Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
styles Trả lời cuối cùng: 30/05/2008
Thành viên tích cực nhất

Bitty Ngọc

2 lượt cảm ơn

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn

Quách Hiếu

1 lượt cảm ơn

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2008 CỦA BỘ GIÁO DỤC

styles 30/05/2008 - 22:00

Để xem được nội dung này, máy bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader (http://media.tuoitre.com.vn/download/Tools/AdbeRdr80_en_US.exe). Bạn có thể bấm vào đây để cài đặt phần mềm này về máy


TIẾNG ANH


* Tiếng Anh hệ 7 năm

- Đáp án môn tiếng Anh - hệ 7 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengAnh/Anh7Nam/DaCtAnh7N.pdf)

* Tiếng Anh phân ban

- Đáp án môn tiếng Anh - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengAnh/AnhPhanban/DaCtAnhPb.pdf)

* Tiếng Anh hệ 3 năm

- Đáp án môn tiếng Anh - hệ 3 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengAnh/Anh3Nam/DaCtAnh3N.pdf)


NGỮ VĂN

- Hướng dẫn chấm môn Văn - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Van/HdcCtVanKpb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Văn - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Van/HdcCtVanPb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Văn - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Van/HdcCtVanBt.pdf)


LỊCH SỬ

- Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Lichsu/HdcCtSuKpb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Lichsu/HdcCtSuPb.pdf)


- Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Lichsu/HdcCtSuBt.pdf)

ĐỊA LÝ

- Hướng dẫn chấm môn Địa lý - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Dialy/HdcCtDiaBt.pdf)


TOÁN

- Hướng dẫn chấm môn Toán - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Toan/HdcCtToanKpb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Toán - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Toan/HdcCtToanPb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Toán - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Toan/HdcCtToanBt.pdf)

VẬT LÝ

* Vật lý không phân ban

- Đáp án môn Vật lý - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Vatly/Khongphanban/DaCtLyKpb.pdf)

* Vật lý phân ban

- Đáp án môn Vật lý - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Vatly/Phanban/DaCtLyPb.pdf)

HÓA HỌC

* Hóa không phân ban

- Đáp án môn Hóa học - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Hoahoc/Khongphanban/DaCtHoaKpb.pdf)

* Hóa phân ban

- Đáp án môn Hóa học - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Hoahoc/Phanban/DaCtHoaPb.pdf)

* Hóa bổ túc

- Đáp án môn Hóa học - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Hoahoc/Botuc/DaCtHoaBt.pdf)

SINH HỌC

* Sinh không phân ban

- Đáp án môn Sinh học - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Sinhhoc/Khongphanban/DaCtSinhKpb.pdf

* Sinh phân ban

- Đáp án môn Sinh học - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Sinhhoc/Phanban/DaCtSinhPb.pdf)

* Sinh bổ túc

- Đáp án môn Sinh học - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Sinhhoc/Botuc/DaCtSinhBt.pdf)
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
27481
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

styles

30/05/2008 - 22:05
NGOÀI RA CÒN CÓ ĐÁP ÁN MÔN NGOẠI NGỮ

TIẾNG PHÁP

* Tiếng Pháp hệ 7 năm

- Đáp án môn tiếng Pháp - hệ 7 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengPhap/Phap7Nam/DaCtPhap7N.pdf)

* Tiếng Pháp hệ 3 năm

- Đáp án môn tiếng Pháp - hệ 3 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengPhap/Phap3Nam/DaCtPhap3N.pdf)

TIẾNG NGA

- Đáp án môn tiếng Nga - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengNga/NgaPhanban/DaCtNgaPb.pdf)

- Đáp án môn tiếng Nga - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengNga/Ngakhongphanban/DaCtNgaKpb.pdf)


TIẾNG ĐỨC

- Đáp án môn tiếng Đức (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengDuc/DaCtDuc.pdf)

TIẾNG NHẬT


- Đáp án môn tiếng Nhật (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengNhat/DaCtNhat.pdf)

TIẾNG TRUNG QUỐC

- Đáp án môn tiếng Trung Quốc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengTrung/DaCtTrung.pdf)
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm