Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Bài tập lớn kinh tế vi mô 1

BenTiNho_HP 25/01/2010 - 08:57

Một người tiêu dung sử dụng hết thu nhập 30 USD để mua 2 hàng hóa X,Y với:
Giá sản phẩm X: PX = 3 USD/sp; giá sản phẩm Y: PY = 2,5 USD/sp.
Tổng lợi ích khi tiêu dung các loại hàng hóa cho ở bảng sau:


X,Y12345678910
TUX114213308390462522570605626634
TUY416993114133140155168179189
1.Viết phương trình và vẽ đồ thị đường ngân sách.
2. Lập bảng tính toán các chi tiêu:
-Ích lợi cận biên của hàng hóa X,Y
- Ích lợi cận biên của một đơn vị tiền tệ chi tiêu mua 2 hàng hóa X,Y
3. Thiết lập phương trình cân bằng tiêu dung.
4. Vẽ đồ thị các đường bàng quan qua bảng số liệu đã cho.
5. Xác định tỷ lệ thay thế cận biên của 2 hàng hóa X và Y tại trạng thái tiêu dùng tối ưu. Cho biết ý nghĩa của kết quả đó.
6. Xác định số lượng của sản phẩm X và Y mà người tiêu dùng đó lựa chọn để tối đa hóa tổng lợi ích. Tính tổng lợi ích cực đại đó, vẽ hình minh họa.
7. Khi thu nhập là 42 USD và giá cả giữ nguyên thì quyết định tiêu dùng tối ưu thay đổi như thế nào? Vẽ hình minh họa.
8. Khi thu nhập là 90 USD để mua 2 hàng hóa X và Y với giá PX = 6 USD/sp;PY = 6 USD/sp thì quyết định tiêu dùng thay đổi như thế nào? Vẽ hình minh họa.
9. Nếu thu nhập là 60 USD và giá cả 2 hàng hóa tăng gấp đôi so với ban đầu PX = 6 USD/sp; PY = 5 USD/sp thì quyết định lựa chọn tối ưu thay đổi như thế nào?
* Kết luận : Những vấn đề cần thiết được rút ra khi làm bài tập trên????
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
5222
Trả lời (0)
Bình luận bằng Facebook (0) | Bình luận bằng ID Vatgia (0)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn