Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
Từ khóa liên quan
Samsung

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO DÒNG MÁY SAMSUNG

Chocolate nóng 26/12/2008 - 13:36

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
91364
Trả lời (3)
Bình luận bằng Facebook (3) | Bình luận bằng ID Vatgia (3)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Chocolate nóng

26/12/2008 - 13:53
Nhóm 1: A610, C100, C130, C160, C170, C200, C230, C250, C260, C300, D410, E310, E415, E600, E715, E710, M600, P510, X120, X140, X160, X200, X210, X300, X400, X430, X458, X480, X510, X520, X530, X610, S200, S300, V200, V208, X168

Tiếng Anh

Vào Menu/ Fun box/ Wap Browser/ Setting: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

· Profile name: VM

· Home URL: http://tgm.wap.in

· Security: chọn non-secure

· Bearer: chọn GPRS

· IP address: 192.168.233.10

· User name: để trống

· Password: để trống

· APN: v-wap

Sau đó bấm Save (góc trái màn hình), trong phần Setting sẽ có cấu hình VM được đánh dấu chọn. Hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/Funbox/ Wap browser/ Homepage.

Tiếng Việt

Vào Menu/ Giải trí/ Trình duyệt Wap/ Cài đặt: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

· Tên cấu hình: VM

· Trang chủ: http://tgm.wap.in

· Bảo mật : chọn Không an toàn

· Kênh: chọn GPRS

· Địa chỉ IP: 192.168.233.10

· Tên người dùng: để trống

· Mật mã: để trống

· APN: v-wap

Sau đó bấm Lưu (góc trái màn hình), trong phần Cài đặt sẽ có cấu hình VM được đánh dấu chọn. Hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Giải trí/ Trình duyệt Wap/ Trang chủ.


Nhóm 2: D820, E100, E330, E338, E630, E700, E800, E810, X100, X260, X460, X540, X600, X640, S500, E638 (Chú ý : E638 KH vào mục trò chơi, vì không có chữ Fun box)


Tiếng Anh

Vào Menu/ Fun box/ WWW Service/ Proxy Setting: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

· Proxy name: VM

· GSM setting: ko nhập

· GPRS setting: bấm phím OK để sửa

- Gateway:

IP address: 192.168.233.10

IP port: 9201 (Riêng SS X540, Cổng IP: 8080)

- APN: v-wap

- Login ID: để trống

- Password: để trống

Sau đó chọn Save (góc trái màn hình)

· Home URL: http://tgm.wap.in

· Bearer: chọn GPRS only

Chọn Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục WWW Service chọn Current proxy (dưới mục Proxy settings) di chuyển xuống đến cấu hình VM, bấm Select (góc trái màn hình). Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Fun box/ WWW Service/ Homepage.

Tiếng Việt

Vào Menu/ Giải trí/ Dịch vụ Wap/ Cài đặt Proxy: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

· Tên Proxy: VM

· Cài đặt GSM: ko nhập

· Cài đặt GPRS: bấm phím OK để sửa

- Cổng:

Địa chỉ IP: 192.168.233.10

Cổng IP: 9201 (Riêng SS X540, Cổng IP: 8080)

- APN: v-wap

- Tên truy cập: để trống

- Mật mã: để trống

Sau đó chọn Save (góc trái màn hình)

· Trang chủ: http://tgm.wap.in

· Kênh: chọn Chỉ dùng GPRS

Chọn Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Dịch vụ Wap chọn Proxy hiện thời (dưới mục Cài đặt Proxy) di chuyển xuống đến cấu hình VM vừa tạo, bấm Chọn (góc trái màn hình). Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Giải trí/ Dịch vụ Wap/ Trang chủ.

Nhóm 3: D500, D510, D600, D900, D908, E250, E350, E360, E370, E640, E690, E760, E890, M610[U1] , X650, X670, X700, P730

Chú ý: Riêng máy M610 sẽ nhận cấu hình tự đồng của D500. Tức là nếu muốn nhận cấu hình tự động sẽ là:

soạn GPRS D500 gửi 191

Hệ thống trả tin nhắn về lưu KH lưu lại tin này, Tắt máy khởi động lại để hoàn tắt cài đặt


Tiếng Anh

Vào Browser/ Profile settings: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

· Profile name: VM

· Home URL: http://tgm.wap.in

· Bearer: chọn GPRS only

· Proxy: chọn Disable

· GPRS setting: bấm phím OK để sửa:

Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn mục

APN: v-internet

Login ID: để trống

Password: để trống

Sau đó chọn Save (góc trái màn hình).

· GSM setting: bỏ qua

Bấm Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Browser/ Current proxy (dưới mục Profile settings) di chuyển xuống đến cấu hình VM, bấm Select (góc trái màn hình). Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Browser/ Homepage.

Tiếng Anh

Vào Trình duyệt/ Cài đặt cấu hình: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

· Tên cấu hình: VM

· Trang chủ: http://tgm.wap.in

· Kênh: chọn chỉ dùng GPRS

· Proxy: chọn Tắt

· Cài đặt GPRS: bấm phím OK để sửa:

Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn mục

APN: v-internet

Tên truy cập: để trống

Mật mã: để trống

Sau đó chọn Lưu (góc trái màn hình).

· Cài đặt GSM : bỏ qua

Chọn Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Trình duyệt/ Cấu hình hiện tại (dưới mục Cài đặt cấu hình) di chuyển xuống đến cấu hình VM vừa tạo, bấm Chọn (góc trái màn hình). Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Trình duyệt/ Trang chủ.

Nhóm 4: D520, D830, E570, E770, E870, X820, X660, X680, E300


Vào Browser ( Trình duyệt)/ Browser settings (Cài đặt trình duyệt) / Option (Tùy chọn)/ Add new ( Thêm mới):

· Profile name (Tên cấu hình ) : VM

· Home URL( Trang chủ): http://tgm.wap.in

· Proxy : bỏ trống ( không tích vào ô vuông)

· Bearer( Kênh) : chọn GPRS

· Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

· Advance setting( cài đặt nâng cao):

APN: v-internet

Login ID: để trống

Password: để trống

Sau đó chọn Save ( Lưu) (góc trái màn hình).

Bấm Save ( Lưu) (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo.

Chọn VM >> chọn Active ( Mở/ Bật). Thấy có dấu chọn bên cạnh VM là được

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Browser (Trình duyệt) / Homepage ( Trang chủ ) . Hoặc bấm vào phím có chữ OK/i

Nhóm 5: X490, E840


Vào Setting (cài đặt) / Internet/ Profile setting (cài đặt cấu hình)

Profile name (tên cấu hình): VM

Home URL( Trang chủ): http://tgm.wap.in

Bearer (sóng mang): GPRS only

Proxy use: Disable ( tắt/ không))

GPRS Setting (cài đặt GPRS):

§ APN: v-internet

§ ID (tên truy cập): bỏ trống

§ Password (mật mã): bỏ trống

Bấm Back (trở về) 2 lần, chọn Current profile (Cấu hình hiện tại - ngay dưới Proflie Setting), di chuyển đến VM à ok

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Browser (trình duyệt)/ Homepage (trang chủ). Hoặc bấm vào phím có chữ OK/i

Nhóm 6: E720


1.Vào Browser/ Wap Profile: Chọn 1 cấu hình bất kỳ. Vào Options:

2. Chọn Edit profile

· Profile name (Tên cấu hình ) : VM

· Home URL( Trang chủ): http://tgm.wap.in

· Proxy : bỏ trống ( không tích vào ô vuông)

· Bearer( Kênh) : chọn GPRS

· Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

· Advance setting (Cài đặt nâng cao):

APN: v-internet

Login ID: để trống

Password: để trống

Sau đó chọn Save (Lưu) (góc trái màn hình).

1. Chọn Active để kích hoạt cấu hình đó.

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Browser (trình duyệt)/ Homepage (trang chủ). Hoặc bấm vào phím có chữ OK/i

Nhóm 7: Samsung V205

Tiếng Việt

Bấm lệnh * # 8 7 9 2 7 # : sẽ thấy xuất hiện màn hình Setting:

Chọn Profile1

1. Profile name: VM (Tắt T9 :bằng phím trên cùng bên phải)

2. Hompage URL: http://tgm.wap.in

3. Security: Non-secure

4. IP address: 192.168.233.010 (dấu "." bấm phím #)

5. Bearer: GPRS

6. User name: để trống

7. Password: để trống

8. APN: v-wap

Bấm Lưu rồi quay về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:

- Bấm Menu / Fun box / T-Zone

Tiếng Anh

Bấm lệnh * # 8 7 9 2 7 # : sẽ thấy xuất hiện màn hình Cài đặt

Chọn Cấu hình 1

1. Tên profile: VM (Tắt T9 : phím trên cùng bên phải)

2. Trang chủ: http://tgm.wap.in

3. Bảo mật : Không bảo mật

4. Ðịa chỉ IP : 192.168.233.010 (dấu "." bấm phím #)

5. Kênh: GPRS

6. Tên truy cập: để trống

7. Mật mã : để trống

8. APN: v-wap

Bấm Lưu rồi quay về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:

Menu / Hộp giải trí / T-Zone

Nhóm 8: Samsung Z510

Browser / Browser setting / chon 1 cau hinh bat ki / Add new connection:

* Set name: VM
* Access name: v-internet
* Auth type: normal
* User ID: bỏ qua
* Pass: bỏ qua
* Protocol: chon HTTP
* Home URL: http://tgm.wap.in
* Gateway address: 0.0.0.0
* Secure: off
* Linger time: 180

Bấm Save, option, save

Thấy VM có dấu tích là được

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:

Menu / Browser / Home

Nhóm 9: Samsung Z400

Menu / setting /connectivity/ conection / nhấn option / chọn new

1.Set name: VT

2.Access name: v-internet

3.Authentication: Normal

4.Username:

5.Passwords:

6.Protocol: http

Proxy IP: 0.0.0.0

Port: 8080

7.Home URL: http://tgm.wap.in

8.Advance setting: không tích

Chọn Save.

Menu /setting/ application setting / VOD / chọn VT

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại

Truy cập: Menu / Web / máy hỏi chọn Yes

Nhóm 10: Samsung Z360

Menu / O2 / Browser setting / nhấn Option / New:

Set Name: VM

Access Name: v-internet

Authentication: Normal

Protocol: chọn http

Home URL: http://tgm.wap.in

Gateway address: 0.0.0.0

Secure Connection: off

Liger time: 300

Advanced setting: bỏ dấu tích

Chọn Save

Từ VM Bấm Option chọn Select (thấy VT có dấu tròn đen bên trái là được)

Truy cập: Menu / O2 / Home

Nhóm 11: Samsung S400i

Vào Setting\ I-mode Setting\ chọn một Profile trống:

1. Profile name: Vm

2. Proxyport: 8080

3. Proxyhost: 192.168.233.10

4. Home URL: http://tgm.wap.in

5. Mail URL:

6. MMS URL:

7. APN: v-wap

8. User ID:

9. User password:

Cuối cùng chọn: Save.

Lưu ý: một số máy sẽ y/c nhập mã pin: có thể nhập 8 số 0, nếu không đúng có thể ktra mã pin bằng cách: *2767#, hoặc *2878#

Truy cập: I-mode / Home

Nhóm 12: Samsung U600, J600, D800

Browser / Browser setting / option/ Add new connection:

* Profile name: VM
* Home URL: http://tgm.wap.in
* Proxy: bỏ tích
* Bỏ qua các mục còn lại chọn đến
* Bearer: GPRS
* Advanced settings:

APN: v-internet

Bấm Save

Bấm Option >> Save

Từ VM bấm Option >> Activate

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách: Menu / Browser / Home

Nhóm 12: Samsung U600.J600,D800

Trình Duyệt / Cài đặt Trình duyệt / Lựa chọn/ Thêm kết nối:

* Tên Cấu hình: VM
* Trang chủ: http://tgm.wap.in
* Proxy: bỏ tích
* Bỏ qua các mục còn lại chọn đến
* Kênh: GPRS
* Cài đặt nâng cao:

APN: v-internet

Bấm lưu

Bấm Lựa chọn >> lưu

Từ VM bấm Lựa chọn >> Bật

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách: Menu / Trình duyệt / Trang chủ

Nhóm 13: Sam sung I300

1. Từ Menu chính chọn the Start

2. Chọn Settings → More → Data Connections.

3. Bấm Menu rồi chọn Edit Connections → GPRS Connections.

4. Bấm Menu chọn Add.

Nhập các thông tin sau:

• Description: VM.

• Connects to: internet

• Access point: v-internet

• User name: bỏ trống

• Password: bỏ trống

• Primary DNS: bỏ qua

• Secondary DNS: bỏ qua

• IP address: bỏ qua

Bấm Save để lưu lại cấu hình vừa cài đặt

Chọn VM bấm Done

Hoàn thành việc cài đặt hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập

Nhóm 14: SAMSUNG I600

May I600 cho phep duyet web rat tot

1. Chon Start

2. Settings → More... → Connections

→ GPRS Authentication: Chon PAP >> Done

àGPRS3. Bam Menu >> Add.

• Description: VM

• Connects to: Internet

• Access point: v-internet

• User name: bo qua

• Password: bo qua

Bo qua cac muc con lai chon Done

Hoan thanh viec cai dat >> huong dan khach hang tat nguon bat lai roi truy cap bang cach:

Internet >> Menu >> Address: nhap trang Web

Nhóm 15: D500 China Mobile (Samsung)


More/ conectivity/ Datacomm/ Chọn 1 cấu hình bất kỳ:

1. Profile name: V

2. APN: v-wap

3. User name:

4. Pass words:

Nhấn Back ra Menu và di chuyển đến Internet

chọn Network Setting/ Data GPRS:

chọn mục 2. Edit active setting

1. Profile name: VM

2. Hompage: http://tgm.wap.in

3. IP address: 192.168.233.10

4. IP Port: 9201

5. User name:

6. Pass words:

7. Data account: Chọn GPRS Account/ chọn V

Nhấn Back chọn 1. Active network setting.

Nhấn Back về mà hình chính.

Truy cập: chọn Internet/ Homepage

Nhóm 16: Samsung F200


Menu / Cài đặt (Setting) / Cài đặt kết nối (Connection setting) / nhấn Lựa chọn (Options) / chọn Thêm mới (Add new):

1.Profile name (Tên cấu hình): VT

2.Home URL (Trang chủ): http://tgm.wap.in

3.Proxy : bỏ trống (không tích vào ô vuông)

4.Bearer (Kênh) : chọn GPRS

Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

5.Advance setting (cài đặt nâng cao):APN: v-internet

Sau đó chọn Save 2 lần để lưu cấu hình vừa tạo.

Quay ra màn hình chính:

Menu / Trình duyệt (Browser) / Cài đặt trình duyệt (Browser setting) / Hồ sơ trình duyệt (Browser profile): Chọn VT chọn Bật.
Đọc thêm
1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

ngoc thinh

07/05/2013 - 14:33

Chị ơi cho em hỏi con sam sung sch-w780 vao mạng như thế nào chị nhỉ?

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Yasuo Thánh Chém

22/06/2016 - 15:51
máy gt-c3303i thì sao
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm