Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Hỏi về hạch toán vốn góp vào công ty cổ phần

Dương Anh Quân 13/01/2009 - 15:47

Em làm kế toán cho một công ty cổ phần kinh doanh khách sạn. Công ty này mới được thành lập từ vốn góp của các công ty khác. Trong đó có phần hùn vốn bằng tài sản gắn liền (khách sạn cũ) với đất. Đất và tài sản nầy đã được thẩm định giá.

Tuy nhiên chắc chắn rằng khách sạn cũ này sẽ bị đập bỏ hoàn toàn để phục vụ cho việc xây dựng khách sạn mới.

Vậy cho em hỏi trong trường hợp này kế toán phải xử lý như thế nào cho đúng ?

Trân trọng và cảm ơn !
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
3.766
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

ThoThongMinh

13/01/2009 - 15:48
Theo như bạn hỏi thì công ty cổ phần này được góp vốn từ nhiều nguồn trong đó có TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất (TK213) và TSCĐ hữu hình là phần nhà trên đất(TK 211). Khi thẩm định giá chắc chắn có tách riêng từng phần. Phần TSCĐ hữu hình là khách sạn cũ được trích khấu hao theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, do mục đích kinh doanh cho nên cần phải đập bỏ để xây mới. Theo như Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ15/2006 BTC thì trường hợp này là trường hợp " Kế toán giảm TSCĐ hữu hình" chi tiết là "Thanh lý TSCĐ."

" ... Thanh lý TSCĐ là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, đơn vị phải ra quyết định thanh lý , thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự , thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập "Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho đơn vị quản lý, sử dụng tài sản cố định

Căn cứ vào biên bản thanh lý và các chứng từ liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ"

Phần khách sạn đập bỏ tất nhiên là sẽ có những khoản như thuê ngoài tháo dỡ, vật tư thu hồi ... Vậy nên các khoản thu chi đó ta vẫn hạch toán theo chế độ bình thường.

Bạn xem lại phần TSCĐ trong Chế độ kế toán nhé
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm