Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Phương pháp tính khấu hao tuyến tính cố định như thế nào ?

Dung141 28/11/2008 - 14:35

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
11.039
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Nguyen Thi Huyen Trang

28/11/2008 - 14:36
Theo phương pháp này, mức khấu hao cơ bản hàng năm của TSCĐ là đều nhau trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ và được xác định như sau:

MK =
NG
-----
T

Trong đó:

MK : Mức khấu hao cơ bản bình quân hàng năm của TSCĐ
NG: Nguyên giá TSCĐ
T: Thời gian sử dụng TSCĐ

Tỷ lệ khấu hao hàng năm (Tk) được xác đinh như sau:

Tk
=
Mk
-----
NG


Hoặc Tk
=
1
---
T
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm