Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Tôi có một văn bản trong Word , phần ngày tháng theo kiểu MMMM DD, YYYY tôi muốn chuyển thành dạng DD MMMM YYYY như thế nào??

Cau be vui tinh 11/02/2008 - 09:37

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
8215
Trả lời (3)
Bình luận bằng Facebook (3) | Bình luận bằng ID Vatgia (3)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

satthubongdem

11/02/2008 - 09:39
Để chuyển dạng ngày tháng từ kiểu MMMM DD, YYYY thành DD MMMM YYYY chúng ta cần tạo và chạy Macro với nội dung như sau :
Trích dẫn:
Sub ChangeDateFormatWithReplaceCommand()
Dim myMonth(1 To 12) As String
myMonth(1) = "January"
myMonth(2) = "February"
myMonth(3) = "March"
myMonth(4) = "April"
myMonth(5) = "May"
myMonth(6) = "June"
myMonth(7) = "July"
myMonth(8) = "August"
myMonth(9) = "September"
myMonth(10) = "October"
myMonth(11) = "November"
myMonth(12) = "December"
For i = 1 To 12
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "(" & myMonth(i) & ")" & " ([0-9]{1,2}),"
.Replacement.Text = "\2 \1"
.Forward = True
.Wrap = wdFindAsk
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = True
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next i
End Sub
Đọc thêm
Mời bạn ghé thăm : ..::VnPrice::..
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

bao huy

12/12/2012 - 13:56

bạn bôi đen rồi vào Insert => date time

tinh chỉnh cho phù hợp với ý bạn

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

hao

11/12/2012 - 09:00

Định dạng trên toàn hệ thông luôn nhé. Bạn vào Start -> Control Panel -> Region and Language -> Cútomize Format -> Date để chỉnh theo định dạng mà bạn cần chỉnh -> apply
Nó sẽ điều chỉnh toàn bộ ngày tháng trong hệ thông máy tính của bạn cũng như trong toàn bộ các file world luôn.
Thân

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm