Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Đáp án đề thi đại học khối B năm 2013 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo?

nguyen 02/07/2013 - 09:40

Ai có đáp án post lên nhé

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
437
Trả lời (2)
Bình luận bằng Facebook (2) | Bình luận bằng ID Vatgia (2)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

rfgrfgfdg

02/07/2013 - 12:29
Hướng dẫn xem đáp án, gợi ý đề thi ĐH, CĐ năm 2013

Gợi ý giải đề thi ĐH


Ngày Buổi
Môn thi
Khối A
Khối A1
4/7/2013 Sáng
Toán
Chiều Vật lí
5/7/2013 Sáng
Hóa học
Tiếng Anh

Ngày Buổi Môn thi
Khối B Khối C Khối D
9/7/2013 Sáng Toán Địa lý Toán
Chiều
Sinh học Lịch sử Tiếng Anh
10/7/2013 Sáng Hóa học Ngữ Văn Ngữ Văn

Gợi ý giải đề thi cao đẳng

Ngày Buổi
Môn thi
Khối A
Khối A1
Khối B
Khối C
Khối D
15/7/2013 Sáng Toán
Toán
Toán Địa lý Toán
Chiều Hóa Tiếng Anh Hóa học Lịch sử Tiếng anh
16/7/2013 Sáng Vật lý Vật lý
Sinh học Ngữ văn
Ngữ văn
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn
Báo vi phạm Ẩn câu trả lời

Điểm Thi

02/07/2013 - 15:52
Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào Đại học - Cao đẳng
Chú ý: Khi gửi tin nhắn, các bạn nhớ bỏ chế độ đính kèm chữ ký !

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào Đại học - Cao đẳng qua SMS, soạn tin:

SMS TS số-báo-danh gửi 8785

*Số-báo-danh: bao gồm cả phần chữ và phần số như trên phiếu báo thi
Ví dụ: Để xem điểm thi của thí sinh có số báo danh trên phiếu báo thi: BKAA090842, bạn soạn tin: SMS TS BKAA090842 gửi 8785

Tra cứu điểm chuẩn vào Đại học - Cao đẳng qua SMS, soạn tin:

SMS DC mã-trường mã-ngành gửi 8785

Tải đề thi, đáp án các môn thi ĐH-CĐ năm 2013, soạn tin:

SMS KQ mã-đáp án gửi 8785

*
Tải đề thi - đáp án tuyển sinh Đại học năm 2013
Môn thi
Đề thi
Mã-đáp-án Tải đề thi Tải đáp án
Khối A
Toán
1467 1468 SMS KQ 1467 gửi 8785 SMS KQ 1468 gửi 8785
Vật lý
1469 1470 SMS KQ 1469 gửi 8785 SMS KQ 1470 gửi 8785
Hóa học
1471 1472 SMS KQ 1471 gửi 8785 SMS KQ 1472 gửi 8785
Khối B
Toán
1473 1474 SMS KQ 1473 gửi 8785 SMS KQ 1474 gửi 8785
Sinh học
1475 1476 SMS KQ 1475 gửi 8785 SMS KQ 1476 gửi 8785
Hóa học 1477 1478 SMS KQ 1477 gửi 8785 SMS KQ 1478 gửi 8785
Khối C
Văn 1479 1480 SMS KQ 1479 gửi 8785 SMS KQ 1480 gửi 8785
Lịch sử 1481 1482 SMS KQ 1481 gửi 8785 SMS KQ 1482 gửi 8785
Địa lý 1483 1484 SMS KQ 1483 gửi 8785 SMS KQ 1484 gửi 8785
Khối D
Văn 1485 1486 SMS KQ 1485 gửi 8785 SMS KQ 1486 gửi 8785
Trung 1487 1488 SMS KQ 1487 gửi 8785 SMS KQ 1488 gửi 8785
Toán 1489 1490 SMS KQ 1489 gửi 8785 SMS KQ 1490 gửi 8785
Pháp 1491 1492 SMS KQ 1491 gửi 8785 SMS KQ 1492 gửi 8785
Nhật 1493 1494 SMS KQ 1493 gửi 8785 SMS KQ 1494 gửi 8785
Nga 1495 1496 SMS KQ 1495 gửi 8785 SMS KQ 1496 gửi 8785
Đức 1497 1498 SMS KQ 1497 gửi 8785 SMS KQ 1498 gửi 8785
Anh 1499 1500 SMS KQ 1499 gửi 8785 SMS KQ 1500 gửi 8785

Tải đề thi - đáp án tuyển sinh Cao đẳng năm 2013
Môn thi
Đề thi
Mã-đáp-án Tải đề thi Tải đáp án
Khối A
Toán
1502 1503 SMS KQ 1502 gửi 8785 SMS KQ 1503 gửi 8785
Vật lý
1504 1505 SMS KQ 1504 gửi 8785 SMS KQ 1505 gửi 8785
Hóa học
1506 1507 SMS KQ 1506 gửi 8785 SMS KQ 1507 gửi 8785
Khối B
Toán
1508 1509 SMS KQ 1508 gửi 8785 SMS KQ 1509 gửi 8785
Sinh học
1510 1511 SMS KQ 1510 gửi 8785 SMS KQ 1511 gửi 8785
Hóa học 1512 1513 SMS KQ 1512 gửi 8785 SMS KQ 1513 gửi 8785
Khối C
Văn 1514 1515 SMS KQ 1514 gửi 8785 SMS KQ 1515 gửi 8785
Lịch sử 1516 1517 SMS KQ 1516 gửi 8785 SMS KQ 1517 gửi 8785
Địa lý 1518 1519 SMS KQ 1518 gửi 8785 SMS KQ 1519 gửi 8785
Khối D
Văn 1520 1521 SMS KQ 1520 gửi 8785 SMS KQ 1521 gửi 8785
Trung 1522 1523 SMS KQ 1522 gửi 8785 SMS KQ 1523 gửi 8785
Toán 1524 1525 SMS KQ 1524 gửi 8785 SMS KQ 1525 gửi 8785
Pháp 1526 1527 SMS KQ 1526 gửi 8785 SMS KQ 1527 gửi 8785
Nga 1528 1529 SMS KQ 1528 gửi 8785 SMS KQ 1529 gửi 8785
Anh 1530 1531 SMS KQ 1530 gửi 8785 SMS KQ 1531 gửi 8785

Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn
Báo vi phạm Ẩn câu trả lời