Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
chieuthuvang Trả lời cuối cùng: 15/05/2013
Thành viên tích cực nhất

Pham Thi Hai Trang

3 lượt cảm ơn

Dang Anhs

1 lượt cảm ơn

Nguyen Van Cuong

1 lượt cảm ơn

Nguyê n Thi Nga

1 lượt cảm ơn

Hương Trịnh

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Tư tưởng hồ chí minh?

   hoangmeo90 13/05/2013 - 15:12

   Sự cần thiết của đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế ?

   Vai trò và hình thức khối đại đoàn kết dân tộc?

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   309
   Trả lời (1)
   Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

   Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   thu

   15/05/2013 - 16:49

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là một trong những nội dung cơ bản nhất, cốt lõi nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh và đây cũng là cống hiến đặc sắc của Bác về mặt lý luận, nó chẳng những có giá trị về mặt lý luận, còn có giá trị về mặt thực tiễn rất lớn đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

   Thực tiễn đã chứng minh, đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, là động lực chủ yếu để phát triển đất nước, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã có bước đổi mới phương thức hoạt động; chủ động bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kế hoạch của nhiệm kỳ và hàng năm. Tập trung chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng về cơ sở, đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

   Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII: Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tiếp tục đổi mới toàn diện; tập trung xóa đói giảm nghèo, sớm đưa Điện Biên ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; cần tập trung vào một số vấn đề sau:

   Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách đã đề ra. Bất cứ chủ trương, chính sách, việc làm nào cũng phải nghĩ như Hồ Chí Minh “sao cho được lòng dân”. Người nói “dân là gốc”, “dân là chủ”, “cán bộ từ Chủ tịch nước cho tới làng xã đều là đầy tớ dân, dân muốn gì chúng ta phải làm nấy”... Như vậy hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm túc là vấn đề cấp thiết, là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến đại đoàn kết dân tộc. Có tăng cường đồng thuận xã hội hay không, có củng cố và phát huy sức mạnh toàn dân tộc hay không, điều đó phụ thuộc rất lớn vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước như thế nào, nhất là những chủ trương chính sách liên quan trực tiếp tới từng dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội... Bảo đảm những chủ trương, chính sách này vừa đúng ý Đảng, vừa hợp lòng dân, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

   Mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ là “dân là chủ và” dân làm chủ, cán bộ công chức nhà nước là “công bộc” của dân. Nhưng có những “vị đại diện” đã lầm lẫn sự ủy quyền đó với quyền lực cá nhân, sinh ra lộng quyền, cửa quyền... Do đó các cấp, các ngành phải chăm lo phát huy và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo pháp luật, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả và xử lý nghiêm minh những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của nhân dân; cũng như những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, kích động gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, làm sứt mẻ tình cảm và chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc. Trong tình hình hiện nay, chỉ có mở rộng phát huy dân chủ một cách thực sự mới có đoàn kết một cách thực sự và bền vững. Muốn vậy đòi hỏi sự gương mẫu của đội ngũ cấp ủy, cán bộ đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc; nói phải đi đôi với làm.

   Phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể phải không ngừng nâng cao tính chủ động sáng tạo trong hoạt động, thực sự là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy quyền làm chủ, tích cực giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức; phải kiên quyết khắc phục tình trạng hành chính hóa, phải đi sâu vào những vấn đề cụ thể liên quan quyền lợi thiết thực của nhân dân. Từ đó sẽ phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thực sự trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả “cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “ngày vì người nghèo”, các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo; góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân theo hướng thực chất.

   Quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thật sự vững mạnh, phát huy vai trò của những già làng, trưởng bản, người tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào dân tộc, thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở nắm bắt kịp thời tình hình, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để phản ánh với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm