Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
3 thành viên trả lời
bimbim kimlongkhanh bontobaru Trả lời cuối cùng: 20/03/2009
Thành viên tích cực nhất

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn

Hoàng thị Thìn

1 lượt cảm ơn

Các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỷ X đến TK XVIII

Hoàng Tùng Lâm 19/03/2009 - 20:54

hjx...ai giỏi sử giúp em vs..liệt kê hộ em các triều đại PK Việt Nam từ thế kỉ X đến TK XVIII cái...có cả ng` đúng đầu, địa điểm, và thời gian nhá...giúp em vs..
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
79593
Trả lời (3)
Bình luận bằng Facebook (3) | Bình luận bằng ID Vatgia (3)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Kim

20/03/2009 - 19:35
NƯỚC VIỆT NAM QUA TỪNG THỜI KỲ LỊCH SỬ
Tên triều đạiCác vị vuaTên huýNǎm trị vì
- Nhà Tuỳ Đường 603-939
Mai Hắc ĐếMai Thúc Loan722
Bố Cái Đại VươngPhùng Hưng766-791
Dương Thanh 819-820
Khúc Thừa Dụ 906-907
Khúc Hạo 907-917
Khúc Thừa Mỹ 917-923
Dương Đình Nghệ - Kiều Công Tiễn 931-938
- Triều Ngô 939-965
Ngô Quyền 939-944
- Hậu Ngô Vương- Ngô Xương Ngập
- Ngô Xương Vǎn
- Ngô Xương Xí 950-965
Nhà ĐinhĐinh Tiên HoàngĐinh Bộ Lĩnh968-979
Phế ĐếĐinh Toàn979-980
Nhà Tiền Lê 980-1009
Lê Đại HànhLê Hoàn980-1005
Lê Trung TôngLong Việt1005
Ngoạ TriềuLê Long Đĩnh1005-1009
Triều Lý 1010-1225
Lý Thái TổLý Công Uẩn1010-1028
Lý Thái TôngLý Phật Mã1028-1054
Lý Thánh TôngLý Nhật Tông1054-1072
Lý Nhân TôngLý Càn Đức1072-1127
Lý Thần TôngDương Hoán1128-1138
Lý Anh TôngLý Thiên Tộ1138-1175
Lý Cao TôngLý Long Cán1176-1210
Lý Huệ TôngLý Sảm1211-1224
Lý Chiêu HoàngLý Phật Kim1224-1225
Triều Trần 1225-1400
Trần Thái TôngTrần Cảnh1225-1258
Trần Thánh TôngTrần Hoảng1258-1278
Trần Nhân TôngTrầm Khâm1279-1293
Trần Anh TôngTrần Thuyên1293-1314
Trần Minh TôngTrần Mạnh1314-1329
Trần Hiến TôngTrần Vượng1329-1341
Trần Dụ TôngDụ Tông Hạo1341-1369
Trần Nghệ TôngCung Tĩnh Vương1370-1372
Trần Duệ TôngTrần Kính1372-1377
Trần Phế ĐếDuệ Tông Hiền1377-1388
Trần Thuận TôngChiêu Định Vương1388-1398
Trần Thiếu Đế 1398-1400
Triều Hồ 1400-1407
Hồ Quý Ly 1400
Hồ Hán Thương 1401-1407
Triều Hậu Trần 1407-1413
Giản Định ĐếTrần Quỹ1407-1409
Trần Quang ĐếTrần Quý Khoáng1409-1413
Kỷ Thục Minh 1414-1417
Triều Lê Sơ 1428-1527
Lê Thái TổLê Lợi1428-143349
Lê Thái TôngLê Nguyên Long1434-1442
Lê Nhân TôngLê Bang Cơ1443-1459
Lê Thánh TôngLê Tư Thành1460-1497
Lê Hiến TôngLê Tranh1497-1504
Lê Túc TôngLê Thuần1504
Lê Uy MụcLê Tuấn1505-1509
Lê Tương DựcLê Dinh1510-1516
Lê Chiêu TôngLê Y1516-1522
Lê Cung HoàngLê Xuân1522-1527
Triều Mạc 1527-1592
Mạc Đǎng Dung 1527-1529
Mạc Đǎng Doanh 1530-1540
Mạc Phúc Hải 1541-1546
Mạc Phúc Nguyên 1546-1561
Mạc Mậu Hợp 1562-1592
Triều Hậu Lê 1533-1593
Lê Trang TôngLê Duy Ninh1533-1543
Lê Trung TôngLê Huyên1548-1556
Lê Anh TôngLê Duy Bang1556-1573
Vua Lê - Chúa TrịnhLê Thế TôngLê Duy Đàm1573-1599
Lê Kính TôngLê Duy Tân1600-1619
Lê Thần TôngLê Duy Kỳ1619-1643
Lê Chân TôngLê Duy Hiệu1643-1649
Lê Thần TôngLê Duy Kỳ1649-1662
Lê Huyền TôngLê Duy Vũ1663-1671
Lê Gia TôngLê Duy Khoái1672-1675
Lê Hy TôngLê Duy Hợp1676-1704
Lê Dụ TôngLê Duy Đường1705-1728
Hôn Đức Công 1729-1732
Lê Thuần TôngLê Duy Phương1732-1735
Lê Y' TôngLê Duy Thận1735-1740
Lê Hiển TôngLê Duy Diên1740-1786
Lê Chiêu ThốngLê Duy Kỳ1787-1789
Triều Tây Sơn 1778-1802
Thái Đức Hoàng ĐếNguyễn Nhạc1778-1793
Quang Trung Hoàng đếNguyễn Huệ 1789-1792
Cảnh Thịnh Hoàng đếNguyễn Quang Toản1792-1802
Chúa Trịnh 1545-1786
Trịnh Kiểm 1545-1570
Trịnh Tùng 1570-1623
Trịnh Tráng 1623-1652
Trịnh Tạc 1653-1682
Trịnh Cǎn 1682-1709
Trịnh Cương 1709-1729
Trịnh Giang 1729-1740
Trịnh Doanh 1740-1767
Trịnh Sâm 1767-1782
Trịnh Tông 1782-1786
Trịnh Bồng 1786-1787
Chúa Nguyễn 1600-1802
Nguyễn Hoàng 1600-1613
Nguyễn Phúc Nguyên 1613-1635
Nguyễn Phúc Lan 1635-1648
Nguyễn Phúc Tần 1648-1687
Nguyễn Phúc Trǎn 1687-1691
Nguyễn Phúc Chu 1691-1725
Nguyễn Phúc Chú 1725-1738
Nguyễn Phúc Khoát 1738-1765
Nguyễn Phúc Thuần 1765-1777
Nguyễn ÁnhNguyễn Phúc Ánh1781-1802
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

bimbim

20/03/2009 - 13:53
Các Triều Đại Vua Việt Nam
Họ Hồng Bàng( 2879 - 257 Trước công nguyên )
Nhà Thục( 257 - 207 Trước công nguyên )
Nhà Triệu( 207 - 111 Trước công nguyên )
Giao Chỉ và Nhà Tây Hán( 111 TCN - 39 SCN )
Hai Bà Trưng( 40 - 43 )
Nhà Đông Hán( 25-220 )
Nhà Đông Ngô( 222 - 280 )
Bà Triệu
Nhà Tiền Lý( 544 - 602 )
Triệu Việt Vương(549 - 571 )
Hậu Lý Nam Đế( 571 - 602 )
Nhà Tùy - Đường(603 - 939)
Mai Hắc Đế
Bố Cái Đại Vương
Khúc Thừa Dụ
Khúc Hạo
Khúc Thừa Mỹ
Dương Đình Nghệ
Nhà Ngô ( 939 - 965 )
Ngô Quyền
Hậu Ngô Vương
Nhà Đinh
Đinh Tiên Hoàng
Phế Đế
Nhà Tiền Lê ( 980 - 1009 )
Lê Đại Hành
Lê Trung Tông
Lê Long Đĩnh
Nhà Lý ( 1010- 1225 )
Lý Thái Tổ
Lý Thái Tông
Lý Thánh Tông
Lý Nhân Tông
Lý Thần Tông
Lý Anh Tông
Lý Cao Tông
Lý Huệ Tông
Lý Chiêu Hoàng
Nhà Trần ( 1225 - 1400 )
Trần Thái Tông ( 1225 - 1258 )
Trần Thánh Tông ( 1258 - 1278 )
Trần Nhân Tông ( 1279 - 1293 )
Trần Anh Tông ( 1293 - 1314 )
Trần Minh Tông ( 1314 - 1329 )
Trần Hiền Tông ( 1329 - 1341 )
Trần Dụ Tông ( 1341 - 1369 )
Trần Nghệ Tông (1370 - 1372 )
Trần Duệ Tông ( 1372 - 1377 )
Trần Phế Đế ( 1377 - 1388 )
Trần Thuận Tông ( 1388 - 1398 )
Trần Thiếu Đế ( 1398 - 1400)
Nhà Hồ ( 1400 - 1407 )
Hồ Quý Ly ( 1400 )
Hồ Hán Thương ( 1401 - 1407 )
Nhà Hậu Trần ( 1407 - 1413 )
Giản Định Đế ( 1407 - 1409 )
Trùng Quang Đế ( 1409 - 1413 )
Thuộc Minh ( 1414 - 1417 )
Nhà Lê ( 1428 - 1527 )
Lê Lợi ( 1428 - 1433 )
Lê Thái Tông ( 1434 - 1442 )
Lê Nhân Tông ( 1443 - 1459 )
Lê Thánh Tông ( 1460 - 1497 )
Lê Hiến Tông ( 1497 - 1504 )
Lê Túc Tông ( 1504 )
Lê Uy Mục ( 1505 - 1510 )
Lê Tơng Dực ( 1510 - 1516 )
Lê Chiêu Tông ( 1516 - 1522 )
Lê Cung Hoàng ( 1522 - 1527 )
Nhà Mạc ( 1527 - 1592 )
Mạc Đăng Dung ( 1527 - 1529 )
Mạc Đăng Doanh ( 1530 - 1540 )
Mạc Phúc Hải ( 1541 - 1546 )
Mạc Phúc Nguyên ( 1546 - 1561 )
Mạc Mậu Hợp ( 1562 - 1592 )
Nhà Hậu Lê
Lê Trang Tông _ Trịnh Kiểm ( 1533 - 1548 )
Lê Trung Tông ( 1548 - 1556 )
Lê Anh Tông ( 1556 - 1573 )
Lê Thế Tông ( 1573 - 1599 )
Lê Kính Tông ( 1600 - 1619 )
Lê Thần Tông ( 1649 - 1662 )
Lê Chân Tông - Trịnh Táng ( 1643 - 1649 )
Lê Huyền Tông ( 1663 - 1671 )
Lê Gia Tông - Trịnh Tạc ( 1672 - 1675 )
Lê Hy Tông ( 1676 - 1704 )
Lê Dụ Tông - Trịnh Cương ( 1705 - 1728 )
Hồng Đức Tông ( 1729 - 1732 )
Lê Thuần Tông - Trịnh Giang ( 1732 - 1735 )
Lê Ỷ Tông ( 1735 - 1740 )
Lê Hiền Tông - Trịnh Doanh - Trịnh Sâm ( 1740 - 1786 )
Lê Chiêu Thống ( 1787 - 1789 )
Nhà Tây Sơn ( 1778 - 1802 )
Thái Đức Hoàng Đế ( 1778 -1793 )
Quang Trung Nguyễn Huệ ( 1789 - 1792 )
Cảnh Thịnh Hoàng Đế ( 1793 - 1802 )
Chúa Trịnh ( 1545 - 1786 )
Thế Tổ Minh Khang - Thái Vương Trịnh Kiểm ( 1545 - 1570 )
Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng ( 1570 - 1623 )
Văn Tổ Nghị Vương Trịnh Tráng ( 1623 - 1652 )
Hoằng Tổ Dương Vương Trịnh Tạc ( 1653 - 1682 )
Chiêu Tổ Khang Vương Trịnh Căn (1682 - 1709 )
Hy Tổ Nhân Vương Trịnh Cương ( 1709 - 1729 )
Dụ Tổ Thuận Vương Trịnh Giang ( 1729 - 1740 )
Nghị Tổ Ân Vương Trịnh Doanh ( 1740 - 1767 )
Thánh Tổ Thịnh Vương Trịnh Sâm ( 1767 - 1782 )
Đoan Nam Vương Trịnh Tông ( 1782 - 1786 )
Ân Đô Vơng Trịnh Bồng ( 9/1786 - 9/1787 )
Chúa Nguyễn ( 1600 - 1802 )
Nguyễn Hoàng ( 1600 - 1613 )
Nguyễn Phúc Nguyên ( 1613 - 1635 )
Nguyễn Phúc Lan ( 1635 - 1648 )
Nguyễn Phúc Tần ( 1648 - 1687 )
Nguyễn Phúc Trần ( 1687 - 1691 )
Nguyễn Phúc Chu ( 1691 - 1725 )
Nguyễn Phúc Chú ( 1725 - 1783 )
Nguyễn Phúc Khoát ( 1783 - 1765 )
Nguyễn Phúc Thuần ( 1765 - 1777 )
Nguyễn Phúc Ánh ( 1780 - 1802 )
Nhà Nguyễn ( 1802 - 1883 )
Gia Long Hoàng Đế ( 1802 - 1819 )
Minh Mạng Hoàng Đế ( 1820 - 1840 )
Thiệu Trị Hoàng Đế ( 1841 - 1847 )
Tự Đức Hoàng Đế ( 1848 - 1883 )
Dục Đức ( 3 ngày )
Hiệp Hòa ( 6/ 1883 - 11/1883 )
Kiến Phúc ( 12/1883 - 8/1884 )
Hàm Nghi ( 8/1884 - 8/1885 )
Đồng Khánh ( 10/1885 - 12/1888 )
Thành Thái ( 1/1889 - 7/1907 )
Duy Tân ( 1907 - 1916 )
Khải Định ( 1916 - 1925 )
Bảo Đại ( 1926 - 1945 )

Tham khảo thêm tại
Lịch sử Việt Nam qua các triều đại phong kiến
Bác Hồ từng dạy “Dân ta phải biết sử ta”, nhưng với lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, việc lĩnh hội hết kiến thức lịch sử quả là điều khó khăn, nhất là khi thời lượng dành cho môn lịch sử ở trường phổ thông khá ít (1 đến 2 tiết/tuần). Thế nên, nhiều bạn chắc hẳn rất lúng túng khi gặp một câu hỏi về lịch sử nước nhà.
Tổng hợp tài liệu từ Internet (chủ yếu là từ Wikipedia), tác giả Chicknsoup ở ĐHQG Hà Nội (mistake37@yahoo.com) đã làm ra e-book “Lịch sử Việt Nam qua các triều đại phong kiến” (dung lượng 1,16MB, định dạng CHM). E-book này sẽ giúp bạn tra cứu lịch sử Việt Nam qua các triều đại phong kiến theo các nội dung: có bao nhiêu triều đại phong kiến, mỗi triều có bao nhiêu vị vua, hiệu của các vị vua ấy, thời gian làm vua là bao lâu... Bạn đọc quan tâm có thể tải e-book này theo địa chỉ http://www.mediafire.com/?nz04wvjv0nv

Hay tải tại đây http://echip.com.vn/echiproot/Softwares/2008/Lich+su+VN+qua+cac+thoi+dai+phong+kien.rar

(Nguon: Bao echip)
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

nguyen dinh thuan

01/07/2012 - 20:55

link die het roi

. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm