Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Vì sao trong tk quá độ lên CNXH tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập? Phân tích nội dung các hình thức phân phối cơ bản ở nước ta.

hoang 05/10/2009 - 08:28

Hoàng Ngọc Tuấn
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
8.158
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

tellme

05/10/2009 - 14:41
Bạn tham khảo ở link này nhé

LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Tiểu luận: Quan hệ phân phối thu nhập

DOWNLOAD

LỜI MỞ ĐẦU: Từ năm 1986 đến nay nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới để hội nhập quốc tế. Để trở thành một nước phát triển như mong đợi không những chúng ta phải phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta còn phải phát triển kinh tế mạnh mẽ, điều đó chỉ có được khi

phân phối thu nhập ở nước ta đồng đều. Việt Nam là một nước đang phát triển, thu nhập của người dân chưa cao, không những thế lại có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi và đồng bằng, xuất hiện những người giàu và những người nghèo, gây ra tình hình trong nước luôn có những bất đồng, phức tạp. Hơn nữa phân phối thu nhập lại là một khâu không kém phần quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội, nó là mục tiêu của quá trình sản xuất. Phân phối thu nhập có ảnh hưởng trở lại đối với sản xuất, có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của sản xuất.

Phân phối đúng đắn thu nhập cá nhân của xã hội, các thành viên xã hội nước ta trong thời kì quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội là một vấn đề vô cùng hệ trọng, tạo ra động lực góp phần tích cực vào sản xuất tạo điều kiện cho sản xuất xã hội. Đồng thời góp phần tích cực làm ổn định tình hình kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Như vậy vấn đề cấp bách hiện nay đặt ra là phân phối thu nhập đồng đều, tuy nhiên hiện nay trong thực tế gặp phải không ít những khó khăn.

Với vai trò quan trọng như vậy của phân phối thu nhập đối với nước ta hiện nay, em xin chọn đề tài là: "Quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam”. Do thời gian và trình độ có hạn nên chất lượng đề án chưa cao, em rất mong được sự chỉ dẫn của thầy. Em xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤCA: LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………….............. 1

B: NỘI DUNG ĐỀ ÁN......................................................................................................2

I: Cơ sở lí luận về phân phối TN trong nền kttt định hướng XHCN ở VN…........ 2.

1.1: Tính tất yếu khách quan tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập

trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN…………………........2

1.3: Các yếu tố ảnh hưởng đến phân phối TN……………………...................6

1.4: Mối quan hệ giữa các hình thức phân phối TN……………………7.

1.4.1: Bản chất của mối quan hệ phân phối TN………………….............. 7

1.4.2: Mối quan hệ phân phối thu nhập…………………………….............. 8

II: Thực trạng và việc hình thành, phát triển của quan hệ phân phối TN

trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam............................... 9

2.1: Khái quat quá trình phát triển của quan hệ phân phối TN………............. 9

2.2: Những đánh giá về việc phân phối TN và mối quan hệ giữa chúng….....10

III: Giải pháp cơ bản đề ra để phát triển và dần hoàn thiện mối quan hệ phân phối TN

trong nền kinh tế thị trương định hương XHCN ở VN…………….. 12

3.1: Đánh giá đưa ra các lĩnh vực thích hợp để các hình thức phân phối TN hiệu quả...........12

3.2: Giải pháp trong quá trình sản xuất………………………………..........................13

3.3: Điều tiết và nâng cao thu nhập trong dân…………………………13

3.4: GiảI pháp xây dựng, phát triển quan hệ giữa các hình thức phân phối.................. 14

3.5. Phát huy các nguồn lực khác……………………………………..................... 15

C. KẾT LUẬN......................................................................................................................... 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................................18
Đọc thêm
1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm