Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Mẫu đơn xin ngừng học và bảo lưu kết quả của trường cao đẳng sư phạm trung ương

phạm hồng nhung 19/10/2009 - 18:57

Ai có mẫu xin ngừng học và bảo lưu kết quả học tập của trường cao đảng sư phạm trung ương gửi vào mail cho em xin nha, emnhungqn@gmail.com thank mọi người nhiều
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
36094
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

phailaynguoinhuanh

19/10/2009 - 19:20
Mẫu đơn bảo lưu kết quả bạn có thể tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi:
- Ban Giám hiệu trường........
- Khoa Đào ............
Tôi tên :................................................. .............. sinh ngày :...... /.......... /19......
hiện là học viên đang học lớp .................................................. .............................
khóa......... - hệ ................................................ , MSHV :.....................................
Điện thoại liên lạc: ........................................
Nay tôi làm đơn kính mong Ban Giám hiệu và Khoa Sau Đại Học cho phép tôi được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập.
Lý do : .................................................. .................................................. ............
.................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. ........................
Thời gian nghỉ học: Từ ngày .... /........ /20.... đến ngày ............. /.......... /20.........
Trân trọng.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày . . . . tháng . . . . năm 20 . .
Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)


Họ tên : _________________________
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm