Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Chiến lược là gì?

bui thi tuyet nhung 13/02/2009 - 17:04

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
11.360
Trả lời (2)
Bình luận bằng Facebook (2) | Bình luận bằng ID Vatgia (2)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

seven

13/02/2009 - 17:20
Bạn hỏi chung chung quá mình ví dụ nhé

Chiến lược kinh doanh:

* Nơi mà doanh nghiệp cố gắng vươn tới trong dài hạn (phương hướng)
* Doanh nghiệp phải cạnh tranh trên thị trường nào và những loại hoạt động nào doanh nghiệp thực hiện trên thị trường đó (thị trường, quy mô)?
* Doanh nghiệp sẽ làm thế nào để hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên những thị trường đó (lợi thế)?
* Những nguồn lực nào (kỹ năng, tài sản, tài chính, các mối quan hệ, năng lực kỹ thuật, trang thiết bị) cần phải có để có thể cạnh tranh được (các nguồn lực)?
* Những nhân tố từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (môi trường)?
* Những giá trị và kỳ vọng nào mà những người có quyền hành trong và ngoài doanh nghiệp cần là gì (các nhà góp vốn)?

Chiến lược Marketing:

Phương cách mà doanh nghiệp sẽ thực hiên để đạt mục tiêu.

"Chiến lược là một tập hợp của các chuổi họat động được thiết kế nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững." Theo McKinsey (1978)

"Chiến lược không chỉ là một kế họach, cũng không chỉ là một ý tưởng, chiến lược là triết lý sống của một công ty." Cynthia A. Montgomery

A. Qui trình họach định chiến lược.
Trong phạm vi đề tài nầy tôi sẽ cùng các bạn nghiên cứu hệ thống quản trị chiến lựơc và kế họach họat động của một công ty.

Cụ thể gồm qui trình:


1. Họach định chiến lược.
Xác định sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi, phân tích chiến lược và hình thành chiến lược
2. Cụ thể hóa chiến lược
Xác định mục tiêu chiến lựơc và các ý tưởng chủ đạo, xác định mục tiêu và công cụ đo lường và các sang kiến chiến lược
3. Lập kế họach
Kế họach cải thiện các qui trình họat động, lập kế họach bán hàng, kế họach năng lực nguồn tài nguyên và dự trù ngân sách.
4. Triển khai thực hiện
Kế họach họat động các chức năng
5. Theo dõi và đánh giá
Họp đánh giá chiến lựơc và họp đánh giá công tác triển khai.
6. Thử nghiệm và điều chỉnh chiến lựơc
Phân tích lợi nhuận, phân tích các chiến lược.


B. Lựa chọn chiến lược

Các lựa chọn chiến lược cơ bản:

* Chiến lược công ty. Sức mạnh của một công ty phụ thuộc vào 3 yếu tố kiểm soát chiến lược, nhân lực, họat động kinh doanh và tổ chức bộ máy. Lợi thế của một công ty phụ thuộc vào chất lượng và hiệu quả kết hợp giữa các yếu tố kiểm sóat chiến lược nầy với nhau.
* Chiến lược cạnh tranh. Để có thể họat động kinh doanh một cách có hiệu quả, tạo ra nhiều giá trị cho nhân viên và cổ đông, công ty cần có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh. Làm thế nào để tạo lợi thế cạnh tranh và làm thế nào duy trì lợi thế cạnh tranh mà mình đang có?
* Chiến lược theo vị trí. Tùy vào vị trí của mình trên thị trường, công ty cần một chiến lược thích hợp để bảo vệ, duy trì hay thách thức một vị trí cao hơn.
* Chiến lược theo định hướng. Trong số những ngành hàng mà công ty đang kinh doanh, từng thời điểm, từng ngành hàng có thể có những định hướng khác nhau: Nắm thời cơ để phát triển, tạm thời bảo vệ vị trí hay rút lui? Công ty cần một chiến lược cho từng định hướng.
....
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

thienyeng

14/02/2009 - 15:06
Tôi nghe nói có thể tham khảo các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp rất hữu ích tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TỔ CHỨC APEX.
Website của nó là: www.apex.vn, www.apex.edu.vn
Đây là một "học viện quản trị tổng quát doanh nghiệp, mang tầm quốc tế, tại Việt Nam".
APEX còn kết hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ IFT- Bộ Tài chính để mớ các khóa đào tạo cho Nhân sự cao cấp của các DN và Tổ chức khác.

Trung tâm này cũng là mô hình đầu tiên trước khi triển khai lên Viện/Học viện Quản trị Tổ chức .
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm