Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Khi xuất hóa đơn sẽ lấy tỷ giá nào để quy đổi ?

biet roi 21/07/2009 - 16:42

Hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu, trên tờ khai hải quan ghi loại tiền thanh toán là EUR, vậy khi xuất hóa đơn sẽ lấy tỷ giá nào để quy đổi ? ( đối với USD thì lấy tỷ giá bình quân liên ngân hàng ). Có văn bản nào quy định không?
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
4297
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

tun cua di

21/07/2009 - 16:43
Theo điểm 5 phần B thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn " ... Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam..." Đề nghị bạn thực hiện theo đúng hướng dẫn của thông tư 130/2008/TT-BTC.
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm