Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Vì sao tất cả các sáng tác của HCM đều dễ hiểu đều mộc mạc giản dị như nhau?

tac minh nhut 13/09/2009 - 22:44

Từ đó hãy cho biết khi sáng tác văn chương người chú trọng yếu tố nào nhất?
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
1.107
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Mít đặc

14/09/2009 - 11:49
Bạn tham khảo cái này nhé

Đề bài

Quan điểm sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài làm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhận mình là nhà thơ, nhà văn mà chỉ là người bạn của văn nghệ, người yêu văn nghệ. Những rồi chính hoàn cảnh thôi thúc, nhiệm vụ cách mạng yêu cầu, mội trường xã hội và thiên nhiên gợi cảm, Người đã viết nhiều áng văn chính luận hào hùng, những truỵên ngắn đặc sắc và hàng trăm bài thơ hay. Người dã có ý thức và am hiểu sâu sắc quy luật và đặc trưng của hoạt động văn nghệ, từ phương diện tư tưởng chính trị đến nghệ thuật biếu diễn. Điều đó trước hết được bieiú hiện trực tiếp trong quan điểm sáng tác văn chương của Người.

Là nhà cách mạng vĩ đai lại rất yêu văn nghệ. Hồ Chí Minh xem văn nghệ là một hạt động tinh thần phong phú và phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. Người đã xác định vị trí và vai trò to lớn của nghệ sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển xà hội. Tinh thần đó đã được Người nói lên trong bài thơ Cảm tưởng đọc Thiên gia thi:

Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong

Chất thép ở đây chính là xu hướng cách mạng và tiến bộ về tư tưởng là cảm hứng đấu tranh xã hội tích cực của thơ ca. Quan điểm của Hồ Chí minh là sự tiếp thụ, kế thừa quan điểm dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu trong truyền thống dân tộc và được nâng cao trong thời đại cách mạng vô sản. Trogn bức thư gửi các họa sĩ trong dịp triển lãm hội hoạ toàn quốc 1951, một lần nữa, Bác khẳng định: “Văn hoá nghệ thuật cũng là mọt mặt trận, anh chị em cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Hồ Chi Minh đặc biệt chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn chương. Văn chương trong thời đại cách mạng pahỉ coi quảng đại quần chúng là đối tượng phục vụ. Người nêu kinh nghiệm chung cho hoạt động báo trí avà văn chương, mỗi người khi cầm bút cần xác định rõ: Viết cho ai? (Đối tượng), Viết để làm gì? (Mục đích), Viết cái gì? (Nội dung) và Viết như thế nào? (Hình thức). Như vậy, đối tượng và mục đích qui định nội dung và hình thức của tác phẩm. Người viết có xử lý đúng các mối quan hệ giữa mục đích và phương tiện, giữa phổ cập và nâng cao, giữa nội dung và hình thức thì mới phát huy được hiệu quả của hoạt động văn học. Các khía cạnh trên cũng liên quan đến nhau trong ý thức và trách nhiệm của người cầm bút.

Hồ Chí Minh luôn quan niêm tác phẩm văn chương phải có tính chân thật. Phát biểu trong buổi khai mạc phong triển lãm hội họa trong năm đầu tiên sau cách mạng, Người uốn nắn một hướng đi “Chất mơ mộng nhiều quá, mà cái chất thật của sự sinh hoạt rất ít”. Người yêu cấu văn nghệ sĩ phải “miêu tả cho hay, cho chân thật cho hùng hồn” những đề tài phong phú của hiện thực cách mạng, phải chú ý nêu gương “ Người tốt, viếc tốt”, uốn nắn và phê bình cái xấu. Tính chân thật cốn là cái gốc của văn chương xưa và nay.

Nhà văn phải chú ý đến hình thức biểu hiện, tránh lối viết cầu kì, xa lạ, nặng nề. Hình thức của tác phẩm phải trong sáng, hấp dẫn, ngôn từ phải chọn lọc, bảo đảm sự trong sang của tiếng VIệt. Theo Người, tác phẩm văn chương phải thể hiện được cái tinh thần của dân tộc, của nhân dân và được nhân dân ưa thích.
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn
Báo vi phạm Ẩn câu trả lời