Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
3 thành viên trả lời
dmart nosmoking sale_cattuong Trả lời cuối cùng: 14/11/2008
Thành viên tích cực nhất

Dang Anhs

1 lượt cảm ơn

Nguyen Van Cuong

1 lượt cảm ơn

Nguyê n Thi Nga

1 lượt cảm ơn

Hương Trịnh

1 lượt cảm ơn

Pham Thi Hai Trang

1 lượt cảm ơn

Download Driver Cho Máy Dell , IBM , HP , Canon

nosmoking 14/11/2008 - 15:09

Driver Cho Máy Dell

1. Driver cho Dell GX260:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126990.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R56339.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R54402.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R41334.EXE

2. Driver cho Dell GX270 :
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126991.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R58182.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R66787.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R58201.EXE

3. Driver cho Dell GX280:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126541.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R105155.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R79695.EXE

4. Driver cho Dell GX520 - GX620:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126542.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R97809.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R97582.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R132539.EXE

5. Driver cho Dell Dimension 3000:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R106458.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R94481.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R78727.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R58201.EXE

6. Driver cho Dell Dimension E310:
- VGA [DOWN="http://ftp.us.dell.com/video/R126541.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R105478.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

7. Driver cho Dell Dimension E510:
- VGA http://ftp.us.dell.com/video/R126542.EXE
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R105478.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

8. Driver cho Dell Dimension 9100:
- VGA [ rời ] Không Có Driver
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/network/R97085.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

9. Driver cho Dell Dimension 9150 - XPS 400:
- VGA [ rời ]
- Sound http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE
- Lan http://ftp.us.dell.com/audio/R114282.EXE

- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R114566.EXE

10. Driver cho Dell XPS Gen 3:
- VGA [ rời ]
- Sound [ đang cập nhât... ] Mong các bạn thông cảm . Nếu có Mình sẽ Post ngay
- Lan : http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE
- Chipset http://ftp.us.dell.com/chipset/R91894.EXE
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
57159
Trả lời (3)
Bình luận bằng Facebook (3) | Bình luận bằng ID Vatgia (3)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

nosmoking

14/11/2008 - 15:28
11. Driver cho Dell GX240:
- VGA [ tự nhận ]
- Sound [ tự nhận ]
- Lan [ tự nhận ]
- Chipset [ tự nhận ]

12. Driver cho Dell XPS Gen 4:
- VGA [ rời ]
- Sound [ đang cập nhật... ]
- Lan
http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE
- Chipset
http://ftp.us.dell.com/network/R87461.EXE


Download driver cho Laptop


1. IBM Thinkpad R40
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1puj25us.exe
- Lan
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1urc13ww.exe
- Wi-fi
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rwc89ww.exe
- Bettery
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1xu105u1.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss206ww.exe
- Audio
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ga241ww.exe

2. IBM Thinkpad R50
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ruj37us.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss206ww.exe

3. IBM Thinkpad T30
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1iuj13us.exe
- Modem
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1oma23ww.exe
- Lan
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/tpveall.exe

- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/vftp1io2.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss101ww.exe
- Audio
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ga239ww.exe
- Đang cập nhật...

4. IBM Thinkpad T40, 41
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ruj37us.exe
- Lan
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1urc13ww.exe
- Wi-fi
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1kwc42ww.exe
- Hotkey
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kvu22ww.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss206ww.exe
- Audio
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ga241ww.exe

5. IBM Thinkpad T42
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ruj37us.exe
- Modem
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/78ma08ww.exe
- Wi-fi
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kwv24ww.exe
- Hotkey
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kvu22ww.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1rd637ww.exe

6. IBM Thinkpad T43
- Update Bios
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/70uj29us.exe
- Blutooth
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1ybm02ww.exe
- Modem
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/78ma08ww.exe
- Lan
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7ora09ww.exe
- Wi-fi
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7rwv09ww.exe
- Bettery
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7kku06ww.exe
- Hotkey
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/7avu43ww.exe
- VGA
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/1yd171ww.exe
- Chipset
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=mobiles/oss505ww.exe


Download driver cho Máy in

1. Máy in HP

- HP 1010/ 1012/ 1015
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software2/COL4433/lj-14814-1/lj1010seriesprnsyswin-en.exe

- HP 1100
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/lj517/lj-10228-1/lj517en.EXE

- HP 1200
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/lj1017/lj-4224-1/lj1017en.exe

- HP 1300
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software9/COL3248/lj-10889-2/lj1300pcl6win2kxp-en.exe

- HP 5L
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software1/lj368/lj-6577-1/lj368en.exe

- HP 3050/ 3052/ 3055/ 3390/ 3392
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software9/COL13648/ma-38249-3/lj3050x-309x-PCL6-pnp-win-en.exe

- HP 3700
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software8/COL4760/lj-37797-3/clj3700pcl6winvista2kxp2003.exe

- HP 4050
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software10/COL17052/ja-45284-8/HPUPD45PCL632.exe

- HP 5200
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software10/COL13476/lj-39819-6/lj5200pcl6win2kxp2003vista2008.exe

2. Máy in Canon
- Canon LBP 430 - 2810... Tiếng Nhật
ftp://download.canon.jp/pub/driver/lasershot/win2k/w24505sv.exe

- Canon LBP 430 - 2810...Tiếng Anh
http://5200738.cn/canon/laser/WIN2K_XP.rar

- Canon LBP 1120
http://software.canon-europe.com/files/soft26004/software/L7300ENx.exe

- Canon LBP 1120
http://software.canon-europe.com/files/soft26004/software/L7300ENx.exe

- Canon LBP 2900 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%202900/LBP2900_Win2K_XP_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 3000 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203000/LBP3000_Win2K_XP_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 3200 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203200/LBP3200_Win2K_XP_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 3300 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203300/LBP3300_2000_XP_Server2003_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 3360 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203360/PCL6_En_uk_600_win2K-XP-2003-Vista.exe

- Canon LBP 3460 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203460/PCL6_En_uk_600_win2K-XP-2003-Vista.exe


- Canon LBP 3500 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%203500/LBP3500_2000_XP_Server2003_Vista_EN_R110.exe

- Canon LBP 810 ftp://baoancomputer.dyndns.org/Printers/Canon/LBP%20810/LBP-810_WinVista_EN_R110.exe"
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

checkgia

14/11/2008 - 15:30
Đây là qui tụ tập hợp các địa chỉ cho phần cứng của máy bạn khi lỡ mất driver

1. GIGABYTE

Card màn hình, Mainboard, DVD Firmware, Card Wi-fi Tất cả những phần cứng nào mà mang nhãn mác của Gigabyte thì bạn vào trang này

Trang chủ
http://www.gigabyte.com.tw
Trang download driver:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Default.aspx

Chọn driver cần download cho phần cứng và download nhé


2. ASUS

Card màn hình, card mạng, mainboard, DVD, ....

Trang chủ:
http://www.asus.com/index.aspx
Trang Download
http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us


3. INTEL
Driver mainboard, Card mạng, ...

trang chủ:
http://www.intel.com
Trang download
http://downloadcenter.intel.com/default.as...r_nav2_download

4. MSI
Card màn hình, Mainboard, DVD, ...

Trang chủ:
http://global.msi.com.tw/

Trang download:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadindex


5. ABIT
Card màn hình, Maiboard, ...

Trang chủ:
http://www.abit.com.tw/page/en/index.php

Trang download:
http://www.abit.com.tw/page/en/download/do...es/download.gif


6. ASROCK
Mainboard

Trang chủ:
http://www.asrock.com/index.asp

Trang download
http://www.asrock.com/support/Download.asp


7. NVIDIA
Card màn hình, Mainboard, Chipset

Trang chủ:
http://www.nvidia.com/page/home.html

Trang download driver:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp


8. ATI
Card màn hình, Chipset

Trang chủ:
http://www.ati.com

Trang download:
http://ati.amd.com/support/driver.html


9. HP - COMPAQ

Máy in, máy chụp hình, máy laptop, Máy desktop ...

Trang chủ:
http://www.hp.com

Trang download:
http://welcome.hp.com/country/us/en/suppor...Display=drivers

10. CANON
Máy in, máy chụp hình...

Trang chủ:
http://www.canon.com

Trang download:
http://www.canon-asia.com/index.jsp?fuseaction=support

11. DELL
Máy Laptop

Trang chủ:
http://www.dell.com

Trang download:
http://support.dell.com/support/downloads/...c=us&l=en&s=gen
12. SIS

Chipset cho các phần cứng, ví dụ: Card âm thanh, card màn hình SIS...

Trang chủ:
http://www.sis.com/

Trang download:
http://www.sis.com/download/agreement.php?url=/download/


13. VIA Chipset

Chipset cho phần cứng dùng VIA
Ví dụ: Card âm thanh, card màn hình VIA

Trang chủ:
http://www.via.com.tw

Trang download
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2


14. CMEDIA - Card âm thanh

Driver cho card âm thanh dùng Chipset CMEDIA (ví dụ CMI-8738)

Trang chủ:
http://www.cmedia.com

Trang download
http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver


15. SONY
Máy chụp hình, Laptop, DVD, MP3 Player

Trang chủ:
http://www.sony.com

Trang download:
http://esupport.sony.com/perl/select-syste...y.com/index.php


16. FOXCONN
Bo mạch chủ, card màn hình ...

Trang chủ:
http://www.foxconnchannel.com

Download:
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx


17. ECS
Mainboad, card màn hình ...

Trang chủ:
http://www.ecs.com.tw

Download:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads...D=6&LanID=9

:huwet:

18. YAHAMA Sound Card

Download: http://www.yamaha.co.jp/english/product/ls.../downloads.html

19. S3 Graphics Card
Sản xuất card màn hình S3

Địa chỉ trang chủ:
http://www.s3graphics.com/

Download trang:
http://www.s3graphics.com/en/resources/drivers/
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Cat Tuong Company

08/04/2010 - 15:01
Các bạn ơi có Driver LAN cho Delldell inspiron 1564 core i3 không cho mình với.
Bạn nào có gửi vào mail: damhuymanh@gmail.com cho mình nhé. Cảm ơn nhiều!
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm