Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Công thức tính lạm phát và lạm phát cơ bản?

Dung141 28/11/2008 - 10:37

Cho xin 1 công thức tính cụ thể về lạm phát và lạm phát cơ bản?
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
13843
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Nguyen Thi Huyen Trang

28/11/2008 - 10:38
Cách tính lạm phát và lạm phát cơ bản: Theo thông thường, tỷ lệ lạm phát tháng hay quý có thể so sánh với các kỳ gốc khác nhau.

Chẳng hạn gọi: ct1.jpg

ct2.jpg : là tốc độ biến động giá hàng i so với kỳ so sánh k.
k : kỳ so sánh k
P i , t : giá hàng i kỳ t
P i, t - k: giá hàng i kỳ k

- Khi đó tỷ lệ lạm phát CPI sẽ là:

ct3.jpg
ct4.jpg : Lạm phát CPI

wi : Tỷ trọng hàng hoá i

Trong đó k thường nhận giá trị 1, 3, 12… Tỷ lệ lạm phát ở đây chính là số bình quân giản đơn của các tỷ lệ lạm phát tháng của k tháng.

Giả sử chúng ta có thể phân tích tỷ lệ lạm phát của nhóm hay mặt hàng thứ i thành tỷ lệ lạm phát trung bình ct5.jpg và các sốc đối với giá mặt hàng thứ i (vi,t). Ta có:

ct6.jpg

Khi đó tỷ lệ lạm phát mặt hàng i ở kỳ t so với kỳ k là:

ct7.jpg

Từ (II) có thể thấy k càng lớn thì độ biến thiên của tỷ lệ lạm phát càng bé, do các phần nhiễu sẽ khử trừ lẫn nhau. Vì vậy việc công bố phân tích lạm phát tháng bình quân quý (k=3), bình quân năm (k=12) sẽ cho thấy rõ xu thế lạm phát và ít bị nhiễu hơn so với (k=1), cách tính lạm phát này tương đương tỷ lệ lạm phát so với tháng cùng kỳ chia cho 12 hoặc 3.

- Tính lạm phát theo tỷ lệ phần trăm giữa bình quân CPI 12 tháng liên tục đến tháng hiện tại và tỷ lệ lạm phát tính bình quân CPI các tháng cùng kỳ trừ đi 100. Các chỉ số này phải là chỉ số định gốc hay chung gốc so sánh (1995=100). Cách tính này có ý nghĩa về mặt thống kê.

- Theo một cách tính khác: Tỷ lệ lạm phát trung bình chung ct5.jpg có thể phân tích hai cấu phần tác động xu thế lâu dài hay thường trực, thường xuyên, ổn định ct8.jpg và tác động nhiễu nhất thời, tức thời ct9.jpg. Khi đó ct10.jpg thể hiện xu thế lâu dài, thường trực do áp lực của cầu được gọi là lạm phát xu thế dài hạn hay lạm phát cơ bản.

Khi lạm phát CPI bị nhiễu cần chọn cách tách lọc khử nhiễu để lấy ra cấu phần xu thế dài hạn ct10.jpg, nếu nhiễu ct11.jpgcủa biến động giá các nhóm hàng thuộc cấu phần CPI có chung phân bố chuẩn ct12.jpg thì lạm phát CPI có thể coi là lạm phát cơ bản. Khi đó giá trị trung bình là ước lượng không chệch với phương sai bé nhất.

Khi CPI bị nhiễu nhiều nhất thời đến chừng mực mà ct13.jpgkhông còn tuân theo phân bố chuẩn thì đồ thị phân bố tần suất thường bị lệch và đỉnh nhọn hơn phân bố chuẩn. Khi đó CPI sẽ không còn là ước lượng tốt nhất và sẽ phản ánh sai lệch xu thế lâu dài của lạm phát.
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm