Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

So sánh điểm giống và khác nhau giữa quy phạm pháp luật và quy phạm của tôn giáo ?

lê diệu thư 03/03/2012 - 20:01

Các bạn ơi các bạn có biết không giúp mình với

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
75.457
Trả lời (2)
Bình luận bằng Facebook (2) | Bình luận bằng ID Vatgia (2)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

thu

18/03/2013 - 14:12

Chào bạn

Mình chỉ có Phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm xã hội khác và rút ra đặc điểm của quy phạm pháp luật:

bạn tham khảo nha

Sự giống nhau đó là:
Nó đều là những quy tắc xử sự chung được được một nhóm người, một cộng đồng dân cư công nhận và định hướng hành vi theo đúng những quy tắc này.

- Sự khác biệt cơ bản:
Quy phạm pháp luật :
K/niệm : Là những quy tắc xử sự có tính chất khuôn mẫu bắt buộc mọi chủ thẻ phải tuân thủ , được biểu thị bằng hình thức nhất định . do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận . Được nhà nước đảm bảo thực hiện và có thể có các biện pháp cưỡng chế của nhà nước nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội
Nguồn gốc :
- Các quy phạm của tổ chức xã hội là các quy phạm do các tổ chức xã hội là các quy phạm do các tổ chức xã hội đặt ra , nó tồn tại và được thực hiện trong các tổ chức xã hội đó
- Không tổ chức , cá nhân bảo ban hành ra luật chỉ trong trường hợp được nhà nước đồng ý ủy quyền
- Là kết quả của hoạt động ý thức của con người do điều kiện kinh tế xã hội quyết định
Nội dung :
- Là quy tắc xử sự ( việc được làm , việc phải làm , việc không được làm )
- Mang tính chất bắt buộc chung đối với tất cả mọi người
- Được thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế của Nhà nước
- Mang tính quy phạm chuẩn mực , có giới hạn , các chủ thể buộc phải xử sự trong phạm vi pháp luật cho phép
- Thể hiện ý chí và bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị
Mục đích : Nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo ý chí Nhà nước
Đặc điểm :
- Quy phạm pháp luật dễ thay đổi
- Có sự tham gia của Nhà nước , do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận
-Cứng rắn , không tình cảm , thể hiện sự răn đe
Phạm vi : Rộng , bao quát hơn với nhiều tầng lớp đối tượng khác nhau với mọi thành viên trong xã hội
Hình thức thể hiện : Bằng văn bản quy phạm pháp luật, có nội dung rõ ràng , chặt chẽ
Phương thức tác động : Giáo dục cưỡng chế bằng quyền lực Nhà nước
Quy phạm xã hội :
k/n : Là các quy phạm do các tổ chức xã hội đặt ra , nó tồn tại và được thực hiện trong các tổ chức xã hội đó
Nguồn gốc :
- Chỉ mang tính chất bắt buộc với một tổ chức nào đó hay một nhóm người và một đơn vị cộng đồng dân cư
- Hình thành từ đời sống , bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội trên các quan niệm về đạo đức , lối sống
Nội dung :
Là các quan điểm chuẩn mực đối với đời sống tinh thần , tình cảm của con người
- Không mang tính bắt buộc
- Không được bảo đảm thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế mà được thực hiện bằng 1 cách tự nguyện , tự giác
- Không có sự thống nhất , không rõ ràng , cụ thể như quy phạm pháp luật
- Thể hiện ý chí và bảo vệ quyền lợi cho đông đảo tầng lớp và tất cả mọi người
Mục đích : Dùng để điều chỉnh các mối quan hệ giữa người với người
Đặc điểm :
- Không dễ thay đổi
- Do tổ chức chính trị . xã hội , tôn giáo quy định hay tự hình thành trong xã hội
- Là những quy tăc xử sự không có tính bắt buộc chỉ có hiệu lực đối với thành viên tổ chưc s
Phạm vi : Phạm vi hẹp , áp dụng đối với từng tổ chức riêng biệt
Hình thức thể hiện : Trong nhân thức tình cảm của con người
Đặc điểm :
- Không dễ thay đổi
- Do tổ chức chính trị , xã hội , tôn giáo quy định hay tự hình thành trong xã hội
- Là những quy tắc xử sự không có tính bắt buộc chỉ có hiệu lực đối với thành viên tổ chức
Phạm vi : Hẹp , áp dụng đối với từng tổ chức riêng biệt
- Trong nhận thức tình cảm của con người
Phương thức tác động : Dư luận xã hội
Tóm lại : Qua phân biệt giữa quy phạm pháp luật và quy phạm xã hội khác ta thấy rõ một đặc điểm của quy phạm pháp luật :
- Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự có tính chất khuôn mẫu bắt buộc mọi chủ thể phải tuân thủ
- Đươch biểu thị bằng hình thức nhất định , do Nhà nước ban hành và thừa nhận
- Được Nhà nước bảo đảm thực hiện và có thể có cả biện pháp cưỡng chế của Nhà nước
- Nhằm mục đích điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội .

Đọc thêm
3 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Cuong Ngoc Nguyen

02/11/2015 - 22:34
Mối quan hệ giữa tính giai cấp và xã hội của nhà nước luôn mâu thuẫn nhau đúng hay sai các anh chị. giải thích giúp e với ạ
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm