Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Nhà Nguyễn trải qua bao nhiêu triều đại từ năm nào??

anhhongqb 31/12/2008 - 08:27

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
10632
Trả lời (2)
Bình luận bằng Facebook (2) | Bình luận bằng ID Vatgia (2)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

phanquylong

31/12/2008 - 08:35
Nhà Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi vua Gia Long lên ngôi năm 1802 sau khi đánh bại nhà Tây Sơn và chấm dứt khi vua Bảo Đại thoái vị vào năm 1945 – tổng cộng là 143 năm. Triều đại Nhà Nguyễn được ghi nhớ với các giai đoạn chính: giai đoạn độc lập (1802 - 1858), giai đoạn bị tấn công chiếm đất (1858 - 1887), giai đoạn thuộc Pháp (1887 - 1945).
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Kim

31/12/2008 - 13:18
Nhà Nguyễn
(1802-1845 )
* Nguyễn Thế Tổ ( Gia Long ) ( 1802 - 1819 )
* Nguyễn Thánh Tổ ( Minh Mệnh ) ( 1820-1840 )
* Nguyễn Hiến Tổ ( Thiệu Trị ) ( 1841 - 1847 )
* Nguyễn Dực Tông ( Tự Đức ) ( 1848-1883 )
* Bản triều nhà Nguyễn truyền đến đời Dực Tông thì mất quyền tự chủ.
Vua Dực Tông không có con, nuôi ba người cháu làm con nuôi : trưởng là ông Dục Đức ( Thụy Quốc Công ); thứ là ông Chánh Mông ( Kiên Giang quận công ; ba là ông Dưỡng Thiện. Khi vua Tự Đức sắp mất có để di chiếu ý muốn lập Dưỡng Thiện, vì cho đức tính Dục Đức không đáng làm vua, nhưng vì Dưỡng Thiện còn bé mà việc nước cần có vua lớn tuổi, nên phải lập con trưởng, Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết làm phụ chính.
Được ba ngày thì Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đổi tờ di chiếu, bỏ ông Dục Đức, lập em vua Dực Tông là Lạng quốc công lên làm vua.
Lạng quốc công, húy Hồng Dật lên làm vua, đặt niên hiệu là Hiệp Hoà.
Hiệp Hòa làm vua được hơn 4 tháng thì bị giết. Sử gọi là Phế đế.
* Vua Kiến Phúc ( Dưỡng Thiện, húy là Ưng Đăng ) ( 1883-1884 )
* Vua Hàm Nghi ( Ưng Lịch ) ( 1884-1885 )
( Khi có loạn ở Trung Kì, vua Hàm Nghi bỏ trốn, sau bị bắt và Pháp đem vua xuống tàu về Thuận An , rồi đem sang để ở bên xứ Algérie )
* Đồng Khánh ( Chánh Mông )( 1885-1888 )
* Vua Thành Thái ( Bửu Lân - con Dục Đức ) ( 1888-
* Bảo Đại ( 16 giờ ngày 30-8-1945 Bảo Đại thoái vị )
( Thành Thái tôi không có tư liệu về năm mất của ông )
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm