Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
tamvn Trả lời cuối cùng: 20/08/2008
Thành viên tích cực nhất

Bitty Ngọc

2 lượt cảm ơn

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn

Quách Hiếu

1 lượt cảm ơn

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn

Từ khóa liên quan
thiết kế website

Phân quyền admin và user?

Nguyen Ha My 20/08/2008 - 14:54

Mình đang tập làm web Cho mình hỏi làm sao khi đăng nhập quyền Ad thì ta đc toàn quyền còn uer thì chỉ đc phép xem?? Bạn nào có code trang login & registry thì cho mình nhé! Mình cảm ơn nhiều!
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
2974
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

le thi tam

20/08/2008 - 14:55
định như sau: user.quyen== 1 thì đó là Admin, user.quyen == 0 thì đó là user
2) Bây giờ ở trong trang đăng nhập:(bạn cần select cả user.quyen của người ta đó là 1 hay 0 để xác định đó là admin hay user) Khi đăng nhập thành công thì bạn cần tạo ra một session và gán giá trị cho nó bằng chính cái user.quyen
Quy định thế này: Bạn xác định nếu người đăng nhập là Admin (Dựa vào user.quyen) thì gán session với giá trị là: 1 Ví dụ: session("DangNhap") = 1
Bạn xác định nếu người đăng nhập là User (Dựa vào user.quyen) thì gán session với giá trị là 0 Ví dụ: session("DangNhap") = 0
3) Chỉ còn lại vấn đề phân quyền: Trong trang cần phân quyền bạn xác định người đăng nhập vào là Admin hay user bằng cách dựa vào biến session("DangNhap"). Xét nếu nó có giá trị là 1 thì đó là Admin và ngược lại.
- Phía Web khi xác định Admin hay User xong bạn có thể tùy chỉnh nội dung cho phù hợp với quyền của họ. Ví dụ thế này: Nếu là Admin thì cho hiển thị menu: Xóa. Nếu là user thì bỏ menu Xóa đi (gần đúng với yêu cầu của bạn)
Ví dụ code thế này: if session("DangNhap")==1 respose ("Xóa") end if
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm