xác định bằng tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hoá nhập khẩu, bao gồm các khoản sau đây:

a) Giá mua ghi trên hoá đơn thương mại. Trường hợp giá mua ghi trên hoá đơn thương mại có bao gồm các khoản giảm giá cho lô hàng nhập khẩu phù hợp thông lệ thương mại quốc tế, thì các khoản này được trừ ra để xác định trị giá tính thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể việc khấu trừ khoản giảm giá này ra khỏi trị giá tính thuế.

b) Các khoản tiền người mua phải thanh toán nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hoá đơn thương mại, bao gồm:

- Tiền trả trước, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, bảo hiểm hàng hoá;

- Các khoản thanh toán gián tiếp cho người bán như: khoản tiền người mua trả cho người thứ ba theo yêu cầu của người bán; khoản tiền được thanh toán bằng cách bù trừ nợ.

"Rượu nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người nhập cảnh được miễn thuế với số lượng:


+ Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít.
+ Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít.

Trường hợp nhập khẩu ngoài định mức miễn thuế trên sẽ phải nộp đầy đủ thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Cách tính thuế nhập khẩu:
Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu.
(Thuế suất thuế nhập khẩu rượu đề nghị tra cứu tại biểu thuế nhập khẩu hiện hành ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính).

Cách tính thuế Tiêu thụ đặc biệt:
Số lượng x (giá tính thuế + thuế nhập khẩu) x thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.
( Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt rượu đề nghị tra cứu tại Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính).

Cách tính thuế giá trị gia tăng:
Số lượng x (giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt) x thuế suất thuế giá trị gia tăng (10%).

Bạn có thể tham khảo văn bản trên tại mục VĂN BẢN trên website Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn để biết thông tin chi tiết./.

Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Đặng Thành Công

15/05/2014 - 12:15

Cảnh giác rượu giả Trung Quốc
Mình đã xem các cách phân biệt rượu ngoại giả trên google nhưng chỉ nói chung chung. Nay có clip này trực quan sinh động và rất cụ thể, chắc chắn sẽ kô mua nhầm rượu giả nửa.
Kinh nghiệm phân biệt rượu ngoại thật, anh em chia sẽ để ko mua nhầm rượu giả của bọn Trung Quốc
Phân biệt chivas 21 thật giả

https://www.youtube.com/watch?v=q8KqLmAte7g

Phân biệt chivas 18 thật giả

https://www.youtube.com/watch?v=Dpbvmf-s_aM

Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm