Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
cntt_k3c Trả lời cuối cùng: 27/07/2009
Thành viên tích cực nhất

Bitty Ngọc

2 lượt cảm ơn

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn

Quách Hiếu

1 lượt cảm ơn

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Hỏi cách chia mạng con?

   Le Mai Huong 27/07/2009 - 17:07

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   5433
   Trả lời (1)
   Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

   Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   Nguyen Thi Nhung

   27/07/2009 - 17:12
   Phương pháp phân chia địa chỉ mạng con
   Trước khi nghiên cứu phần này chúng ta cần phải hiểu qua một số khái niệm liên quan tới việc phân địa chỉ các mạng con.
   1/ - Default Mask: (Giá trị trần địa chỉ mạng) được định nghĩa trước cho từng lớp địa chỉ A,B,C. Thực chất là giá trị thập phân cao nhất (khi tất cả 8 bit đều bằng 1) trong các Octet dành cho địa chỉ mạng - Net ID.
   Default Mask:
   Lớp A 255.0.0.0
   Lớp B 255.255.0.0
   Lớp C 255.255.255.0
   2/ - Subnet Mask: ( giá trị trần của từng mạng con)
   Subnet Mask là kết hợp của Default Mask với giá trị thập phân cao nhất của các bit lấy từ các Octet của địa chỉ máy chủ sang phần địa chỉ mạng để tạo địa chỉ mạng con.
   Subnet Mask bao giờ cũng đi kèm với địa chỉ mạng tiêu chuẩn để cho người đọc biết địa chỉ mạng tiêu chuẩn này dùng cả cho 254 máy chủ hay chia ra thành các mạng con. Mặt khác nó còn giúp Router trong việc định tuyến cuộc gọi.
   Nguyên tắc chung:
   Lấy bớt một số bit của phần địa chỉ máy chủ để tạo địa chỉ mạng con.
   Lấy đi bao nhiêu bit phụ thuộc vào số mạng con cần thiết (Subnet mask) mà nhà khai thác mạng quyết định sẽ tạo ra.
   Vì địa chỉ lớp A và B đều đã hết, hơn nữa hiện tại mạng Internet của Tổng công ty do VDC quản lý đang được phân 8 địa chỉ mạng lớp C nên chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ phân chia địa chỉ mạng con ở lớp C.
   a/ Địa chỉ mạng con của địa chỉ lớp C
   Class c:
   Địa chỉ lớp C có 3 octet cho địa chỉ mạng và 1 octet cuối cho địa chỉ máy chủ vì vậy chỉ có 8 bit lý thuyết để tạo mạng con, thực tế nếu dùng 1 bit để mở mạng con và 7 bit cho địa chỉ máy chủ thì vẫn chỉ là một mạng và ngược lại 7 bit để cho mạng và 1 bit cho địa chỉ máy chủ thì một mạng chỉ được một máy, như vậy không logic, ít nhất phải dùng 2 bit để mở rộng địa chỉ và 2 bit cho địa chỉ máy chủ trên từng mạng. Do vậy trên thực tế chỉ dùng như bảng sau.
   Default Mask của lớp C : 255.255.255.0
   Địa chỉ
   máy chủ
   <-------->
   255.255.255.1 1 0 0 0 0 0 0 ; 192 ( 2 bit đ/ chỉ mạng con 6 bit đ/chỉ máy chủ)
   255.255.255.1 1 1 0 0 0 0 0 ; 224 ( 3 bit đ/chỉ mạng con 5 bit đ/chỉ máy chủ)
   255.255.255.1 1 1 1 0 0 0 0 ; 240 ( 4 bit đ/chỉ mạng con 4 bit đ/chỉ máy chủ)
   255.255.255.1 1 1 1 1 0 0 0 ; 248 ( 5 bit đ/chỉ mạng con 3 bit đ/chỉ máy chủ)
   255.255.255.1 1 1 1 1 1 0 0 ; 252 ( 6 bit đ/chỉ mạng con 2 bit đ/chỉ máy chủ)
   <---------------> <--------->
   Default Mask Địa chỉ
   mạng con
   Trường Subnetmask Số lượng Số máy chủ trên
   hợp mạng con từng mạng
   1 255.255.255.192 2 62
   2 255.255.255.224 6 30
   3 255.255.255.240 14 14
   4 255.255.255.248 30 6
   5 255.255.255.252 62 2

   Bảng 1: Khả năng chia mạng con của địa chỉ Lớp C
   Như vậy một địa chỉ mạng ở lớp C chỉ có 5 trường hợp lựa chọn trên (Hay 5 Subnet Mask khác nhau), tuỳ từng trường hợp cụ thể để quyết định số mạng con.
   1/ Trường hợp 1 - Hai mạng con
   Subnet Mask 255.255.255.192.
   Từ một địa chỉ tiêu chuẩn tạo được địa chỉ cho hai mạng con, mỗi một mạng có 62 máy chủ.
   Sử dụng hai bit (bit 7 và 6) của phần địa chỉ máy chủ để tạo mạng con. Như vậy còn lại 6 bit để phân cho máy chủ.
   a/ Tính địa chỉ mạng
   Octet 4
   Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
   xxx.xxx.xxx. 0 0 0 0 0 0 0 0 = xxx.xxx.xxx.0
   xxx.xxx.xxx. 0 1 0 0 0 0 0 0 = xxx.xxx.xxx.64
   xxx.xxx.xxx. 1 0 0 0 0 0 0 0 = xxx.xxx.xxx.128
   xxx.xxx.xxx. 1 1 0 0 0 0 0 0 = xxx.xxx.xxx.192
   Ghi chú: xxx.xxx.xxx là địa chỉ mạng tiêu chuẩn của lớp C.
   Địa chỉ của mạng là giá trị của bit 7 và 6 lần lượt bằng 0 và 1. Trong trường hợp chia địa chỉ mạng con không bao giờ được dùng địa chỉ khi các bit đều bằng 0 hay bằng 1. Do vậy trường hợp 2 mạng con nói trên, địa chỉ mạng con sẽ là:
   Mạng con 1: Địa chỉ mạng xxx.xxx.xxx.64
   Mạng con 2: Địa chỉ mạng xxx.xxx.xxx.128
   b/ Tính địa chỉ cho máy chủ cho mạng con 1
   Chúng ta chỉ còn 6 bit cho địa chỉ máy chủ trên từng mạng.
   Octet 4
   Bit 7 6
   5 4 3 2 1 0
   xxx.xxx.xxx. 0 1
   0 0 0 0 0 0
   = xxx.xxx.xxx.64 Địa chỉ mạng
   xxx.xxx.xxx. 0 1
   0 0 0 0 0 1
   = xxx.xxx.xxx.65
   xxx.xxx.xxx. 0 1
   0 0 0 0 1 0
   = xxx.xxx.xxx.66
   . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . .

   xxx.xxx.xxx. 0 1
   1 1 1 1 1 0
   = xxx.xxx.xxx.126
   xxx.xxx.xxx. 0 1
   1 1 1 1 1 1
   =xxx.xxx.xxx.127 Không phân
   Địa chỉ mạng con 1
   Mỗi mạng còn lại 62 địa chỉ cho máy chủ.

   Mạng 1: Từ xxx.xxx.xxx. 065 đến xxx.xxx.xxx.126
   c/ Tính địa chỉ cho máy chủ cho mạng con 2
   Tương tự như cách tính trên ta có
   Octet 4
   Bit 7 6
   5 4 3 2 1 0
   xxx.xxx.xxx. 1 0
   0 0 0 0 0 0
   = xxx.xxx.xxx.128 Địa chỉ mạng
   xxx.xxx.xxx. 1 0
   0 0 0 0 0 1
   = xxx.xxx.xxx.129
   xxx.xxx.xxx. 1 0
   0 0 0 0 1 0
   = xxx.xxx.xxx.130
   . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . ..
   . . . . . . . . . . . . .

   xxx.xxx.xxx. 1 0

   1 1 1 1 1 0

   = xxx.xxx.xxx.190

   xxx.xxx.xxx. 1 0

   1 1 1 1 1 1

   = xxx.xxx.xxx.191 Không phân

   Địa chỉ mạng con 2

   Mạng 2: Địa chỉ máy chủ trên mạng 2.

   Từ xxx.xxx.xxx.129 đến xxx.xxx.xxx.190.

   Tổng quát lại:

   Subnet ID


   Hosts
   0 1-62

   64
   65-126

   128
   129-190
   192 193-254

   a/ Mạng con thứ nhất

   * / Địa chỉ mạng con: xxx.xxx.xxx.064

   * / Địa chỉ các máy chủ trên mạng con này từ.

   xxx.xxx.xxx. 065

   xxx.xxx.xxx. 066

   xxx.xxx.xxx. 067

   ..............

   đến xxx.xxx.xxx. 126

   b/ Mạng con thứ 2

   */ Địa chỉ mạng con: xxx.xxx.xxx. 128

   */ Địa chỉ các máy chủ trên mạng con này từ.

   xxx.xxx.xxx. 129

   xxx.xxx.xxx. 130

   .............

   đến xxx.xxx.xxx. 190

   Địa chỉ máy chủ từ 1 đến 62 và từ 193 đến 254 và 127 ; 191 bị mất, nghĩa là mất 130 địa chỉ.
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm