Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Giải Tỏa Đền Bù

nguyen dinh Tuan 12/02/2009 - 15:14

mình mua nhà đất làm thủ tục sang tên năm 2007 khi bị giải tỏa có được đền bù không? mình muốn biết các tỉnh lẻ áp dụng luật giải tỏa đền bù có giống ở các thành phố lớn không? hiện nhà mình bị giải tỏa 20m2 nhưng không được đền bù mình thấy bức xúc quá mong mọi người biết giải thích về luật này dùm mình. chân thành cảm ơn!
xin trả lời vào email tuan_nguyen1027@yahoo.com
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
7.954
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

BT

12/02/2009 - 16:05
Theo quy định của Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người sử dụng đất sẽ được đền bù thiệt hại về đất, đền bù thiệt hại về tài sản, được hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước và nhận đất tái định cư (trong trường hợp thu hồi đất ở).
Theo khoản 2 điều 2 Bản quy định thực hiện Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND thành phố Hà nội có định nghiã về đất nông nghiệp như sau: “Đất nông nghiệp là đất được xác định chủ yếu để sử dụng vào sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản hoặc nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp”.
Liên quan đến việc đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND thành phố Hà nội có quy định về các khoản đền bù và hỗ trợ đối với người sử dụng đất như sau:
- Đền bù thiệt hại về đất nông nghiệp.
- Đền bù thiệt hại về tài sản trong đó có đền bù thiệt hại về hoa màu, vật nuôi.
- Hỗ trợ đào tạo chuyển nghề cho những lao động nông nghiệp phải chuyển làm nghề khác do bị thu hồi đất.
- Hỗ trợ đối với người sử dụng đất không thuộc các trường hợp đền bù nêu trên.
- Hỗ trợ đối với các gia đình thuộc diện chính sách bị thu hồi đất.
Theo khoản 1 điều 1 quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND thành phố Hà Nội quy định về việc điều chỉnh bổ sung một số điều của quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND thành phố quy định về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất thì “Giá bồi thường thiệt hại đất nông nghiệp, lâm nghiệp khi Nhà nước thu hồi, bằng giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp hạng 1, nhân với hệ số (K) quy định dưới đây, trừ đi phần chênh lệch giữa giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp hạng 1 và giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp bị thu hồi theo hạng.
Giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp theo hạng được xác định trên cơ sở khung giá quy định tại quyết định 33/1998/QĐ-UB ngày 10/9/1998 của UBND thành phố.
Hệ số (K) làm căn cứ xác định giá bồi thường thiệt hại tại các xã thuộc huyện ngoại thành quy định như sau:
- Đất nông nghiệp tại các xã ven đô thuộc các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm: K=2,7
- Đất nông nghiệp tại các xã loại 1 thuộc các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm: K=2,6
- Đất nông nghiệp tại các xã loại 2 thuộc các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm và xã loại 1 của huyện Đông Anh: K=2,5...”
Căn cứ khung giá đất quy định tại điều 1 quyết định 33/1998/QĐ-UB ngày 10/9/1998 của UBND thành phố thì giá đất nông nghiệp hạng 1 để trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 19.300 đồng/m2.
Từ những quy định trên thì giá bồi thường đối với đất nông nghiệp hạng 1 trả cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng được tính theo công thức như sau:
1. Đền bù đối với đất

GBTTH = GĐ x HK x STH

Trong đó : - GBTTH : Giá bồi thường thiệt hại cho mỗi m2 đất bị thu hồi
- GĐ : Giá đất theo khung giá đất do UBND thành phố quy định - HK : Hệ số (K)
- STH : Diện tích đất được bồi thường
Theo Công văn 404/GPMB-TC ngày 01/11/2004 của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm trả lời đơn thư kiến nghị về việc giải phóng mặt bằng dự án khu Ngoại giao đoàn thì Hội đồng giải phóng mặt bằng đã áp dụng hệ số (K) đối với đất bị thu hồi của gia đình chị là 2,7.
Như vậy giá bồi thường đối với đất của chị được tính như sau:
GBTTH = 19.300 x 2,7 x 360 = 18.759.600 đồng (1)
2. Đền bù đối với hoa màu, vật nuôi
Theo khoản 2 điều 1 quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND thành phố Hà Nội quy định hư sau: “Sở tài chính vật giá phối hợp với Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật cho cây trồng, vật nuôi để thông báo mức giá chuẩn bồi thường sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân hàng năm. Căn cứ thông báo mức giá chuẩn trên, UBND quận (huyện) quyết định đơn giá bồi thường trên một đơn vị diện tích (1m2, 1 sào, 1 ha) hoặc từng loại cây trồng vật nuôi cho từng dự án cụ thể”
Hiện tại, chúng tôi chưa nắm được rõ thông tin về vấn đề bồi thường thiệt hại đối với hoa màu, vật nuôi khi thu hồi đất đối theo quyết định của huyện Từ Liêm (2)
3. Hỗ trợ chi phí đào tạo , chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông nghiệp
Điểm a khoản 3 điều 1 quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND thành phố quy định như sau: “ Trong khi thành phố chưa lập được quỹ hỗ trợ tạo việc làm , Nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp trực tiếp cho lao động nông nghiệp, được xác định theo m2 đất nông nghiệp thực tế bị thu hồi, áp dụng chung một mức là 25.000 đồng/m2”
Số tiền hỗ trợ chuyển nghề đối với trường hợp của chị là : 25.000 đồng x 360 m2 = 9.000.000 đồng(3)
4. Hỗ trợ “đặc biệt”
Điểm b khoản 3 điều 1 quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND thành phố quy định chính sách hỗ trợ “đặc biệt” khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để đảm bảo ổn định đời sống cho người sản xuất như sau: “35.000 đồng/m2 đối với các xã thuộc huyện Từ Liêm, Thanh Trì”
Số tiền hỗ trợ “đặc biệt” đối với trường hợp của chị là : 35.000 đồng x 360 m2 = 12.600.000 đồng(4)
Như vậy, theo Công văn 404/GPMB-TC ngày 01/11/2004 của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm thì chị đã được hưởng các khoản theo các mục 1, 3 và 4 của Bản tư vấn này được tính như sau:
Số tiền được trả = (1) + (3) + (4) = 18.759.600 + 9.000.000 + 12.600.000 = 40.359.600 đồng
Tuy nhiên, theo thông tin chị cung cấp thì chị đã nhận 42.000.000 đồng từ Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Từ liêm. Do đó, chúng tôi xác định phần chênh lệch giữa cách tính của của chúng tôi với số tiền chị đã nhận trên thực tế là số tiền bồi thường về hoa màu cho chị.
Kính chào.
Văn phòng luật Hoàng Long
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm