Tôi lấy một cái máy cũ.Khi mở ngon lành,chạy được một lúc lại tự động khởi động lại.Tôi nghĩ là do điện yếu nhưng khi dùng biến thế nó vẫn vậy.Xin hỏi là do bị gì vậy.???