Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
linhhh Trả lời cuối cùng: 11/05/2009

Cách thay đổi địa chỉ trang chủ trong "Internet Option" ?

rtỵky 11/05/2009 - 11:05

Theo mình biết thì muốn thay đổi địa chỉ trang chủ thì vào Tools->Internet Option->General->Homepag e. Nhưng chỗ Address đã bị ẩn, không thể nào nhập được. Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Cám ơn nhiều!
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
5721
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

thuy linh

11/05/2009 - 11:06
Máy bạn đã bị Spyware chiếm quyền điều khiển trang chủ .
Bạn sử dụng các phần mềm như Adware SE Pro, Hijackthis... để quét Spyware trên máy tính và phát hiện có trang Web lạ chiếm quyền điều khiển trang chủ (Home Page) trong trình duyệt Internet Explorer.

Vậy làm thế nào để không cho chúng chiếm quyền điều khiển trang chủ của bạn? Thủ thuật sau sẽ giúp bạn khóa không cho phép thay đổi trang chủ của Internet Explorer mà không cần vào Registry chỉnh sửa.

Mở trình soạn thảo Note Pad và gõ vào đoạn mã này vào.

CODE
Option Explicit
Dim WSHShell, RegKey, ValueA, Result
On Error Resume Next
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
RegKey = "HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoli ciesMicrosoft Int ernet ExplorerControl Panel"
ValueA = WSHShell.RegRead (regkey & "HomePage")
If ValueA = 0 Then 'Change Homepage is Enabled.
Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Enabled]." & _
vbNewLine & "Would you like to Disable?" & _
vbNewLine & "Will lock and Gray it out." & _
vbNewLine & "May need to Log-off for effect.", 36)
If Result = 6 Then 'clicked yes
WSHShell.RegWrite regkey & "HomePage", 1
End If
Else 'Change Homepage is Disabled
Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Disabled]." & _
vbNewLine & "Would you like to Enable?", 36)
If Result = 6 Then 'clicked yes
WshShell.RegDelete "HKCUSoftwarePoliciesMicrosoft Internet ExplorerControl PanelHomePage"
End If
End If

Lưu lại và đặt tên là DisableHomePage.vbs. Sau đó chạy tập tin này và chọn Yes. Logoff để thay đổi có hiệu lực.
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm