Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Tam hoàng ngũ đế của trung quốc gồm những vị vua nào?

phanquylong 08/01/2009 - 08:24

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
20.404
Trả lời (2)
Bình luận bằng Facebook (2) | Bình luận bằng ID Vatgia (2)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

anhhongqb

08/01/2009 - 08:29
Các học giả Trung Hoa không nhất trí với nhau về Tam Hoàng cụ thể là ai.

Theo Sử ký Tư Mã Thiên, ba vị vua là:

* Thiên Hoàng - 天皇 (trị vì 18.000 năm)
* Địa Hoàng - 地皇 (trị vì 11.000 năm)
* Nhân Hoàng - 人皇 (còn gọi là Thái Hoàng - 泰皇) (trị vì 45.600 năm).

Vận Đẩu Xu (運斗樞) và Nguyên Mệnh Bao (元命苞) cho rằng ba vị là:

* Phục Hi,
* Nữ Oa
* Thần Nông

Trong đó, Phục Hi và Nữ Oa là thần chồng và thần vợ, được coi là tổ tiên của loài người sau một trận đại hồng thủy. Cũng như Thần Nông là người đã phát minh ra nghề nông và là người đầu tiên dùng cây cỏ làm thuốc chữa bệnh.

Các sách Thượng thư đại truyện (尚書大傳) và Bạch hổ thông nghĩa (白虎通義) thay thế Nữ Oa bằng Toại Nhân (燧人), người phát minh ra lửa. Sách Đế vương thế kỉ (帝王世紀) thay thế Nữ Oa bằng Hoàng Đế (黄帝), người được coi là tổ tiên của người Hán.

Việc thay thế Nữ Oa - một nữ thần - bằng một vị nam thần được cho là kết quả của việc chuyển từ chế độ mẫu hệ thời cổ xưa sang chế độ phụ hệ trọng nam khinh nữ.

Ngũ Đế

Ngũ Đế cũng có nhiều giả thuyết: Theo Sử ký Tư Mã Thiên, Ngũ Đế bao gồm:

* Hoàng Đế (黄帝)
* Chuyên Húc (顓頊)
* Đế Khốc (帝嚳)
* Đế Nghiêu (帝堯)
* Đế Thuấn (帝舜)

Trong đó, Nghiêu và Thuấn còn được gọi là Nhị Đế, cùng với Đại Vũ (禹), người sáng lập ra nhà Hạ, được Khổng giáo coi là các vị vua kiểu mẫu và là các tấm gương đạo đức. Thượng thư tự (尚書序) và Đế vương thế kỷ lại liệt kê Thiếu Hạo (少昊) thay cho Hoàng Đế.

Sở Từ (楚辭) nói đến Ngũ Đế như là các vị thần ở các phương:

* Thiếu Hạo (đông)
* Chuyên Húc (bắc)
* Hoàng Đế (trung)
* Thần Nông (tây)
* Phục Hi (nam)

Lễ kí (禮記) đồng nhất Ngũ Đế với Ngũ Thị (五氏), bao gồm:

* Hữu Sào thị (有巢氏)
* Toại Nhân thị (燧人氏)
* Phục Hi thị (伏羲氏)
* Nữ Oa thị (女媧氏)
* Thần Nông thị (神農氏)

Vị Hoàng đế Trung Hoa đầu tiên trong lịch sử là Tần Thủy Hoàng (秦始皇), người đã tạo từ mới cho "hoàng đế" (皇帝) bằng cách kết hợp các danh hiệu "hoàng" (皇) của Tam Hoàng với "đế" (帝 với nghĩa vua-thần).
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Kim

08/01/2009 - 23:16
Gửi đến bạn tài liệu tôi đọc được trên mạng:

Tam: Ba, số 3, thứ ba. Hoàng: vua. Ngũ: năm. Đế: vua.
Người Tàu cho rằng, khởi thủy của lịch sử nước Trung hoa bắt đầu từ Tam Hoàng và Ngũ Đế.
Tam Hoàng là ba vị vua đầu tiên của nước Tàu.
Ngũ Đế là năm vị vua nối tiếp theo Tam Hoàng, có công khai hóa dân tộc Trung hoa, đưa dân tộc nầy thoát khỏi tình trạng ăn lông ở lỗ, biết chế ra lửa để nấu chín thức ăn, biết cất nhà, làm quần áo, trồng ngũ cốc, chài lưới, lễ nghi, và bắt đầu tạo ra chữ viết.
Đó là thời kỳ sơ khai tối cổ của nước Tàu, văn minh chưa có hay mới bắt đầu có nhưng rất thô sơ, dân chúng rất thưa thớt, sống từng nhóm nhỏ theo lối du mục, không có dấu tích gì còn sót lại, nên người đời sau rất khó nghiên cứu để biết rõ các triều đại tối cổ nầy.
Những từ ngữ: Tam Hoàng, Ngũ Đế, và hiệu của các vị vua, do người đời sau đặt ra để hệ thống hóa các tư liệu về cổ sử. Còn Đế hiệu thì lấy tên đất mà đặt ra, gọi là Địa hiệu, hoặc lấy công đức đối với dân mà đặt ra, gọi là Đức hiệu.
Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử nước Tàu thời tối cổ, viết sách lưu lại, vẫn chưa thống nhứt với nhau về Tam Hoàng là những vị vua nào, và Ngũ Đế gồm những vị vua nào. Có nhiều thuyết đưa ra nêu trong các sách, đôi khi lại trái ngược nhau, khiến người sau nghiên cứu, không biết đâu là sự thật.
Sau đây xin trình bày về Tam Hoàng và Ngũ Đế theo hai quyển sách:
•Tam Hoàng Thiên Kinh,
•Thượng Thư Đại truyện và Ngũ Đế Bản Kỷ.
I. Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh:
Phần đầu của sách nầy giải thích về sự tạo dựng Trời Đất và loài người, tóm lược sau đây:
Ban đầu Trời Đất là một khối Hỗn mang như quả trứng gà, ông Bàn Cổ được sanh ra trong ấy. Mười tám ngàn năm sau, Trời Đất mới khai tịch, khí Dương thanh nhẹ bay lên thành Trời, khí Âm nặng đục hạ xuống thành Đất. Bàn Cổ ở trong ấy, một ngày biến đổi 9 lần, Trời mỗi ngày cao thêm một trượng, Đất mỗi ngày dày thêm một trượng, Bàn Cổ mỗi ngày lớn một trượng, v.v....
Bàn Cổ sanh ra nhơn loại, và là vị vua đầu tiên của nhơn loại, nên gọi Ngài là Thiên Hoàng.
Nối tiếp Thiên Hoàng là Địa Hoàng và Nhơn Hoàng.
Hợp chung ba vị vua lại gọi là Tam Hoàng.
Thiên Hoàng là Bàn Cổ, mà Bàn Cổ chính là Đấng Thái Thượng Đạo Quân, nên trong Kinh Tiên Giáo có câu:
"Khai Thiên, Địa, nhơn, vật chi tiên."
"Cửu Hoàng Tỹ Tổ."
Nối tiếp Tam Hoàng là Tam Vương. Tam Vương gồm:
- Ngũ Long, - Hữu Sào, - Toại Nhân.
Nối tiếp Tam Vương là Ngũ Đế. Ngũ Đế gồm:
- Phục Hy, - Thần Nông, - Hoàng Đế,
- Đường Nghiêu, - Ngu Thuấn.
Vậy theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh thì:
* TAM HOÀNG gồm:Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng.
* TAM VƯƠNG gồm:Ngũ Long, Hữu Sào, Toại Nhân.
* NGŨ ĐẾ gồm:Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn.
II. Theo sách Thượng Thư Đại Truyện và Ngũ Đế Bản Kỷ:
Ban đầu, Trời Đất là một khối Hỗn mang hình giống như quả trứng gà. Bàn Cổ sanh ra trong ấy. Sau đó, khí Dương nhẹ bay lên thành Trời, khí Âm nặng đục kết thành Đất.
■ Sau đời Bàn Cổ là Tam Hoàng.
Tam Hoàng gồm:
-Toại Nhân, - Phục Hy, - Thần Nông.
■ Nối tiếp Tam Hoàng là Ngũ Đế:
Ngũ Đế gồm:
- Hoàng Đế, - Chuyên Húc,
- Đế Cốc, - Đường Nghiêu, - Ngu Thuấn.
■ Nối tiếp Ngũ Đế là Tam Đại.
Tam Đại gồm:
- Nhà Hạ, do vua Hạ Võ lập ra.
- Nhà Thương, do vua Thành Thang mở ra.
- Nhà Châu, do vua Văn Vương lập ra.
III. Theo sự khảo cứu của các nhà Sử học hiện nay:
Các đời vua vào thời tối cổ nước Tàu thì không thể xác định được, chỉ có thể nghiên cứu các vị vua từ Phục Hy trở về sau, tính theo năm Tây lịch, kể ra sau đây:
- Phục Hy:năm 2852 trước Tây lịch kỷ nguyên.
- Thần Nông:năm 2737 trước Tây lịch kỷ nguyên.
- Hoàng Đế:năm 2697 trước Tây lịch kỷ nguyên.
- Thiếu Hiệu:năm 2597 trước Tây lịch kỷ nguyên.
- Chuyên Húc:năm 2513 trước Tây lịch kỷ nguyên.
- Đế Cốc:năm 2453 trước Tây lịch kỷ nguyên.
- Đế Chí:năm 2365 trước Tây lịch kỷ nguyên.
- Đường Nghiêu:năm 2341 trước Tây lịch kỷ nguyên.
- Ngu Thuấn:năm 2268 trước Tây lịch kỷ nguyên.
- Hạ Võ:năm 2205 trước Tây lịch kỷ nguyên.
Trong số các vị vua kể trên, có năm vị vua được dân chúng nhắc đến nhiều nhứt, được tôn là Thánh Vương, vì đã có nhiều công lớn trong việc phát minh những điều hữu ích quan trọng để giáo hóa dân chúng. Năm vị Thánh Vương nầy đắc đạo tại thế, có huệ nhãn, nhìn biết được các lẽ mầu nhiệm của Trời Đất. Năm vị Thánh Vương được gọi chung là Ngũ Đế:
- Phục Hy - Thần Nông - Hoàng Đế
- Đường Nghiêu - Ngu Thuấn.
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm