Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
hamy_89 Trả lời cuối cùng: 22/09/2008
Thành viên tích cực nhất

Bitty Ngọc

2 lượt cảm ơn

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn

Quách Hiếu

1 lượt cảm ơn

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Xin hỏi cách thiết kế form trong Access để khi nhấn nút lệnh sẽ mở được file Excel hay Word?

   nguyen thi ngoc 22/09/2008 - 15:00

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   14688
   Trả lời (1)
   Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

   Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   Nguyen Ha My

   22/09/2008 - 15:02
   Bạn có thể dùng phần tử “Command Button” trong cửa sổ Toolbox để tạo nút lệnh. Ngay sau khi bạn vẽ nút lệnh vào form xong, cửa sổ “Command Button Wizard” sẽ hiển thị lên, bạn chọn mục “Miscellaneous” trong danh sách “Categories” rồi nhấn nút Cancel để hoàn thành việc tạo nút lệnh. Sau đó, bạn nhấn phải chuột trên nút lệnh vừa vẽ để hiển thị menu pop-up kèm theo; bạn chọn mục “Build Events”, chọn mục “Code Builder” rồi nhấn button OK để hoàn thành việc tạo thủ tục xử lý sự kiện Click chuột trên nút lệnh tương ứng. Bạn có thể viết code VBA vào thân của thủ tục này để giải quyết chức năng mà bạn muốn.

   Để mở file Word, cách tốt nhất là kích hoạt ứng dụng Word rồi nhờ nó mở file Word để người dùng xem/hiệu chỉnh nội dung. Tương tự, để mở file Excel, cách tốt nhất là kích hoạt ứng dụng Excel rồi nhờ nó mở file Excel để người dùng xem/hiệu chỉnh nội dung. Để kích hoạt ứng dụng và yêu cầu nó mở file dữ liệu kèm theo, bạn có thể gọi hàm API Windows tên là WinExec(). Sau đây là đoạn code VBA mẫu miêu tả thủ tục xử lý nút lệnh, nó kích hoạt Word (Excel) và yêu cầu ứng dụng này mở file dữ liệu kèm theo:

   ‘khai báo hàm API cần gọi
   Private Declare Function WinExec Lib “kernel32” (ByVal lpCmdLine As String, ByVal nCmdShow As Long) As Long
   ‘định nghĩa hằng cần dùng
   Const SW_SHOWNORMAL = 1

   ‘thủ tục đáp ứng Click chuột trên button chạy Word
   Private Sub btnWord_Click()
   WinExec “””c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\winword.exe”” c:\YourData\yourfile.doc”, SW_SHOWNORMAL
   End Sub
   ‘thù tục đáp ứng Click chuột trên button chạy Excel
   Private Sub btnExcel_Click()
   WinExec “””c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\excel.exe”” c:\YourData\yourfile.xls”, SW_SHOWNORMAL
   End Sub

   Lưu ý chuỗi miêu tả đường dẫn của file khả thi cần chạy được đặt trong cặp nháy kép nếu đường dẫn có chứa các ký tự trống. Khi ứng dụng đã được kích hoạt, nó sẽ chạy song song và độc lập với ứng dụng kích hoạt nó.
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm