Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
pipo Trả lời cuối cùng: 22/09/2008
Thành viên tích cực nhất

Pham Thi Hai Trang

4 lượt cảm ơn

Vũ Thị Lương

3 lượt cảm ơn

Dang Anhs

2 lượt cảm ơn

Nguyen Van Cuong

1 lượt cảm ơn

Nguyê n Thi Nga

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Trong C#, làm sao để chuyển từ 1 chuỗi sang 1 mảng ký tự?

   le anh tu 22/09/2008 - 11:40

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   6533
   Trả lời (1)
   Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

   Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   PhanHungSon

   22/09/2008 - 11:41
   Trong chương trình viết bằng ngôn ngữ C#, để miêu tả các chuỗi văn bản, ta thường dùng biến thuộc kiểu string hay String. string hay String là các class đối tượng có sẵn trong môi trường .Net được dùng để quản lý chuỗi văn bản. Để chuyển chuỗi sang 1 mảng ký tự, bạn có thể gọi tác vụ ToCharArray() của biến string hay String. Thí dụ sau là đoạn code C# demo việc chuyển chuỗi sang mảng các ký tự:

   //khai báo các biến cần dùng
   int i;
   char[] buf;
   char ch;
   String sbuf = "Nguyễn Văn Hiệp";
   //hoặc: string sbuf = "Nguyễn Văn Hiệp";
   //chuyển chuỗi thành mảng ký tự
   buf = sbuf.ToCharArray();
   //duyệt từng ký tự trong mảng
   for (i = 0; i < sbuf.Length; i++) {
   ch = buf; //đọc ký tự thứ i và gán vào biến ch
   }
   Nếu chỉ cần truy xuất đọc từng ký tự trong chuỗi, ta không nhất thiết phải chuyển chuỗi sang mảng ký tự mà có thể dùng cú pháp đơn giản như sau:
   ch = sbuf; //đọc ký tự thứ i trong chuỗi và gán vào biến ch
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm