Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Những câu đố hay về ngày 26/3?

Nguyễn Thị Duyên 13/03/2013 - 08:56

4 người đã cảm ơn câu hỏi này. Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
13244
Trả lời (3)
Bình luận bằng Facebook (3) | Bình luận bằng ID Vatgia (3)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Nguyễn Trâm Anh

13/03/2013 - 08:57
Bạn xem mấy câu hỏi này nha, cũng hay hay àcute_smiley29.gif
Câu 1: Ngay khi cho xuất bản tác phẩm (…) trong phần phụ lục nhan đề Gửi thanh niên Việt Nam Hồ Chủ tịch đã kêu gọi tha thiết: "Đông Dương đáng thương hại, Người sẽ nguy mất nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh"? Trong dấu (…) là tác phẩm nào?
a. Đường cách mệnh
b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Con rồng tre
d. Vừa đi đường vừa nói chuyện
Câu 2: Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng minh Hội được thành lập vào ngày tháng năm nào?
Câu 3: Nhóm Thanh niên cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Việt Nam Thanh niên đồng chí Hội ban đầu gồm có bao nhiêu người?
Câu 4: Cuối năm 1926 Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng minh Hội là bao nhiêu người?
Câu 5: Đoàn thanh niên dân chủ được thành lập trên cơ sở của tổ chức nào?
Câu 6: Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam thành lập vào ngày tháng năm nào?
Câu 7: Ngày 26/3 được quyết định chọn làm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?
a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, năm 1956.
b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, năm 1961.
c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, năm 1980.
d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V, năm 1987.
Câu 8:"... tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết". Đây là nội dung nhấn mạnh tại nghị quyết của của hội Trung Ương Đảng lần thứ mấy?
a. Lần thứ 2 cuối tháng 3 năm 1931 tại Sài Gòn
b. Lần thứ 2 tháng 3 năm 1930 tại Cao Bằng
c. Lần thứ 3 tháng 5 năm 1932 tại Sài Gòn
d. Lần thứ 3 cuối tháng 6 năm 1932 tại Bắc Giang
Câu 9: Tháng 6/1929, Chi bộ Đoàn đầu tiên trong nước được thành lập ở nhà máy xi măng Hải Phòng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ra đời tờ báo lấy tên là?
a.Tia lửa
b.Thanh niên cộng sản
c. Búa liềm
d. Xích sinh
Câu 10: Tập nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh được viết trong khoảng thời gian nào?
a. 7/1942 – 10/1943
b. 8/1941 – 9/1943
c. 8/1942 – 9/1943
d. 9/1942 – 7/1943Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Hồ Ngọc Minh Anh

19/03/2013 - 22:17

a

b

c

d

d

c

a

b

c

a

Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Hùng Nguyễn

10/03/2016 - 10:50
hay phet
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm